Základná škola Jána Kollára Selenča

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v organizácii Matici slovenskej v Srbsku a NRSNM v Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 218 žiakov

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v?organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v?organizácii Matici slovenskej v?Srbsku a?NRSNM v?Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 192 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov. Na základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí divadelná voľná aktivita už 8 rokov.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 587 7 000 16 528 € 4 450 €
  1.9.2022 - 31.12.2022
Selenča
Vzdelávanie
Vydávanie školského časopisu
Žiadosť číslo 0576/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
260 600 1 940 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  30.6.2022 - 31.12.2022
Kysač, Bačský Petrovec, Pivnica, Hložany, Stara Pazova, Kovačica
Vzdelávanie
Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj
Žiadosť číslo M100/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
50 2 000 2 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Doprava (BV), Iné - Bezdrôtový reproduktor a Notebook počítač
750 €
  31.5.2022 - 30.11.2022
Stará Pazova, Báč, Pivnice a Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Mladí herci
Žiadosť číslo 0672/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
15 1 500 1 770 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Iné - Laptop a reproduktory
0 €
  1.5.2022 - 31.10.2022
Kysáč, Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Tancuj tancuj
Žiadosť číslo 0670/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 200 790 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Iné - Bezdrôtový reproduktor
0 €
  1.5.2022 - 30.9.2022
Selenča
Vzdelávanie
Vybavenie kabinetu slovenčiny
Žiadosť číslo 0581/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
167 500 6 428 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Srbsko
Vzdelávanie
Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku
Žiadosť číslo 0683/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 2 000 1 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Selenča
Vzdelávanie
Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára
Žiadosť číslo 0684/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 200 1 600 €
Požadované položky: Krojové vybavenie (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 6 534 41 920 14 884 € 6 200 €
2020 6 565 2 550 15 192 € 10 700 €
2019 7 945 2 950 26 842 € 4 400 €
2018 6 664 2 450 18 883 € 7 900 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 32 3 295 56 870 92 329 € 33 650 € (36%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com