Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. M. Tita 18 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Charakteristika žiadateľa: združenie občanov

Charakteristiky doterajších aktivít: uskutočňovanie, prejavovanie a hájenie kolektívnych záujmov a práv Slovákov žijúcich v Srbsku, ich ochrana a zveľaďovanie.

Právnu subjektivitu v Srbsku má Matica slovenská so sídlom v Báčskom Petrovci, nie miestne odbory Matice slovenskej v Srbsku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 23 10 371 707 450 89 435 € 34 250 €
  1.11.2022 - 31.12.2022
Bratislava, Slovenská republika
Vzdelávanie
Mikuláš a Vianoce na Slovensku
Žiadosť číslo 0164/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
18 1 000 1 360 €
Požadované položky: Doprava (BV),Iné - cestovné poistenie
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.11.2022 - 30.11.2022
Bratislava, Slovenská republika
kultúra
Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022
Žiadosť číslo 0165/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 480 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - cestovné poistenie
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  28.10.2022 - 29.10.2022
Bratislava (Slovenská republika)
Informácie
Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022"
Žiadosť číslo 0060/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
4 500 000 770 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  1.9.2022 - 15.11.2022
Hronec pri Brezne (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia
Žiadosť číslo 0237/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 500 11 500 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - vstupenky - vstupné lístky
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.8.2022 - 21.8.2022
Hrušov (Slovenská republika)
Informácie
Krajania na Hontianskej paráde 2022
Žiadosť číslo 0726/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 20 000 2 520 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV)
0 €
  12.8.2022 - 20.8.2022
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností
Žiadosť číslo 0072/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 3 000 2 140 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)
1 400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  12.8.2022 - 14.8.2022
Báčsky Petrovec
Informácie
Slovenské národné slávnosti 2022
Žiadosť číslo 0272/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
3 000 20 000 13 470 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - dezinfekčné prostriedky a rôzny tovar
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.7.2022 - 31.7.2022
Kovačica
kultúra
Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku
Žiadosť číslo 0063/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 1 500 1 340 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.7.2022 - 21.8.2022
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Medzinárodná konferencia - Matica slovenská ako národnostná ustanovizeň - poslanie, vízia a budúcnosť
Žiadosť číslo 0304/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 12 000 3 770 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.7.2022 - 10.7.2022
Detva (Slovenská republika)
Informácie
Účasť na Dolnozemskom dvore v rámci 55. Folklórnych slávností pod Poľanov v Detve
Žiadosť číslo 0797/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
9 10 000 1 960 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 31.8.2022
Báčska Palanka
kultúra
Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže počas Slovenských národných slávností 2022
Žiadosť číslo 0065/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 150 2 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 31.8.2022
Čerpotok (Rumunsko)
kultúra
Účasť na Medzinárodnom slovenskom mládežníckom festivale v Čerpotoku (Rumunsko)
Žiadosť číslo 0071/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
40 3 000 1 800 €
Požadované položky: Doprava (BV)
0 €
  1.6.2022 - 31.12.2022
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou
Žiadosť číslo 0145/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 3 000 2 000 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.5.2022 - 30.5.2022
Nové Zámky (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Účasť na vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko
Žiadosť číslo 0053/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
16 1 200 1 365 €
Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - bankové poplatky
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.5.2022
Vojlovica - Pančevo
Informácie
Kúpa políc pre matičnú knižnicu vo Vojlovici
Žiadosť číslo 0884/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 400 540 €
Požadované položky: Nákup nábytku (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Srbsko
kultúra
Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže
Žiadosť číslo 0175/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 1 500 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV)
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Báčsky Petrovec
Vzdelávanie
Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Žiadosť číslo 0210/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 400 5 000 2 500 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.5.2022 - 31.12.2022
Báčsky Petrovec
kultúra
Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku
Žiadosť číslo 0878/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
1 000 5 000 900 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.8.2022
Vojvodina (Srbsko)
Vzdelávanie
Podpora slovenského školstva v Srbsku v školskom roku 2022/2023
Žiadosť číslo 0069/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
350 200 17 500 €
Požadované položky: Nákup školských potrieb (BV)
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.3.2022 - 18.9.2022
Nadlak (Rumunsko)
Vzdelávanie
Matica slovenská na medzinárodnej konferencii a udelení Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku
Žiadosť číslo 0070/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 500 300 €
Požadované položky: Doprava (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.1.2022 - 12.8.2022
Báčsky Petrovec
médiá
Kto za pravdu horí - dokumentárny film
Žiadosť číslo 0788/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 50 000 4 920 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na výrobu nosiča (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Srbsko - všetky osady, v ktorých žijú Slováci
informácie
ZAPÍŠ SA PO SLOVENSKÝ
Žiadosť číslo 0794/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 55 000 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 30.11.2022
Vojvodina (srbsko)
kultúra
Matica - jeden z pilierov slovenskosti
Žiadosť číslo 0085/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 10 000 3 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 27 11 659 615 100 91 270 € 21 500 €
2020 30 11 567 212 270 102 090 € 40 400 €
2019 22 21 21 70 285 € 27 300 €
2018 17 17 17 49 001 € 22 220 €
2017 26 - - 86 776 € 41 312 €
2016 40 - - 94 117 € 38 538 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 185 33 635 1 534 858 582 974 € 225 520 € (39%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com