Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Nám. Vojvodinských brigád 12, Vojlovica - Pančevo, 26000, Srbsko

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Meno zboru: Vojlovica

Počet duší: 1.100

Dátum založenia: 1869

Dátum výstavby chrámu: 1902

Dátum výstavby fary: 1924

Kaplánka: Mgr. Lýdia Zlochová

Dozorca: Martin Marko, synodálny presbyter

Kantorka: Eva Brezníková

Adresa: Námestie Vojvodinských brigád 12 (Park Reformácie)

Telefón: +381 13 347 537

Bohoslužby: 10:00h a 14:00h


"ECAV sa venuje v oblasti duchovného, kultúrneho a spolkového života ľudí, ktorých spája myšlienka spoločných kresťanských, slovanských základov duchovného dedičstva svätého Cyrila a Metoda.

Od minulého roku máme novú pani farárku, ktorá prevzala agendu po predchádzajúcej kaplánke. Dokončujeme projekty, ktoré boli schválene z USZZ. Realizujeme knižnicu pre deti, možnosti využívania počítačov pre chudobnejšie deti. V októbri sme sa zúčastnii v Padine na pozvanie Banátskeho seniora konferencii - 180 výročie kodifikácie slovenského jazyka.Cirkevný zbor má novú paní farárku, ktorá začína svoju misiu vo Vojlovici a ktorá predložila svojmu Cirkevnému zboru svoju predstavu. S Cirkevným zborom si vytvorili plán činnosti v zbore. Vojlovica potrebuje pevný bod pre Slovákov a ten bude na fare ECAV Vojlovica. Z fary vo Vojlovici chceme vytvoriť stánok pre veriacich, ale aj podať pomocnú ruku všetkým ľuďom dobrej vôle. V spolupráci so slovenskými zbormi chceme nadviazať spoluprácu so slovenským zborom, aby sme si vymieňali skúsenosti, stretávali sa, prehlbovali medzi deťmi a mládežou slovenský jazyk a pracovali na spoločných projektoch."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 900 42 000 2 800 € 500 €
  1.7.2024 - 31.7.2024
Vojlovica
Kultúra
Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici
Žiadosť číslo 0752/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
900 42 000 2 800 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV):319.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):200.00; Nákup nábytku a zariadenia (BV):2258.00; Iné - Bankové poplatky:23.00
500 €
2023 2 2 200 104 000 9 400 € 3 000 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 13 6 520 64 801 130 353 € 1 000 €
2020 4 800 5 200 40 735 € 7 000 €
2019 3 550 3 900 10 405 € 2 000 €
2018 2 350 2 600 12 555 € 2 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 25 11 320 222 501 206 248 € 15 500 € (8%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com