Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

 

Miesto pôsobenia

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Ul. Sw. Filipa 7/7 311 50 Kraków

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok Slovákov v Poľsku združuje okolo 3000 členov. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, osvetové, voľnočasové, investičné aktivity za účelom udržania slovenskej identity a propagovania slovenskej kultúry. Tlačový orgán časopis Život.

Spolok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okrese Nový Targ a Zakopané, na starých územiach Spiša a Oravy, ktoré boli po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920 na základe rozhodnutia rady veľvyslancov v Spa (belgickom kúpeľnom mestečku).

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 39 3 024 32 700 507 240 € 32 400 €
  2.12.2022 - 11.12.2022
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Mikuláš pre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0436/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Iné - drobné odmeny a sládkostí pre deti
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2022 - 31.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Mikulášske posedenie pre deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0469/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 400 €
Požadované položky: Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - nákup sládkych balíčkov pre deti
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.9.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Kacvíne
kultúra
Mikulášske prekvapenie v Kacvíne
Žiadosť číslo 0438/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 600 €
Požadované položky: Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - nákup sládkosti pre deti
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.9.2022 - 15.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Páračky - medzigeneračné stretnutie
Žiadosť číslo 0465/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 100 1 500 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - oblečky na malé vankuše (10 ks) a drevené misy
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.9.2022 - 31.12.2022
Nová Belá, Poľsko
kultúra
Vianočné koledovanie
Žiadosť číslo 0435/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 200 1 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.8.2022 - 2.10.2022
severný Spiš, Poľsko
kultúra
XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb
Žiadosť číslo 0393/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 2 000 6 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Ocenenia (BV),Iné - tlač publikácie - 500 ks
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.7.2022 - 10.7.2022
Detva, Slovensko
kultúra
Účasť dychovky z Jurgova na Krajanskom dvore v Detve
Žiadosť číslo 0605/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 2 000 3 000 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  15.6.2022 - 30.8.2022
Detva
kultúra
Účasť na 47. krajanskej nedeli (v rámci 55. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve) folklórneho súboru z krajanského prostredia z Poľska
Žiadosť číslo 0889/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 2 000 2 200 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  1.6.2022 - 30.10.2022
Krempachy
kultúra
Hry a zábavy pre krajanské deti v prírodnom priestranstve
Žiadosť číslo 0872/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 550 €
Požadované položky: Grafické práce (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - nákup balónov, odmien pre deti,
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 30.9.2022
Slovenský dom v Kacvíne, Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Krajanský víkend pre deti
Žiadosť číslo 0484/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 1 550 €
Požadované položky: Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - nákup slovenského filmu/rozprávky na DVD, tričká
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  30.5.2022 - 30.10.2022
Vyšné Lapše, Podvlk, Nová Belá, Poľsko, Nadlak, Rumunsko
kultúra
Spoznajme sa krajania
Žiadosť číslo 0886/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 1 800 8 200 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  30.5.2022 - 30.10.2022
Jurgov
kultúra
Vatra pre krajanské deti z Jurgova
Žiadosť číslo 1077/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 1 000 750 €
Požadované položky: Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - šiltovky pre deti
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.5.2022 - 23.11.2022
Slovenský dom v Kacvíne
kultúra
Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne
Žiadosť číslo 0433/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 1 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - ceny, bezdrôtový mikrofón, reproduktor, tričká
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.5.2022 - 31.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Sviatok detí v Podvlku
Žiadosť číslo 0471/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 100 650 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - nákup odmien pre každé zúčastnené dieti, tričká
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.5.2022 - 31.8.2022
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Deň detí v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0444/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 1 000 660 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV),Iné - futbalové lopty brány, tričká s logom CSK
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.5.2022 - 30.12.2022
Slovensko
kultúra
Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko
Žiadosť číslo 0600/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
130 1 500 9 500 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - 3x odborný doprovod (sprievodca)
0 €
  1.5.2022 - 30.9.2022
Slovensko
kultúra
Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku
Žiadosť číslo 0602/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
125 1 500 5 500 €
Požadované položky: Doprava (BV),Iné - za služby ôsmich animátorov
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  28.4.2022 - 31.12.2022
