ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

 

Miesto pôsobenia

Luxembursko Luxembursko (1 000 krajanov)

St-Florian-Str. 19 85774 Unterföhring

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Združenie slovenských centier vo svete. Vzniklo na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo ÚSZZ v roku 2014. Rozvoj vzdelávania detí Slovákov v ich materinskej reči a spolupráce medzi centrami, USZZ, MŠVVaS, SPU, UMB BB, UK BA - školenia, časopis, projekty.


"Združenie slovenských centier vo svete. Vzniklo na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo ÚSŽZ v roku 2014. Rozvoj vzdelávania detí krajanov v ich materinskej reči a spolupráca medzi centrami, ÚSŽZ, MŠVVaŠ, ŠPU, UMB BB, UK BA - projekty.

- časopis Ceruzky vo svete ceruzkyvosvete.iseia.eu/

- !!! 4asopis je na webe na stiahnutie a aj na prelistovanie!!!

V prilohach sú aktuálne ukazkove strán centra Zvonček v Mnichove v roku 2023

- príprava a vydávanie didaktických materiálov, pracovných listov a kníh:

- súťaže ISEIA www.iseia.eu/sutaze

- spoločné videopohľadnice na webe - webová stránka, www.iseia.eu/

- facebooková: www.facebook.com/slovencinavosvete

- instagramová stránka, www.instagram.com/iseia_slovencina_vo_svete_/

- podcast: www.iseia.eu/podcast

- youtube: www.youtube.com/@slovencinaiseia5785

- a iné."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

31.12.2023 | Vzdelávanie    

Ceruzky 4-2023


1.12.2023 - 31.1.2024 | Vzdelávanie    

Adventný kalendár so slovenčinou pre slovenské deti po celom svete


30.9.2023 | Vzdelávanie    

Ceruzky 3-2023


30.6.2023 | Vzdelávanie    

Ceruzky 2-2023


31.3.2023 | Vzdelávanie    

Ceruzky 1-2023


25.4.2021 |    

Mesačný Zoom učiteliek : Hyperaktívne dieťa v triede


22.4.2021 |    

Slovenčina ako druhý jazyk (L2) pre deti i dospelých

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 1 000 2 000 15 500 € 12 500 €
  4.8.2024 - 31.12.2024
Mníchov, Nemecko
Informácie
Cestovatelia vo svete
Žiadosť číslo 0684/LU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 7 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):6000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - vecne a knižné ocenenia pre ilustratorov knihy:500.00
7 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Celosvetovo
Vzdelávanie
Časopis Ceruzky vo svete 2024
Žiadosť číslo 0685/LU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 8 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - organizácia súťaží a workschopov k súťažiam:2200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV):200.00; Doprava (BV):500.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):300.00; Iné - admninistratívny materiál a nákup, grafická príprava a technická podpora, ocenení pre výhercov súťaží:3000.00
5 500 €
2023 2 1 200 2 400 11 500 € 6 700 €
2022 6 3 800 7 200 37 500 € 20 200 €
2021 6 1 920 5 200 28 361 € 10 161 €
2020 9 3 660 7 800 86 500 € 43 500 €
2019 4 200 1 100 15 699 € 7 400 €
2018 1 50 600 7 000 € 4 000 €
2017 3 - - 16 000 € 3 000 €
2016 6 - - 52 000 € 3 350 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 39 11 830 26 300 270 060 € 110 811 € (41%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Luxembursko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com