Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

 

Miesto pôsobenia

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Ul. Sw. Filipa 7/7 311 50 Kraków

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok Slovákov v Poľsku združuje okolo 3000 členov. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, osvetové, voľnočasové, investičné aktivity za účelom udržania slovenskej identity a propagovania slovenskej kultúry. Tlačový orgán časopis Život.

Spolok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okrese Nový Targ a Zakopané, na starých územiach Spiša a Oravy, ktoré boli po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920 na základe rozhodnutia rady veľvyslancov v Spa (belgickom kúpeľnom mestečku).

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 37 3 228 41 800 746 190 € 52 470 €
  1.12.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Podvlku
Kultúra
Predvianočné stretnutie v Podvlku
Žiadosť číslo 0617/PL/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
60 300 1 300 € 0 €
  1.12.2023 - 10.12.2023
Miestna skupina v Krempachoch
Kultúra
Mikuláš pre najmenších v Krempachoch
Žiadosť číslo 0536/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 600 € 400 €
  1.11.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Mikulášske prekvapenie v Kacvíne
Žiadosť číslo 0508/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 800 € 400 €
  1.10.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Podvlku
Kultúra
Mikulášske posedenie pre deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0613/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 410 € 400 €
  1.9.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Podvlku
Kultúra
Páračky - medzigeneračné stretnutie
Žiadosť číslo 0608/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 100 1 500 € 500 €
  1.9.2023 - 31.10.2023
Miestna skupina v Krempachoch
Kultúra
Ako chutí kuchyňa starej mamy
Žiadosť číslo 0530/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 100 600 € 400 €
  24.8.2023 - 26.8.2023
Ilok Chorvátsko, Vyšné Lapše, Nová Belá Poľsko
Kultúra
Spoznajme sa krajania
Žiadosť číslo 0688/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 2 000 8 500 € 2 000 €
  1.8.2023 - 31.12.2023
Vyšné Lapše, Nová Bela, Krempachy, Poľsko
Kultúra
Metodické workshopy v oblasti tanečnej folkloristiky
Žiadosť číslo 0692/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 500 16 250 € 4 000 €
  6.7.2023 - 9.7.2023
Detva
Kultúra
Účasť na 56. Folklórných slávnostiach pod Poľanou a na 48. Krajanskej nedeli folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lapš z Poľska
Žiadosť číslo 0686/PL/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 2 000 7 400 € 0 €
  6.7.2023 - 9.7.2023
Detva
Kultúra
Krempachy - účasť gazdiniek na Krajanskom dvore v rámci 56. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0535/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 2 000 3 120 € 2 500 €
  1.6.2023 - 31.10.2023
Kežmarok - Slovenská republika, Vyšné Lapše - Poľsko
Kultúra
Deti deťom
Žiadosť číslo 0696/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 500 6 200 € 3 400 €
  1.6.2023 - 31.12.2023
severný Spiš, Poľsko
Kultúra
XLI. Prehliadka krajanských dychových hudieb
Žiadosť číslo 0488/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 2 000 7 400 € 3 500 €
  1.6.2023 - 31.8.2023
Múzeum slovenskej dediny - Zuberec
Kultúra
Učíme sa z minulosti a tvoríme našu budúcnosť
Žiadosť číslo 0537/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 990 € 700 €
  1.5.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Podvlku
Kultúra
Sviatok detí v Podvlku
Žiadosť číslo 0615/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 100 650 € 500 €
  1.5.2023 - 31.10.2023
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne
Žiadosť číslo 0506/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 950 € 400 €
  1.5.2023 - 1.9.2023
Slovensko
Vzdelávanie
Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku
Žiadosť číslo 0514/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
130 1 500 7 000 € 3 000 €
  1.4.2023 - 20.12.2023
Slovenský dom v Kacvíne, Poľsko
Kultúra
Reč bábok
Žiadosť číslo 0607/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 500 2 000 € 1 000 €
  1.4.2023 - 31.12.2023
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
Kultúra
75 rokov činnosti FS Spiš
Žiadosť číslo 0670/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 2 100 5 600 € 2 900 €
  1.2.2023 - 31.12.2023
Krempachy, Poľsko
Kultúra
Súťažná prehliadka krajanských umeleckých zoskupení Fašiangy-Ostatki 2023
Žiadosť číslo 0486/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 500 6 650 € 2 500 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Podvlku
Kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0612/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 2 600 € 1 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Krakov, Spiš, Orava
Kultúra
Odmeny do súťaží organizovaných redakciou Život
Žiadosť číslo 0618/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 5 500 € 2 500 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Krakov, redakcia Život
Informácie
Vydanie kalendára Života 2024 a prácovneho kalendára na rok 2024
Žiadosť číslo 0620/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 2 700 5 500 € 2 500 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Krakov
Médiá
Nákup technického vybavenia redakcie časopisu Život
Žiadosť číslo 0625/PL/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
3 3 000 2 850 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, Poľsko
Kultúra
Vianočné koledovanie
Žiadosť číslo 0628/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 200 1 750 € 650 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, Poľsko
Kultúra
Mikuláš pre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0629/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 600 € 400 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, Poľsko
Kultúra
Deň detí v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0633/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 1 000 720 € 420 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, Poľsko
Kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0637/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 2 550 € 900 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Spiš
Kultúra
65 rokov Života - stretnutie doručovateľov
Žiadosť číslo 0647/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 2 100 5 150 € 2 500 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Jablonka na Orave
Kultúra
Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke na hornej Orave III. etapa
Žiadosť číslo 0710/PL/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 2 100 596 500 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
severný Spiš, Poľsko
Kultúra
Prvý krajanský ples na severnom Spiši
Žiadosť číslo 0736/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 2 100 5 100 € 1 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Jurgov, Krempachy, Nová Belá, Nedeca, Kacvín, Podvlk
Vzdelávanie
Nákup učebníc pre žiakov a učiteľov slovenského v Poľsku
Žiadosť číslo 1009/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 8 000 € 5 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Malopoľsko, severný Spiš, horná Orava
Informácie
Vydanie Almanachu Slováci v Poľsku XXIV.
Žiadosť číslo 0505/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 800 5 300 € 2 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Šikovné ruky
Žiadosť číslo 0507/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 500 2 450 € 1 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Slovenský dom v Kacvíne
Kultúra
Nákup stojanov a rovnašiat pre dychovú hudbu v Kacvíne
Žiadosť číslo 0509/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 1 000 5 500 € 2 100 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
severný Spiš, horná Orava, Poľsko
Vzdelávanie
Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk
Žiadosť číslo 0512/PL/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 300 3 000 € 2 000 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Slovensko
Kultúra
Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko
Žiadosť číslo 0513/PL/2023 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
130 1 500 11 500 € 0 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Malopoľsko, severný Spiš, horná Orava
Informácie
Vydanie publikácie Zamagurské obce vo svetle Pálfalvajovej vizitácie z rokov 1655 a 1656
Žiadosť číslo 0515/PL/2023 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
5 500 3 700 € 0 €
2022 47 5 010 43 200 613 556 € 63 116 €
2021 40 2 647 37 700 477 025 € 119 100 €
2020 38 3 882 49 160 375 960 € 214 350 €
2019 29 2 581 29 460 350 246 € 58 706 €
2018 27 2 661 41 811 402 126 € 193 226 €
2017 22 - - 272 145 € 30 786 €
2016 23 - - 257 914 € 37 740 €
2011 8 - - 174 400 € 57 400 €
  2016-2023 271 20 009 243 131 3 669 562 € 826 894 € (23%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com