Krajania a krajanské organizácie

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z celého sveta

Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

Chorvátsko Matica slovenská Rijeka

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Írsko Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice

Francúzsko Andrea Hanouti

Rumunsko Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Rumunsko Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Luxembursko ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Slovensko španielska únia

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Srbsko Základná škola Maršal Tito Padina

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Srbsko Fondacija Mira Brtka

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s.

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Slovenská republika Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Česká republika Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku

Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Kanada Slovak Canadian Heritage Museum

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

Belgicko AKODOMA vzw

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Cyprus Flamingos - Slovak School

Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Základná škola Mladých pokolení Kovačica

Česká republika BONA FIDE, z.s.

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Kanada Tanecny Subor Domovina

Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

Srbsko Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Chorvátsko Matica slovenská Osijek

Srbsko Opština Kovačica

Srbsko Obec Kovačica

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

USA Slovak Heritage Festival

Srbsko Art centrum Chlieb a hry

Srbsko Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Združenie pre Muzeálne agrárne dedičstvo

Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča

Spojené kráľovstvo Slovenský klub v Birminghame/Slovak club Birmingham CIC

Spojené kráľovstvo Andrea Okely

Chorvátsko Savez Slovaka – Zväz Slovákov

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com