Československý ústav zahraniční Bratislava

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Trnavská cesta 39/A, 83229 Bratislava

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Československý ústav zahraniční Bratislava, je nezávislá organizácia s medzinárodným prvkom, usilujúca sa o rozvoj, a prehĺbenie kontaktov s krajanskými združeniami, spolkami a osobami pochádzajúcimi z bývalého Československa, trvale žijúcimi v zahraničí, bez ohľadu na politickú a náboženskú orientáciu. Jeho poslanie nadväzuje na „masarykovskú“ tradíciu pomoci a podpory krajanov žijúcich v zahraniční prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 2 130 30 200 47 800 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 2 200 9 000 40 400 € 4 000 €
2020 4 72 2 150 85 000 € 8 000 €
2019 1 12 12 5 000 € 2 000 €
2018 1 10 10 3 000 € 0 €
2017 1 - - 2 350 € 0 €
2016 1 - - 5 250 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 12 424 41 372 188 800 € 14 000 € (7%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com