Československý ústav zahraniční Bratislava

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ČSÚZ Bratislava je organizácia, ktorej hlavným poslaním je starostlivosť o slovenských krajanov žijúcich v zahraničí, podpora krajanov prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava je OZ, podporuje krajanské spolky a osoby z bývalého Československa, trvale žijúcimi v zahraničí v oblasti vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava/Československý ústav zahraniční Bratislava je občianske združenie, usilujúce sa podporu krajanských združení, spolkov a osôb v zahraničí so zameraním na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

ČSÚZ Bratislava je OZ, podporujúce krajanské spolky a osoby žijúce v zahraničí. Podporuje vzdelávanie, kultúru a ekonomickú kooperáciu.Realizovali sa aktivity pre krajanov v Srbsku a Rakúsku.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 2 200 9 000 40 400 € 4 000 €
2020 4 72 2 150 85 000 € 8 000 €
2019 1 12 12 5 000 € 2 000 €
2018 1 10 10 3 000 € 0 €
2017 1 - - 2 350 € 0 €
2016 1 - - 5 250 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 10 294 11 172 141 000 € 14 000 € (10%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Slovenská republika Miroslava Grajciarová

Slovenská republika MissFolklór s.r.o.

Slovenská republika Monty

Slovenská republika Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Slovenská republika Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika NAVISDAT,s,r,o

Slovenská republika Nexteria Global Hub

Slovenská republika Občianske združenie FS HORNÁD

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Slovenská republika One Slovak Family

Slovenská republika OZ ,,Zober loptu, nie drogy"

Slovenská republika OZ Duša Fujary

Slovenská republika OZ Lackovci

Slovenská republika Patrik Buda

Slovenská republika Pavol Datko

Slovenská republika PhDr. Marián Pauer

Slovenská republika Pohronské osvetové stredisko

Slovenská republika Portál Slovákov v zahraničí

Slovenská republika Prezidentka Slovenskej republiky

Slovenská republika Priatelia Grófa Beňovského

Slovenská republika Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

Slovenská republika Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Slovenská republika Radio Slovakia International

Slovenská republika Roman Švihorík

Slovenská republika Slovak Global Network

Slovenská republika Slovakia.travel

Slovenská republika Slovakiana - portál kultúrneho dedičstva Slovenska

Slovenská republika Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid (SAMRS)

Slovenská republika Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Slovenská republika Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská republika Slovensko-Kórejská Spoločnosť

Slovenská republika Spoločnosť prof. Martina Slivku

Slovenská republika Spolok Slovákov v Bulharsku

Slovenská republika Spolok Slovákov z Bulharska

Slovenská republika Spolok slovenských spisovateľov

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Slovenská republika SrdcomDoma

Slovenská republika Štátny pedagogický ústav ŠPÚ

Slovenská republika Thalia Teatro

Slovenská republika Turčianska galéria v Martine

Slovenská republika Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Slovenská republika Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika VisionPro Media, s.r.o.

Slovenská republika Vlasta Moman

Slovenská republika Združenie Modrý aniel

Slovenská republika Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov

Slovenská republika Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

Slovenská republika Zuzana Drugová

Slovenská republika „SPOLOK SLOVÁKOV Z BULHARSKA (SSB)"


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com