Czech and Slovak Club UK CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

17 Longleat Avenue, Attwood Green, Birmingham, B15 2DF

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Czech & Slovak club UK CIC, je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2013. Udržiavanie a skvalitňovanie vzdelávacích centier a ich knižníc je jednou z jej hlavných aktivít. Vzdelávacie centrá sa nachádzajú v Birminghame, Oxforde, Nottinghame a Stoke on Trent. Ich základným poslaním je uchovávanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov. Snažíme sa to dosiahnuť aj prostredníctvom organizovaním divadelných vystúpení, ľudových dielní a spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré sú zamerané pre deti, mládež, ale aj dospelých Slovákov žijúcich v týchto mestách.

V meste Birmingham, venujeme osobitnú starostlivosť udržiavaniu a zdokonaľovaniu Folklórneho súboru Breza a Detského Folklórneho súboru Brezička, ktoré sú dôležitou súčasťou našich aktivít. Týmto spôsobom sa angažujeme v uchovávaní a prenose tradičných slovenských kultúrnych prvkov, najmä prostredníctvom umenia a tanca. Zároveň prezentujeme našu kultúru na medzinárodných festivaloch vo Veľkej Británii. Naša účasť na týchto podujatiach nám pomáha šíriť povedomie o slovenskej kultúre a nadväzovať kultúrne mosty medzi našou komunitou a rôznymi kultúrami v zahraničí.

The Czech & Slovak Club UK was incorporated in August 2013 and it is a community interest company that promotes the welfare and culture of the Czech and Slovak community living in UK. We organise cultural, social and educational events for the Czechs & Slovaks as well for other communities.

Our main aims are to:

  • maintain the school and nursery for children who wish to learn and speak Czech or Slovak and to preserve their heritage and identity
  • establish an education centre teaching Czech and Slovak language to adults
  • keep the unique culture and values of the Czech and Slovak community that lives in the UK by organizing Folk dance lessons for adults & children, one-off events such as concerts, theatre performances, balls, sport competitions, story telling events and puppet shows for children
  • engage with the wider British public in these events and promote and share the values and traditions that the Czechs and Slovaks bring to the UK
  • work in partnership with other community groups and local authorities to seek solutions to the barriers and problems encountered by the Czech and Slovak communities in the UK

Kariková, S., Doušková, A., Rovňanová, L., Šimoniová - Černáková, R. & Vašašová, Z. (2018). Slovak educational centres in western EU countries.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

20.1.2024 | Informácie    

9. Medzinárodný ples v Birminghame

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 8 942 1 710 97 238 € 31 800 €
  1.10.2024 - 31.10.2024
Birmingham, Veľká Británia
Kultúra
IV. kolo Tanečných dielní pre detské folklórne súbory vo Veľkej Británii
Žiadosť číslo 0169/GB/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
105 260 5 811 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):600.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):550.00; Doprava (BV):880.00; Ubytovanie (BV):1700.00; Strava (BV):525.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):255.00; Ocenenia (BV):630.00; Iné - nakúp hudobných nástrojov, 1 fujara 152cm 415 Eur, 2x píštalka 6,80 Eur, Koncovka stredná 4x 10,50 Eur:470.60
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Vzdelávacie centrá, Veľká Británia
Vzdelávanie
Aktivity Asociácie Slovenských Škôl a Komunít v Spojenom Kráľovstve
Žiadosť číslo 0816/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
160 140 8 340 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):141.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):585.00; Doprava (BV):1229.00; Ubytovanie (BV):2949.00; Strava (BV):1106.00; Ocenenia (BV):632.00; Iné - Poštovné €258 + 141, Prepravné €1229, Balné €70:1698.00
4 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Birminghame
Žiadosť číslo 0119/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
340 280 30 358 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - iné - počet vyučovaní 22 x počet uciteľov 8 x suma za vyučovanie €55:9680.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):13024.00; Doprava (BV):510.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):755.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):550.00; Nákup krojového vybavenia (BV):1000.00; Nákup technického vybavenia (BV):2589.00; Iné - poštovné a telekomunikačné náklady, strava, ocenenia pre deti na záver roka:1450.00
10 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Birmingham, Oxford, Nottingham, Stoke on Trent
Vzdelávanie
Vzdelávacie podujatia centier v Birminghame, Oxforde, Nottinghame a Stoke on Trent
Žiadosť číslo 0120/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 260 7 124 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):375.00; Platby za odborné služby - iné - platby 2. pedagógom za 12 nácvikov x 17.50:420.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1044.00; Doprava (BV):980.00; Ubytovanie (BV):1680.00; Strava (BV):1020.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):150.00; Nákup materiálov a surovín (BV):215.00; Ocenenia (BV):540.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00
3 500 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Birmingham, Veľká Británia
Kultúra
Detský folklórny súbor Brezička a Folklórny súbor Breza Birmingham
Žiadosť číslo 0121/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
34 330 9 023 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - 20 dní x 3 hodiny x 2 vedúce FS Breza a DFS Brezička €12:1440.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):2100.00; Nákup krojového vybavenia (BV):2938.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):370.00; Iné - Poštovné letákov, Občerstvenie a Doprava na workshopy:1775.00
1 800 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Oxford
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Oxforde
Žiadosť číslo 0122/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
68 183 14 309 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - iné - Počet vyucovaní 20 x počet učiteľov 4 (1 online) x suma za vyučovanie €53
Administrácia €585:4825.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):3985.00; Doprava (BV):110.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):320.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):685.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):420.00; Nákup technického vybavenia (BV):1398.50; Iné - poštovné náklady, telekomunikacie, strava, ocenenia pre deti na záver roka:1765.00
5 000 €
  2.1.2024 - 30.12.2024
Nottingham, Veľká Británia
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Nottinghame
Žiadosť číslo 0136/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
66 152 13 282 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - iné - Počet vyucovaní 18 x počet učiteľov 3 x suma za vyučovanie €53 Administratívna práca €585:3447.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):4766.00; Doprava (BV):510.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):122.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):605.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):355.00; Nákup technického vybavenia (BV):1398.50; Iné - poštovné náklady, telekomunikačné náklady, strava, ocenenia pre deti na záver roka:1278.00
5 000 €
  2.1.2024 - 30.12.2024
Stoke on Trent
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Stoke on Trent
Žiadosť číslo 0139/GB/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
49 105 8 991 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - iné - Počet vyučovaní 16 x počet učiteľov 2 x suma za vyučovanie €53, Administratívna práca €585:1696.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):2544.00; Doprava (BV):450.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):122.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):455.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):285.00; Nákup športových potrieb (BV):262.00; Nákup technického vybavenia (BV):1398.50; Iné - poštovné náklady, telekomunikačné náklady, strava, ocenenia pre deti na záver roka:978.00
2 500 €
2023 23 1 503 9 776 131 418 € 35 800 €
2022 22 1 413 9 774 92 757 € 35 550 €
2021 18 1 331 10 840 96 953 € 31 450 €
2020 17 859 10 970 76 807 € 30 520 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 88 6 048 43 070 495 173 € 165 120 € (33%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Spojené kráľovstvo z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com