Folklorní spolek PÚČIK

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Folklorní spolek Púčik je spolkem, který se hlásí k slovenské národnostní menšině žijící v České republice a podobně jako jiné menšinové spolky pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

Poslání folklorního spolku Púčik:

Hlavním posláním spolku je kulturní a umělecká činnost na úseku národopisu, folkloru a lidové hudby a tance zejména z oblasti slovenského folkloru, v kontextu s vývojem české a slovenské kultury od dob národního obrození přes období společného státu až dosud, v návaznosti na společenské, národnostní, občanské, teritoriální, kulturní a sociálně-psychologické tradice a souvislosti soužití obou jazykově blízkých národů.

Folklorní spolek Púčik zaměřuje činnost od svého vzniku, tj. od roku 1991, na zajímavé využití volného času mladé populace zejména udržování a uchovávání lidových tradic a zvyků ze všech regionů Slovenska. Při tvorbě a prezentaci tradiční lidové kultury chceme rozvíjet dobrou a vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány statní správy, kulturními organizacemi, ale i s dalšími organizacemi působícími na území města Brna a Jihomoravského kraje.

Aktivity folklorního spolku Púčik:

Folklorní spolek Púčik je jedním z hlavních organizátorů „Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR Jánošíkov dukát“, pořádaného každoročně v Rožnově pod Radhoštěm. Prostřednictvím souboru Púčik se pravidelně zúčastňuje přehlídek a festivalů v České republice i v zahraničí. Každoročně se účastní MFF Brno v rámci lidových slavností města Brna, účinkoval na MFF ve Strážnici a je držitelem několika významných ocenění.

FS Púčik reprezentoval slovenské lidové umění i na mnohých festivalech v zahraničí.

Spolek se aktivně zapojuje do kulturního dění a do společenského života Brna a okolí, samostatně organizuje koncerty a vystoupení pro dětskou i dospělou veřejnost, vystupuje na propagačních a doprovodných akcích ve městě Brně i blízkém okolí.

Folklorní spolek Púčik ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny města Brna se podílí na společném multietnickém setkání Babylonfest. Ve spolupráci s Technickým muzeem Brno připravuje každoročně zajímavou akci zaměřenou na tradiční lidovou kulturu u NKP Vodní mlýn ve Slupi u Znojma pod názvem „Slavnosti chleba“.

Spolek Púčik vyvíjí i charitativní činnost, zejména pro postižené děti a přestárlé spoluobčany, organizuje koncerty výchovného charakteru pro děti brněnských škol. Spolek připravuje již několik let v rámci Folklorních slavností pod Poľanou v Detvě setkání a program krajanských folklorních souborů Krajanská nedeľa. Od roku 2019 připravuje v Užhorodě na Ukrajině „Stretnutie Slovákov na Ukrajine“. Od roku 2022 folklorní spolek Púčik připravuje pro širokou veřejnost Tanečné domy s Púčikom. Spolek 2x ročně připravuje sustredenie soboru mimo Brno a 5x soustředení v Brně.

pucik@slovaci.cz

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 330 5 800 27 998 € 7 000 €
  4.7.2024 - 6.7.2024
Bratislava, SR
Kultúra
Pamätný deň zahraničných Slovákov
Žiadosť číslo 0751/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
200 300 6 236 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honorár muzikantom:400.00; Doprava (BV):1036.00; Ubytovanie (BV):3750.00; Strava (BV):1050.00
0 €
  9.1.2024 - 18.12.2024
Brno, Česká republika
Kultúra
Činnosť folklorného spolku Púčik v roku 2024
Žiadosť číslo 0258/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 500 9 762 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - vedenie účtovníctva:1000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):5952.00; Nákup krojového vybavenia (BV):2810.00
3 000 €
  3.1.2024 - 18.12.2024
ČR, SR, Brno, Jihomoravský kraj,
Kultúra
Folklórny súbor Púčik v roku 2024
Žiadosť číslo 0213/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 5 000 12 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - lektor tanca, uprava hudby, lektor spevu:1500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1100.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1900.00; Doprava (BV):3200.00; Ubytovanie (BV):1800.00; Strava (BV):2000.00
4 000 €
2023 3 620 14 000 83 100 € 62 000 €
2022 6 1 000 25 400 60 868 € 46 550 €
2021 4 500 19 600 78 700 € 7 500 €
2020 3 420 14 000 80 600 € 27 000 €
2019 4 670 102 000 73 940 € 62 300 €
2018 4 665 21 200 81 345 € 62 500 €
2017 5 - - 77 845 € 65 000 €
2016 5 - - 80 050 € 50 000 €
2011 5 - - 15 550 € 4 664 €
  2016-2024 42 4 205 202 000 659 996 € 394 514 € (60%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 1 155 000 CZK
  2024 FOLKLORNÍ SOUBOR PÚČIK V ROCE 2024 [Brno]

MK ČR (RNK)

155 000 CZK
2023 2 280 529 CZK
2022 3 356 000 CZK
2021 4 255 000 CZK
2020 2 235 000 CZK
2019 1 160 000 CZK
2018 2 40 000 CZK
2017 0 0 CZK
2016 2 80 000 CZK
  2016-2024 17 1 561 529 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com