Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

 

Miesto pôsobenia

Čierna Hora Čierna Hora

Bulevar Pera Ćetkovića 131, st. 40 Stari aerodrum 81 000 Podgorica

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Čiernohorsko slovenské priateľstvo (ČSP) - založené v roku 2007, je to strešná organizácia Slovákov v Čiernej Hory sa zaoberá kultúrou a pestovaním slovenského jazyka. V roku 2019 CSP bolo vyznamenané časopisom Komuna pre prínos rozvoju kultúry. V roku 2024 predseda ČSP dostal Bronzovú medailu- cenu Matice slovenskej za zásluhy na rozvoji vzťahov Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenska.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 448 1 100 9 410 € 2 000 €
  29.8.2024 - 29.8.2024
Podgorica
Informácie
Deň slovenského folkóru
Žiadosť číslo 0404/ME/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
400 1 000 5 900 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):500.00; Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):1600.00; Strava (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00
0 €
  12.7.2024 - 12.12.2024
Podgorica, Herceg Novi
Vzdelávanie
Slovenská vlastiveda
Žiadosť číslo 0825/ME/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
48 100 3 510 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):60.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):50.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):50.00; Platby za odborné služby - iné - odmena pre prednášajúcich:1250.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Doprava (BV):100.00; Ubytovanie (BV):600.00; Strava (BV):400.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):300.00; Ocenenia (BV):400.00
2 000 €
2023 4 218 3 300 9 850 € 3 000 €
2022 6 413 2 038 12 400 € 3 300 €
2021 5 174 18 350 12 960 € 3 500 €
2020 7 260 2 640 31 690 € 4 500 €
2019 4 60 2 120 14 050 € 3 500 €
2018 4 35 15 250 12 750 € 2 000 €
2017 6 - - 11 250 € 2 500 €
2016 6 - - 20 700 € 2 800 €
2011 5 - - 12 500 € 5 400 €
  2016-2024 49 1 608 44 798 147 560 € 32 500 € (22%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com