Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

 

Miesto pôsobenia

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Ul. Sw. Filipa 7/7 311 50 Kraków

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok Slovákov v Poľsku je združením, ktoré je zapísané na Obvodnom súde v Krakove – Śródmieście XI. Oddelenie hospodárske – Registre občianskych združení č. 41. Združuje okolo 3000 členov. Svoju pôsobnosť zameriava na upevňovanie slovenského kultúrneho povedomia medzi krajanmi, počínajúc od tých najmladších až po najstarších. Realizuje kultúrno-osvetové podujatia, súťaže, akcie za účelom udržania slovenskej identity a propagovania slovenskej kultúry v prostrediach, kde žijú Slováci a nielen. Realizuje aj investičnú činnosť podporujúc výstavbu klubovní a domov slovenskej kultúry, napr. v Kacvíne, Novej Belej, Vyšných Lapšoch, Podvlku, Jablonke. Má svoj tlačový orgán, ktorým je časopis Život. Podpora propagácie slovenskej kultúry a dedičstva predkov, ako aj odkaz pre nasledujúce generácie.

Spolok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okrese Nový Targ a Zakopané, na starých územiach Spiša a Oravy, ktoré boli po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920 na základe rozhodnutia rady veľvyslancov v Spa (belgickom kúpeľnom mestečku).

