Základná škola Jána Kollára Selenča

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.jan-kollar.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jedno jazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 218 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v organizácii Matici slovenskej v Srbsku a NRSNM v Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 16 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 218 žiakov

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Zš Ján Kollár v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 192 žiakov.

Orchestrík ZŠ Jána Kollára je aktívnym účastníkom všetkých kultúrno-umeleckých programov v?organizácii ZŠ, dediny Selenča, obce Báč ako aj podujatí v?organizácii Matici slovenskej v?Srbsku a?NRSNM v?Srbsku.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 14 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 192 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrnne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov.

ZŠ Jána Kollára v Selenči je jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a jednu triedu predĺženého pobytu, úhrne 178 žiakov. Na základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí divadelná voľná aktivita už 8 rokov.


ZŠ Jána Kollára v Selenči je najstaršia školská budova v obci Báč. Je to jednojazyková škola s vyučovacím jazykom slovenským. V škole máme 12 riadnych oddelení a dve triedy predĺženého pobytu, úhrnne 163 žiakov. Na škole pracujú 42 zamestnanci, z toho 29 priamo vo výuke.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 6 1 970 6 000 16 920 € 2 000 €
  3.6.2024 - 23.12.2024
Selenča
Vzdelávanie
Nákup nábytku
Žiadosť číslo 0281/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 500 8 660 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV):8660.00
0 €
  3.6.2024 - 23.12.2024
Selenča
Vzdelávanie
Učebňa na otvorenom
Žiadosť číslo 0597/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
200 500 3 610 €
Požadované položky: Iné - Nákup stavebného materiálu -drevo:3610.00
0 €
  1.6.2024 - 23.12.2024
Selenča
Vzdelávanie
Vydávanie školského multimediálneho časopisu 2024
Žiadosť číslo 0223/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 2 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2450.00
500 €
  10.5.2024 - 23.12.2024
Selenča, Stará Pazova, Pivnica a Báčsky Petrovec
Kultúra
Mladí herci 2024
Žiadosť číslo 0192/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 000 1 050 €
Požadované položky: Doprava (BV):1050.00
500 €
  10.5.2024 - 23.12.2024
Bačský Petrovec a Kisáč
Kultúra
Tancuj tancuj 2024
Žiadosť číslo 0193/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 1 000 650 €
Požadované položky: Doprava (BV):650.00
500 €
  6.5.2024 - 31.5.2024
Nový Sad - Srbsko
Kultúra
Autobusová preprava Orchestra ZŠ Jána Kollára zo Selenče na pokrajinovú súťaž
Žiadosť číslo 0148/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 2 000 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):500.00
500 €
2023 6 450 7 100 19 300 € 3 800 €
2022 7 587 7 000 16 528 € 4 450 €
2021 6 534 41 920 14 884 € 6 200 €
2020 6 565 2 550 15 192 € 10 700 €
2019 7 945 2 950 26 842 € 4 400 €
2018 6 664 2 450 18 883 € 7 900 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 44 5 715 69 970 128 549 € 39 450 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com