Folklorní soubor Šarvanci

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Vinohradská 1316/95, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

FS Šarvanci združuje príslušníkov slovenskej menšiny a záujemcov o slov. folklór žijúcich v Prahe. Zákl. poslaním je zber materiálov ľud. umenia, príprava choreografií a ich šírenie, výuka a prezentácia v rámci folkl. festivalov a ďalších kult. akcií.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 2 130 330 32 400 € 7 800 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Praha, Česká republika
Kultúra
Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci
Žiadosť číslo 1015/CZ/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 30 12 800 € 3 800 €
  1.1.2023 - 31.12.2023
Primárne Praha, ČR; iné lokality, podľa výberu festivalov/vystúpení
Kultúra
Slovenské folklórne večery, tanečné školy pre verejnosť, vystúpenia a festivaly
Žiadosť číslo 1017/CZ/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 300 19 600 € 4 000 €
2022 2 130 330 38 700 € 4 000 €
2021 2 130 500 30 050 € 8 000 €
2020 2 130 500 23 050 € 7 800 €
2019 2 130 500 18 750 € 7 200 €
2018 2 130 400 13 000 € 4 500 €
2017 2 - - 13 750 € 3 000 €
2016 2 - - 12 600 € 2 000 €
2011 1 - - 13 800 € 0 €
  2016-2023 17 780 2 560 196 100 € 44 300 € (23%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2023 2 70 000 CZK
  2023 1025 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Folklorní večery a taneční školy pro veřejnost - Hlavní cíl projektu vychází ze smyslu existence souboru, kterým je studium a interpretace autentického lidového umění, jeho prezentace veřejnosti a také edukace veřejnosti v této oblasti. Cílem projektu je zvýšení informovanosti majoritní společnosti a také dalších minorit žijících na území hl. města Prahy o tradiční kultuře slovenské menšiny a také zprostředkování jejich setkávání a sbližování. Výstupy projektu jsou následující: večerní školy tance, dětské taneční školičky, víkendová škola tance pro dospělé i děti, předvánoční folklorní večer. Náklady na pronájem prostor, personální zajištění - honoráře, přepravu účinkujících, vystupujících, materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování účinkujících, vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, technické zajištění.

30 000 CZK
  2023 1026 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Pravidelná činnost Folklorního souboru Šarvanci - Hlavním cílem projektu je zachování existence souboru a pokračování v jeho pravidelné činnosti, která je v rozvíjení a prezentaci slovenské tradiční kultury. Fungování souboru umožňuje příslušníkům slovenské národnostní menšiny být v kontaktu s dalšími příslušníky této menšiny a se slovenskou tradiční kulturou. Tím, že soubor umožňuje účast na souborovém životě i komukoliv s blízkým vztahem ke slovenskému folkloru (i mimo slovenskou národnostní menšinu), podporuje informovanost majoritní společnosti a taky blízké vztahy mezi českým a slovenským obyvatelstvem Prahy. Soubor svou účastí na kulturních akcích prezentuje slovenskou kulturu před širokou pražskou veřejností. Projekt je primárně zaměřen na členy souboru, sekundárně taky na širokou veřejnost. Obsahem projektu jsou pravidelné i nepravidelné tréninky souboru, taneční, pěvecké a hudební workshopy pro členy, tvorba nových choreografií, veřejná prezentace (vystoupení, festivaly apod.). Náklady na pronájem prostor, personální zajištění - honoráře, přepravu účinkujících, vystupujících, materiálu nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, ubytování účinkujících, vystupujících nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, výrobu a nákup kostýmů/krojů, propagaci , údržbu hudebních nástrojů a krojů.

40 000 CZK
2022 4 215 000 CZK
2021 4 215 000 CZK
2020 2 55 908 CZK
2019 0 0 CZK
2018 2 230 000 CZK
2017 2 200 000 CZK
2016 2 190 000 CZK
  2016-2020 18 1 175 908 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com