Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Báčsky Petrovec, Srbsko

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ASP od roku 2001 vypracúva učebné osnovy, programy, štandardy a vzdelávacie výkony pre našich učiteľov zo slovenského jazyka a organizuje početné akreditované vzdelávacie programy.

ASP sa zaoberá vzdelávacími aktivitami pre učiteľov, podporuje súťaže a semináre pre žiakov, vypracúva a prezentuje učebné programy, prezentuje dodatky učebných osnov a učebnice pre slovenské školy.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 14 3 625 28 120 29 135 € 8 100 €
  12.11.2022 - 12.11.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Žiacka výtvarná kolónia
Žiadosť číslo 0415/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 200 1 130 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.11.2022 - 5.11.2022
Základná škola Tomáša Gustava Masáryka v Jánošíku
Vzdelávanie
ŽIACI ŽIAKOM
Žiadosť číslo 0421/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 1 410 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Iné - bankové poplatky
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.10.2022 - 8.10.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Galéria Zuzky Medveďovej
Vzdelávanie
Reminiscencia na nedožité 125. narodeniny akademickej maliarky Zuzky Medveďovej – XIII. ročník seminára pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským
Žiadosť číslo 0420/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 2 355 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  29.9.2022 - 30.9.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)
Žiadosť číslo 0427/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 300 2 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poklady
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  26.8.2022 - 27.8.2022
ZŠ v Kysáči
Vzdelávanie
Edukácie slovenskych učiteľov prirodnych a spoločenských vied
Žiadosť číslo 0613/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 5 000 2 440 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - bankové poplatky, výroba sertifikátov
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.7.2022 - 1.9.2022
školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Zabezpečenie slovníkov do škôl
Žiadosť číslo 0617/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 5 000 3 630 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 31.12.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Grafický tábor žiakov stredných škôl
Žiadosť číslo 1013/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 5 500 4 430 €
Požadované položky: Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - tlačiarenský lis
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 23.12.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Vzdelávanie
Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov
Žiadosť číslo 1020/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 5 500 950 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Náklady na prepravu (BV)
0 €
  26.6.2022 - 8.7.2022
SCAN&PRINT Tatjana Zabunov PR. a Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
informácie
Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie
Žiadosť číslo 0809/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 1 000 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.6.2022 - 30.9.2022
školy, kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet
Vzdelávanie
Učíme sa po slovensky
Žiadosť číslo M045/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 3 000 5 780 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Doprava (BV), Strava (BV), Nákup kníh a literatúry (BV), Nákup kancelárskych potrieb (BV), Iné - bankové poplatky
1 000 €
  1.4.2022 - 23.6.2022
školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Moji slovenskí predkovia
Žiadosť číslo 0621/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 240 1 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.2.2022 - 27.5.2022
Gymnázium v Báčskom Petrovci/ZŠ v Aradáči
kultúra
Posedenie so spisovateľom
Žiadosť číslo 0614/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
80 80 1 480 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  9.1.2022 - 21.12.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
informácie
Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť
Žiadosť číslo 0503/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 800 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
0 €
  9.1.2022 - 21.12.2022
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
informácie
Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0507/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
60 900 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
0 €
2021 10 433 8 440 31 824 € 11 700 €
2020 11 430 8 480 16 475 € 5 600 €
2019 12 498 17 082 16 745 € 4 500 €
2018 17 1 475 67 432 24 930 € 5 690 €
2017 18 - - 26 128 € 7 200 €
2016 18 - - 28 197 € 4 400 €
2011 11 - - 26 963 € 10 300 €
  2016-2022 111 6 461 129 554 200 397 € 57 490 € (29%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com