severný Spiš, horná Orava, Poľsko, Slovensko
Kultúra
Podpora aktivít mladej generácie Slovákov v Poľsku
Žiadosť číslo M090/PL/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
200 800 16 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Zabezpečenie rekvizít (BV), Nákup kancelárskych potrieb (BV), Nákup materiálov a surovín (BV), Ocenenia (BV)
10 000 €
  1.4.2022 - 31.10.2022
Krakov, severný Spiš, horná Orava
kultúra
XXIX. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
Žiadosť číslo 0392/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 000 7 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Kacvíne
kultúra
Slovenské jedlá
Žiadosť číslo 0437/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 100 900 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.4.2022 - 20.12.2022
Slovenský dom v Kacvíne, Poľsko
kultúra
Ako chutí domov
Žiadosť číslo 0597/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
14 500 1 850 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
0 €
  1.3.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch
kultúra
Šikovné ruky naších starých otcov
Žiadosť číslo 0875/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 200 1 270 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - diplomy z absolvovania dielní
0 €
  16.2.2022 - 31.12.2022
Krakov, redakcia Život
médiá
Nákup techniky pre redakciu Život
Žiadosť číslo 0918/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 2 100 1 400 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup softwaru (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.2.2022 - 27.2.2022
Krempachy, Poľsko
kultúra
Fašiangy - Ostatki 2022
Žiadosť číslo 0388/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 5 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.1.2022 - 31.12.2022
Slovenský dom v Kacvíne
kultúra
Šikovné ruky
Žiadosť číslo 0434/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 500 1 900 €
Požadované položky: Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.1.2022 - 31.12.2022
Krakov, Spiš, Orava
kultúra
Nákup odmien do súťaži organizovaných redakciou Život
Žiadosť číslo 0385/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - nákup vecných cien do súťaží
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.1.2022 - 21.12.2022
Slovenský dom v Kacvíne
kultúra
Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov
Žiadosť číslo 0273/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
15 200 10 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  16.1.2022 - 30.11.2022
Krakov, redakcia Život
informácie
Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2023
Žiadosť číslo 0387/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 2 700 5 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.1.2022 - 31.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Podvlku
Žiadosť číslo 0467/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 2 250 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV),Iné - 10 výstavných panelov, digitálny fotoaprát
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.1.2022 - 31.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku
Žiadosť číslo 0611/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
10 200 4 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku (BV)
0 €
  5.1.2022 - 31.12.2022
Dom slovenskej kultúry v Podvlku
kultúra
Nákup ľudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka
Žiadosť číslo 0475/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 100 2 000 €
Požadované položky: Krojové vybavenie (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 31.12.2022
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Medzigeneračné stretnutia
Žiadosť číslo 0451/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
70 1 000 1 250 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV)
0 €
  3.1.2022 - 31.12.2022
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
Žiadosť číslo 0443/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 1 000 1 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.1.2022 - 31.12.2022
Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
kultúra
Tvorivé dielne ľudových remesiel
Žiadosť číslo 0447/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 1 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Malopoľsko, severný Spiš, horná Orava
informácie
Vydanie Almanachu Slováci v Poľsku XXIII.
Žiadosť číslo 0386/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 800 5 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - prezentácia Almanachu - občerstvenie
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
severný Spiš, horná Orava, Poľsko
Vzdelávanie
Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk
Žiadosť číslo 0452/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 300 2 400 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 15.6.2022
Klubovňa Spolku Slovákov v Jablonke
Informácie
Novoročné stretnutie pre krajanov v Jablonke
Žiadosť číslo 0913/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 100 400 €
Požadované položky: Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Malopoľsko, severný Spiš, horná Orava
informácie
Vybrané slová v obrázkoch
Žiadosť číslo 0513/PL/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 500 3 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - občerstvenie počas prezentácií na Spiši a Orave
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Jablonka, Poľsko
kultúra
Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke
Žiadosť číslo 0932/PL/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
20 300 381 310 €
Požadované položky: realizácia protipožiarnej nádrže - 5.340,- prípojky plynu - 12.790,- sanitných inštalácii a vyk. - 123.390,- el. inštalácie - 124.570,- fasády (Položka 30) - 115.220,-
0 €
2021 40 2 647 37 700 477 025 € 119 100 €
2020 38 3 882 49 160 375 960 € 214 350 €
2019 29 2 581 29 460 350 246 € 58 706 €
2018 27 2 661 41 811 402 126 € 193 226 €
2017 22 - - 272 145 € 30 786 €
2016 23 - - 257 914 € 37 740 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 218 14 795 190 831 2 642 656 € 686 308 € (26%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com