Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

 

Miesto pôsobenia

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Ul. Sw. Filipa 7/7 311 50 Kraków

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok Slovákov v Poľsku združuje okolo 3000 členov. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, osvetové, voľnočasové, investičné aktivity za účelom udržania slovenskej identity a propagovania slovenskej kultúry. Tlačový orgán časopis Život.

Spolok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú menšinu v Poľsku, žijúcu väčšinou na území Malopoľského vojvodstva, v okrese Nový Targ a Zakopané, na starých územiach Spiša a Oravy, ktoré boli po prvýkrát pripojené k poľskému štátu 28. júla 1920 na základe rozhodnutia rady veľvyslancov v Spa (belgickom kúpeľnom mestečku).

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 47 5 010 43 200 613 556 € 63 116 €
2021 40 2 647 37 700 477 025 € 119 100 €
2020 38 3 882 49 160 375 960 € 214 350 €
2019 29 2 581 29 460 350 246 € 58 706 €
2018 27 2 661 41 811 402 126 € 193 226 €
2017 22 - - 272 145 € 30 786 €
2016 23 - - 257 914 € 37 740 €
2011 8 - - 174 400 € 57 400 €
  2016-2023 234 16 781 201 331 2 923 372 € 774 424 € (26%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com