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 24 14 650 25 900 186 044 € 50 700 €
  6.12.2024 - 13.12.2024
Krempachy, Spiš, Poľsko
Kultúra
Mikuláš pre krajanské deti v Krempachoch
Žiadosť číslo 0135/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 200 500 €
Požadované položky: Nákup materiálov a surovín (BV):500.00
500 €
  8.9.2024 - 31.12.2024
Slovensko
Vzdelávanie
Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko
Žiadosť číslo 0023/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 200 15 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - 3x odborný doprovod (sprievodca) (2000):2000.00; Doprava (BV):3800.00; Ubytovanie (BV):4600.00; Strava (BV):2800.00; Iné - vstupné (150 účastníkovx10 eur):1500.00
3 000 €
  1.9.2024 - 1.11.2024
Zuberec - Slovensko
Kultúra
Slovenské Remeslá v Prírode: Cesta Kultúrou pre Deti zo Slovenskej Komunity z Krempách v Poľsku.
Žiadosť číslo 0142/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 200 1 540 €
Požadované položky: Doprava (BV):500.00; Strava (BV):400.00; Nákup materiálov a surovín (BV):500.00; Iné - Vstupne do múzea:140.00
1 000 €
  15.8.2024 - 15.10.2024
Spiš
Kultúra
XLII. Prehliadka krajanských dychových hudieb
Žiadosť číslo 0057/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 1 500 8 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):200.00; Platby za odborné služby - iné - moderovanie podujatia (200 eur), honorár pre hosťujúcu dychovku zo Slovenska (1000 eur), honorár pre mažoretky (400 eur):1600.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):500.00; Doprava (BV):2000.00; Strava (BV):2000.00; Ocenenia (BV):1000.00; Iné - prenájom a postavenie scény, stolov, lavičiek, stanu:900.00
3 000 €
  1.7.2024 - 16.7.2024
Detva, Slovensko
Kultúra
Krempachy - účasť gazdiniek v programe 9. Krajanského dvora v rámci 57. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
Žiadosť číslo 0757/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 2 000 3 870 €
Požadované položky: Doprava (BV):2100.00; Ubytovanie (BV):650.00; Strava (BV):520.00; Nákup materiálov a surovín (BV):250.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - Poistenie účastníkov:150.00
2 700 €
  21.6.2024 - 19.8.2024
Mýto pod Ďumbierom, Banská Bystrica, Slovensko
Vzdelávanie
Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku
Žiadosť číslo 0151/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 8 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - pedagogický dozor:4000.00; Doprava (BV):4000.00
5 000 €
  3.6.2024 - 31.12.2024
Krakov, Spiš, Orava, Poľsko
Vzdelávanie
Nákup pracovných zošitov a učebníc pre žiakov slovenského jazyka v Poľsku
Žiadosť číslo 0159/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 250 4 110 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):4009.70; Iné - distribúcia do jednotlivých škôl:100.00
3 500 €
  15.5.2024 - 31.12.2024
Krakov
Médiá
Nákup technického vybavenia pre redakciu Život
Žiadosť číslo 0781/PL/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
2 500 4 000 4 939 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):2055.72; Nákup technického vybavenia (KV):2883.00
0 €
  15.5.2024 - 31.12.2024
Krakov, Poľsko
Informácie
Vytvorenie webovej stránky časopisu Život
Žiadosť číslo 0435/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 3 000 6 085 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - technické služby spojené so zabezpečením webov, informačných portálov, aplikácií a počítačových softwarov (náklady na hosting, doménu a pod.) (BV):85.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - vytvorenie web stránky (podrobne pozri v: Opis procesu prípravy a realizácie projektu):4000.00; Iné - príprava podkladov pre webovú stránku:1000.00
2 000 €
  1.5.2024 - 31.10.2024
Kacvín, Spiš, Poľsko
Kultúra
Bádateľ v komikse
Žiadosť číslo 0633/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 1 500 2 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Odborný lektor kurzu tvorby komiksu, redakcia komiksu,
(5 dní x 5 hodín tvorivé dielne s deťmi + 5 hod denne príprava a priebežná redakcia komiksu a príprava na tlač). Vedenie záverečného podujatia.
Grafický návrh propagačného materiálu - plagátu, grafický návrh obálky komiksu:2000.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):50.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):250.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00; Iné - tlač hotového komiksu (100), občerstvenie na záverečnú prezentáciu a počas tábora (100):200.00
1 000 €
  15.4.2024 - 31.12.2024
Kacvín
Kultúra
Rozvoj činnosti slovenskej dychovej hudby v Kacvíne
Žiadosť číslo 0092/PL/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 500 6 570 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):970.00; Iné - rekonštrukcia nástrojov - 4 ks (4300 EUR), ušitie rovnošiat - 10 ks (1300 EUR):5600.00
0 €
  8.4.2024 - 31.12.2024
Krakov, Poľsko
Informácie
Vydanie kalendára Života 2025 a pracovného kalendára na rok 2025
Žiadosť číslo 0079/PL/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
2 500 300 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):4700.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - napísanie textov, zostavenie
kalendaria do kalendára Života a
pracovného kalendára, príprava
podkladov pre grafickú úpravu
kalendárov:800.00
0 €
  4.4.2024 - 31.12.2024
Vyšné Lapše, Spiš, Poľsko
Kultúra
Živá ľudová kultúra v Slovenskom dome vo Vyšných Lapšoch
Žiadosť číslo 0776/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 250 9 680 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):2500.00; Platby za odborné služby - iné - platba za odborné služby - hačkovanie, pre lektorov, ktorí prídu s ukážkou štrikovania, šitia, vyšívania a budú viesť spomínané dielne:3000.00; Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu (BV):1300.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):300.00; Ubytovanie pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):480.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - zrkadlá, zvončeky a ďalšie náradia pre nácvik rytmiky u detí:1400.00
3 800 €
  4.3.2024 - 31.12.2024
Krakov, Poľsko
Informácie
Vydanie knihy - Dominik Kaľata, biskup, ktorý staval mosty
Žiadosť číslo 0765/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 500 7 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):800.00; Platby za odborné služby - iné - honorár pre autora knihy:1000.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):50.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):600.00
1 300 €
  1.3.2024 - 31.12.2024
Krakov, Poľsko
Vzdelávanie
Príprava a vydanie didaktických pomôcok na vyučovanie slovenského jazyka
Žiadosť číslo 0150/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 1 500 4 640 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3340.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):100.00; Platby za odborné služby - iné - honorár za pracovný zošit (300 eur), honorár za ilustrácie do pexesa a omaľovánky (300 eur):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00; Doprava (BV):100.00; Iné - občerstvenie počas prezentácií:200.00
