Folklorní spolek PÚČIK

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Folklórny spolok Púčik sa hasí k slovenskej menšine žijúcej v ČR a pripravuje rôzne aktivity. Hlavným poslaním spolku je uchovávanie slovenskej TĽK. FS Púčik zameriava svoju činnosť na zbieranie piesní, tancov a zvykov. Od roku 2013 je realizátorom KN.

pucik@slovaci.cz

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 5 950 20 400 55 268 € 41 550 €
  8.7.2022 - 10.7.2022
Zvolen, Detva
Informácie
47. Krajanská nedeľa na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022
Žiadosť číslo 0425/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
270 8 000 37 350 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - požičovné
37 350 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 15.12.2022
Brno, Nedvedice, Rožnov pod Radhoštem
Vzdelávanie
NAUČ SA A UKÁŽ SA
Žiadosť číslo 0322/CZ/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
300 1 000 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  1.2.2022 - 30.12.2022
Slovenská republika, Česká republika
kultúra
Ľudový odev - kroj a krojové súčiastky
Žiadosť číslo 0787/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 10 000 3 118 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 15.12.2022
Brno, Nedvedice, Rožnov pod Radhoštem, Veľká Ida (SK)
Vzdelávanie
NAUČ SA A UKÁŽ SA
Žiadosť číslo M043/CZ/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
250 800 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV), Iné - bankové poplatky
1 000 €
  3.1.2022 - 31.12.2022
Národné divadlo Brno, Česká republika
kultúra
30 rokov Folklórneho súboru Púčik
Žiadosť číslo 0248/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 600 8 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
2 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 4 500 19 600 78 700 € 7 500 €
2020 3 420 14 000 80 600 € 27 000 €
2019 4 670 102 000 73 940 € 62 300 €
2018 4 665 21 200 81 345 € 62 500 €
2017 5 - - 77 845 € 65 000 €
2016 5 - - 80 050 € 50 000 €
2011 5 - - 15 550 € 4 664 €
  2016-2022 35 3 205 177 200 543 298 € 320 514 € (59%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 3 356 000 CZK
  2022 FOLKLORNÍ SOUBOR PÚČIK V ROCE 2022 [Brno]

MK ČR (RNK) - Celoroční činnost folklorního spolku Púčik, který sdružuje mladé lidi, příslušníky slovenské národnostní menšiny, na jižní Moravě. Svou činnost zaměřuje na popularizaci slovenské tradiční kultury nejen v ČR, ale také v zahraničí. Velkou pozornost věnuje připravě nových tanců, nových hudebních úprav, písní, obnově krojů, krojových doplňků.

160 000 CZK
  2022 30 let Folklorního souboru Púčik [Brno]

MK ČR (RNK) - Folklorní spolek Púčik připravoval na rok 2021 slavnostní koncert k 30. výročí svého vzniku. Vzhledem k situací kolem pandemie COVID-19 nebylo možné koncert připravit. Koncert bude uskutečněn v roce 2022. Odborné i široké veřejnosti budou představeny výsledky třicetileté činnosti 19. listopadu 2022 v Mahenově divadle v Brně. Součástí slavnostního koncertu bude i výstava fotografií ve foyer divadla zaměřená na třicetiletou historii folklorního souboru. Další výstavu, kterou připravujeme jako součást slavnostního koncertu, je výstava „Party v 21. storočí – Ozdobné čelenky ve 21. století“.

86 000 CZK
  2022 Dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022 [Brno]

MŠMT

110 000 CZK
2021 4 255 000 CZK
2020 2 235 000 CZK
2019 1 160 000 CZK
2018 2 40 000 CZK
2017 0 0 CZK
2016 2 80 000 CZK
  2016-2020 14 1 126 000 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com