ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

 

Miesto pôsobenia

Luxembursko Luxembursko (1 000 krajanov)

St-Florian-Str. 19 85774 Unterföhring

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie slovenských centier vo svete. Vzniklo na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo ÚSZZ v roku 2014. Rozvoj vzdelávania detí Slovákov v ich materinskej reči a spolupráce medzi centrami, USZZ, MŠVVaS, SPU, UMB BB, UK BA - školenia, časopis, projekty.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 2 000 4 800 27 500 € 10 200 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Celosvetovo
Vzdelávanie
Metodické školenia
Žiadosť číslo 0801/LU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 200 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
4 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Celosvetovo
Vzdelávanie
Bystrík - Učíme sa navzájom
Žiadosť číslo 0805/LU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 6 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV),Distribúcia a preprava časopisov (BV)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Celosvetovo
informácie
Ceruzky vo svete 2022
Žiadosť číslo 0807/LU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - poštovné
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Celosvetovo
Vzdelávanie
Múza ZUZA 2022
Žiadosť číslo 0815/LU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 1 200 7 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - poštovné
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 6 1 920 5 200 28 361 € 10 161 €
2020 9 3 660 7 800 86 500 € 43 500 €
2019 4 200 1 100 15 699 € 7 400 €
2018 1 50 600 7 000 € 4 000 €
2017 3 - - 16 000 € 3 000 €
2016 6 - - 52 000 € 3 350 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 33 7 830 19 500 233 060 € 81 611 € (35%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Luxembursko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com