Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

 

Miesto pôsobenia

Čierna Hora

Bulevar Pera Ćetkovića 131, st. 40 Stari aerodrum 81 000 Podgorica

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ČSP bolo založené v roku 2007. Realizovalo viacero podujatí s cieľom propagovať slovenskú kultúru. V októbri 2019 priemiér Čiernej Hory Duško Marković odovzdal cenu za osobitný a výnimočný prínos medzinárodnej kultúrnej spolupráci.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 413 2 038 12 400 € 3 300 €
  19.9.2022 - 30.11.2022
Bratislava
Vzdelávanie
Od Jadrana k Dunaju
Žiadosť číslo 0303/ME/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
3 150 1 100 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV)
0 €
  1.8.2022 - 31.12.2022
Podgorica, Budva, Bijelo Polje
Vzdelávanie
Existujeme
Žiadosť číslo M044/ME/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Doprava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
1 500 €
  1.7.2022 - 30.12.2022
Herceg Novi
Vzdelávanie
Slovenský dom na Jadrane
Žiadosť číslo 0302/ME/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
123 600 3 000 €
Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
0 €
  1.7.2022 - 31.8.2022
Podgorica, Mojkovac, Budva, Bijelo Polje, Herceg Novi
Vzdelávanie
Slovenská vlastiveda
Žiadosť číslo 0241/ME/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
22 44 3 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - poštovné
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 30.6.2022
Herceg Novi, Podgorica, Mojkovac, Budva, Bijelo Polje, Herceg Novi
kultúra
Deň otcov
Žiadosť číslo 0301/ME/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
22 44 1 600 €
Požadované položky: Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  31.3.2022 - 31.12.2022
Podgorica, Mojkovac, Budva, Bijelo Polje, Herceg Novi
informácie
Existujeme
Žiadosť číslo 0238/ME/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
123 600 1 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV),Iné - Propagácia na sociálnych sieťach. F
0 €
2021 5 174 18 350 12 960 € 3 500 €
2020 7 260 2 640 31 690 € 4 500 €
2019 4 60 2 120 14 050 € 3 500 €
2018 4 35 15 250 12 750 € 2 000 €
2017 6 - - 11 250 € 2 500 €
2016 6 - - 20 700 € 2 800 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 38 942 40 398 115 800 € 22 100 € (19%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com