Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

V ustanovizni sa zakladáme za sústavnú a kontinuovanú prácu, snažíme sa zachovať si materinský jazyk, kultúru a tradíciu, kultúrne dedičstvo našich predkov. Aktivity: folklór, divadlo, spev, výstavy, vydavateľská činnosť. Zoskupuje 300 ochotníkov.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 7 7 040 200 142 000 125 470 € 26 500 €
  21.10.2022 - 23.10.2022
Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč, Srbsko
kultúra
19. festival Zuzany Kardelisovej
Žiadosť číslo 0640/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 12 000 1 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  24.9.2022 - 24.9.2022
Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč, Srbsko
kultúra
7. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov
Žiadosť číslo 0964/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
220 50 000 3 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
  3.7.2022 - 3.7.2022
Kysáč, Srbsko
Informácie
28. Detský folklórny festival Zlatá brána
Žiadosť číslo 0642/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 25 000 5 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - suveníry pre účastníkov abankové poplatky
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 30.11.2022
Kysáč, Novy Sad
informácie
TRÓN kapitálna fotomonografia
Žiadosť číslo 1100/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 100 000 000 12 100 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - Bankove poplatky
0 €
  1.5.2022 - 30.11.2022
Kysáč, Novy Sad, Srbsko, Európa
kultúra
Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022
Žiadosť číslo 1107/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 100 000 000 6 100 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - Bankove poplatky
0 €
  24.4.2022 - 30.4.2022
Raková a Čadca (Slovenská republika)
Informácie
Ochotnícke divadlo KC Kysáč na 54. ročníku Palárikovej Rakovej
Žiadosť číslo 0969/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 5 000 4 320 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - bankové poplatky
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.3.2022 - 31.12.2022
Dr. Janka Gombára 148, Kysáč, Srbsko
kultúra
Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči
Žiadosť číslo 0957/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
5 000 50 000 92 100 €
Požadované položky: Výmena strechy a odkvapového systému na celom objekte (materiál a práca): 32.000 € Výroba foriem podľa starých originálov pre maľovanie starou technikou a maľovanie celého objektu (materiál a práca): 25.000 € Staré rekvizity z počiatku 20. storočia: 15.000 € Tesárske práce (práca a materiál), murárske práce (práca a materiál), elektroinštalatérske práce (práca a materiál), stolárske práce na rekonštrukcii a výroby okien a dverí (práca a materiál): 20.000 € Bankove poplatky: 100 €
20 000 €
Schválené položky: schválené položky: strecha a okná
2021 5 6 970 142 000 31 500 € 1 000 €
2020 4 2 920 137 000 12 400 € 4 000 €
2019 5 2 952 147 000 15 500 € 3 200 €
2018 5 2 084 142 000 20 930 € 8 580 €
2017 2 - - 2 100 € 1 300 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 28 21 966 200 710 000 207 900 € 44 580 € (21%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com