Základná škola Jána Kollára Selenča

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.jan-kollar.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v organizácii Matici slovenskej v Srbsku a NRSNM v Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 218 žiakov

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v?organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v?organizácii Matici slovenskej v?Srbsku a?NRSNM v?Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 192 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov. Na základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí divadelná voľná aktivita už 8 rokov.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 6 450 7 100 19 300 € 3 800 €
2022 7 587 7 000 16 528 € 4 450 €
2021 6 534 41 920 14 884 € 6 200 €
2020 6 565 2 550 15 192 € 10 700 €
2019 7 945 2 950 26 842 € 4 400 €
2018 6 664 2 450 18 883 € 7 900 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 38 3 745 63 970 111 629 € 37 450 € (34%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com