2 300 €
  1.3.2024 - 28.2.2025
Krakov, on-line priestor
Médiá
Sprístupnenie služieb slovenských tlačových agentúr
Žiadosť číslo 0153/PL/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 500 1 000 7 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - platby za vyhľadanie správ a umiestnenie ich na web (12x100), platby za preklady (12x100):2400.00; Poplatky za servisy slovenských tlačových agentúr (BV):4800.00
0 €
  28.2.2024 - 31.12.2024
Krakov, Spiš, Orava, Bratislava
Informácie
Vydanie Almanachu Slováci v Poľsku XXV.
Žiadosť číslo 0054/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 500 7 180 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre autorom za napísanie odborných štúdií (8x200 eur),
honoráre recenzentom (2x150 eur),
honorár za zostavovateľskú činnosť (1x100):2000.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):80.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - prenajatie stánku na Bibliotéke:1600.00
1 600 €
  25.2.2024 - 31.12.2024
Spiš, Orava, Krakov, Varšava, Poľsko
Kultúra
XXXI. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
Žiadosť číslo 0143/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 1 500 25 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3900.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):700.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):1400.00; Platby za odborné služby - iné - moderovanie podujatia na Orave (200), moderovanie podujatia na Spiši (200), honorár pre slovenské umelecké kolektívy a inštrumentalistov zo Slovenska (2000):2400.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):800.00; Doprava (BV):5600.00; Ubytovanie (BV):1800.00; Strava (BV):5300.00; Ocenenia (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1300.00
3 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Krakov, Poľsko
Kultúra
Mimoriadna úhrada za plyn v budove Spolku Slovákov v Krakove
Žiadosť číslo 0721/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 2 000 10 000 €
Požadované položky: Iné - Mimoriadna úhrada za plyn:10000.00
5 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Krakov, Spiš, Orava, Poľsko
Kultúra
Nákup odmien do súťaží organizovaných redakciou Život
Žiadosť číslo 0016/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 1 900 6 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):600.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):300.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre pre porotu recitáčna súťaž (3 porotcovia), súťaž
o Slovensku (3 porotcovia):600.00; Doprava (BV):400.00; Strava (BV):400.00; Nákup kníh a literatúry (BV):2000.00; Iné - nákup vecných cien do súťaží (výtvarného, školského, športového, turistického charakteru a drobná elektronika):1900.00
2 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Spiš, Orava, Poľsko
Vzdelávanie
Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk
Žiadosť číslo 0020/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
190 200 4 000 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):4000.00
2 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Kacvín, Spiš, Poľsko
Kultúra
Aktivity v Slovenskom dome v Kacvíne
Žiadosť číslo 0089/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 9 680 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):200.00; Platby za odborné služby - iné - sprievodca na výlete na Slovensku (2x250 eur):500.00; Doprava (BV):700.00; Strava (BV):1200.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Nákup kníh a literatúry (BV):300.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1000.00; Ocenenia (BV):250.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):400.00; Iné - nákup vecných odmien pre deti na stretnutie s Mikulášom (400), na Deň deti (400), nákup ozvučenia miksážný pult, 2 mikrófony, 2 reproduktory (2500); nákup digitálneho fotoaparátu (800), interaktívnych hier pre deti (300), vstupné na hrad a skanzen Stará Ľubovňa (30x6eur = 180), vstupné Spišský hrad (30x5eur=150eur):4729.99
2 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Nová Belá, Spiš, Poľsko
Kultúra
Aktivity v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0179/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 300 15 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):600.00; Platby za odborné služby - iné - honorár pre vedúcich remeselnícke workshopy (6x250):1500.00; Doprava (BV):800.00; Strava (BV):4400.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):500.00; Nákup materiálov a surovín (BV):3500.00; Ocenenia (BV):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):600.00; Iné - nákup vecných odmien pre deti na Deň deti:2100.00
2 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Podvlk, Orava, Poľsko
Kultúra
Kultúrno-vzdelávacie aktivity v Slovenskom dome v Podvlku
Žiadosť číslo 0181/PL/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 9 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):300.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):200.00; Platby za odborné služby - iné - honorár pre hudobníka na stretnutia so slovenskou pesničkou (3x100), honorár pre vedúcich workshopy (3x250):1050.00; Doprava (BV):800.00; Strava (BV):2000.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1800.00; Ocenenia (BV):500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - nákup digitálneho fotoaparátu (500), nákup notebooka (500), nákup farebnej tlačiarne (600) , nákup 4x drevených mis na páračky (100 EUR), 6x regionálne oblečky na vankúšiky (150), vstupné na výlete na Slovensko pre 50 účastníkov (50x10 EUR):2350.00
2 500 €
2023 37 3 228 41 800 746 190 € 52 470 €
2022 47 5 010 43 200 613 556 € 63 116 €
2021 40 2 647 37 700 477 025 € 119 100 €
2020 38 3 882 49 160 375 960 € 214 350 €
2019 29 2 581 29 460 350 246 € 58 706 €
2018 27 2 661 41 811 402 126 € 193 226 €
2017 22 - - 272 145 € 30 786 €
2016 23 - - 257 914 € 37 740 €
2011 8 - - 174 400 € 57 400 €
  2016-2024 295 34 659 269 031 3 855 606 € 877 594 € (23%)
Symbol

Krajanské dotácie z Poľska

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 8 577 900 PLZ
  2024 XXXI Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce 31 000 PLZ
  2024 Almanach "Słowacy w Polsce" 17 000 PLZ
  2024 Działalność Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej 72 800 PLZ
  2024 XLII Przeglad Krajanskich Orkiestr Detych 18 000 PLZ
  2024 Działalność świetlic Towarzystwa Słowaków w Polsce 133 000 PLZ
  2024 Wydawanie czasopisma "Zivot" 243 000 PLZ
  2024 Dzialalnosc zespolow i orkiestr detych Towarzystwa Slowakow w Polsce 47 000 PLZ
  2024 Przegląd Folklorystyczny "Ostatki - Fasiangy w Krempachach" 16 100 PLZ
2023 10 690 000 PLZ
2022 10 681 600 PLZ
2021 11 956 880 PLZ
2020 0 0 PLZ
2019 14 489 500 PLZ
2018 17 513 300 PLZ
  2018-2024 70 3 909 180 PLZ
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com