Folklorní soubor Šarvanci

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vinohradská 1316/95, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Základným poslaním FS Šarvanci je zber materiálov ľudového umenia, príprava choreografií a ich šírenie, výuka a prezentácia v rámci folklórnych festivalov a ďalších kultúrnych akcií. Súbor funguje už 22 rokov a zameriava sa na folklór z rôznych oblastí Slovenska. 3 súborové zložky pravidelne trénujú, vylepšujú a rozširujú svoj repertoár - za svoju históriu naštudoval už vyššie desiatky choreografií (tanečných, hudobných a speváckych), spolupracoval s mnohými slovenskými odbornými pedagógmi a choreografmi, zúčastnil sa veľkého počtu vystúpení (od malých akcií až po veľké festivaly) a to jak v ČR, tak v zahraničí (k najvýznamnejším výjazdom patria festivaly v Číne či na Sicílii). Od roku 2004 pripravuje aj vzdelávacie akcie pre verejnosť - školy tanca pre dospelých a školičky tanca pre deti (niekoľkokrát ročne). Veľkému záujmu sa teší každoročné predvianočné celovečerné predstavenie súboru a hostí.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 400 30 36 600 € 11 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha, Česká republika
Kultúra
Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci
Žiadosť číslo 0668/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 30 9 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):700.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - údržba a čistenie krojov a hudobných nástrojov:800.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):5100.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):100.00; Nákup krojového vybavenia (BV):2000.00; Iné - účtovnícke a poštovné služby:700.00
3 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Primárne Praha, ČR; iné lokality, podľa výberu festivalov/vystúpení
Kultúra
Slovenské folklórne večery, tanečné školy pre verejnosť, vystúpenia a festivaly
Žiadosť číslo 0669/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 - 19 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - umelecké služby pedagógov; technické služby (osvetlenie, ozvučenie apod.):3100.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):3700.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):900.00; Doprava (BV):8210.00; Ubytovanie (BV):1850.00; Strava (BV):1740.00
7 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha, Česká republika
Kultúra
Nové choreografie a rozvoj folklórnych znalostí
Žiadosť číslo 0670/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 - 7 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - workshopy s externým pedagógom:1500.00; Doprava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):1100.00; Ubytovanie pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):1050.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):600.00; Iné - Prenájom priestorov na výuku novej choreografie a na workshopy, ubytovanie a strava pre súbor na výjazdové sústredenie:2650.00
1 500 €
2023 2 130 330 32 400 € 7 800 €
2022 2 130 330 38 700 € 4 000 €
2021 2 130 500 30 050 € 8 000 €
2020 2 130 500 23 050 € 7 800 €
2019 2 130 500 18 750 € 7 200 €
2018 2 130 400 13 000 € 4 500 €
2017 2 - - 13 750 € 3 000 €
2016 2 - - 12 600 € 2 000 €
2011 1 - - 13 800 € 0 €
  2016-2024 20 1 180 2 590 232 700 € 55 800 € (24%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 2 210 000 CZK
  2024 Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost [Praha]

MK ČR (RNK)

60 000 CZK
  2024 Pravidelná činnost FS Šarvanci [Praha]

MK ČR (RNK)

150 000 CZK
2023 4 280 000 CZK
2022 4 215 000 CZK
2021 4 215 000 CZK
2020 2 55 908 CZK
2019 0 0 CZK
2018 2 230 000 CZK
2017 2 200 000 CZK
2016 2 190 000 CZK
  2016-2024 22 1 595 908 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com