Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

1 150 aktívnych krajanov
a krajanských organizácií
z 80 krajín sveta

Adresy, kontakty, projekty...

1 155 krajanských projektov,
aktivít a udalostí
pre rok 2021

Kto organizuje, kedy, kde...

Krajanský kalendár,
čo sa kde vo svete
práve deje

787 aktivít na Júl 2021

Financovanie
krajanských projektov
pomocou štátnych dotácií

Koho žiadať, kedy, ako...

Čo krajanov vo svete trápi,
aktuálne problémy
a výzvy

COVID, občianstvo, voľby, vzdelávanie...

Inšpirácie a príležitosti
od krajanov
pre Slovensko

Podcasty, návrat na Slovensko, príležitosti...

98 významných
slovenských
osobností

Kto nás inšpiruje?

47 významných
slovenských
milníkov

Na ktoré dni nezabúdať?

Naša vízia

  1. Krajania nezabúdajú na Slovensko, naopak, aktívne prispievajú k jeho rozvoju.

Naše ciele

  1. Prepájať krajanov v zahraničí navzájom medzi sebou a Slovenskom a jeho obyvateľmi.
  2. Vytvárať priestor pre vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi krajanmi a medzi Slovenskom a krajanmi.

Ako budeme postupovať

  1. Prvá fáza: zmapovanie aktívnych krajanov a krajanské organizácie z celého sveta.
  2. Druhá fáza: zmapovanie krajanských potrieb a s čím môžu krajania pomôcť Slovensku a jeho obyvateľom.
  3. Tretia fáza: hľadanie riešení na problémy a realizovanie výziev.
  4. Štvrtá fáza: návrh úprav krajanského zákona 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa podľa legislatívne plánu vlády bude novelizovať v roku 2022. V tejto fáze sa chystáme o návrhoch komunikovať s:

Prečo to robíme

  1. Vidíme veľký nevyužitý potenciál v krajanoch, ktorí v zahraničí získali znalosti a zručnosti, ktoré by sa dali využiť aj na Slovensku.
  2. Nepodarilo sa nám nájsť v štátnej správe inštitúciu, ktorá by sa venovala krajanom v plnom rozsahu. Na Slovensku neexistuje jenda verejná inštitúcia, ktorá by riešila krajanskú agendu. Existuje niekoľko inštitúcií s obmedzeným rozsahom pôsobnosti a spolu aj tak nepokrývajú celú krajanskú agendu.