Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

57 Whatley Avenue SW20 9NR Wimbledon

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

SKVB je neziskova krajanska organizacia na podporu kultury, vzdelania a rozvoj vztahov medzi slovenskou a britskou komunitou.

Slovenský Kruh vo Veľkej Británii je nezisková krajanská organizácia na podporu kultúry, vzdelania a rozvoj vzťahov medzi slovenskou a britskou komunitou.

SKVB je neziskova krajanska organizacia na podporu kultúry, vzdelania a rozvoj vztahov medzi slovenskou a britskou komunitou.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 7 285 180 300 32 478 € 6 400 €
2018 12 366 225 000 116 624 € 5 500 €
2017 8 - - 37 655 € 14 400 €
2016 5 - - 32 552 € 11 300 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 32 651 405 300 219 309 € 37 600 € (17%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com