Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Ul. M. Tita 18 21 470 Bački Petrovac

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Charakteristika žiadateľa: združenie občanov

Charakteristiky doterajších aktivít: uskutočňovanie, prejavovanie a hájenie kolektívnych záujmov a práv Slovákov žijúcich v Srbsku, ich ochrana a zveľaďovanie.

Právnu subjektivitu v Srbsku má Matica slovenská so sídlom v Báčskom Petrovci, nie miestne odbory Matice slovenskej v Srbsku.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 23 10 371 707 450 89 435 € 34 250 €
2021 27 11 659 615 100 91 270 € 21 500 €
2020 30 11 567 212 270 102 090 € 40 400 €
2019 22 21 21 70 285 € 27 300 €
2018 17 17 17 49 001 € 22 220 €
2017 26 - - 86 776 € 41 312 €
2016 40 - - 94 117 € 38 538 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 185 33 635 1 534 858 582 974 € 225 520 € (39%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com