Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

 

Miesto pôsobenia

Írsko Írsko (22 000 krajanov)

Kings Inn Street, Mount Carmel Secondary School, Dublin

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Dubline je nezisková organizácia, zabezpečujúca vyučovanie materinského jazyku detí, žiakov a študentov slovenskej národnosti žijúcich v Írskej republike už od roku 2008.

Vzdelávacie Centrum pre slovenské deti v Dubline začalo svoju prevádzku na sklonku školského roka 2007/2008 (presne v apríli 2008) a hneď od prvých dní sa stretlo s úpsechom u rodičov i žiakov. Tento vzdelávací projekt vznikol pôvodne z jednoduchého projektu tvorivých dielní. V transformáciu na víkendové vzdelávacie centrum bolo niekoľko dôležitých aspektov. Slovenské Centrum – Írsko zabezpečilo právnu a ekonomickú stránku projektu, čo vyústilo do získania adekvátnej grantovej podpore a efektívnej komunikácie so slovenskými a írskymi partnermi. Projekt Vzdelávacie Centrum prešiel zdĺhavým vývojom, v ktorom sa profilovali vlastnosti jeho vedenia a zároveň sa menili aj podmienky fungovania centra. Slovenské Centrum – Írsko ukončilo spoluprácu s projektovou manažérkou po 4 rokoch na konci akademického roku 2010/2011. V záujme zachovania úrovne vzdelávania slovenských detí v Dubline naša organizácia prepožičala všetok hmotný investičný majetok, ktorí patri našej organizácii. Projekt vzdelávacieho centra mal tento materiál v užívaní už v čase, keď bol súčasťou našej organizácie.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 170 620 36 676 € 20 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Dublin a Galway, Írsko
Vzdelávanie
Zabezpečenie bežnej prevádzky Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Dubline a Galway
Žiadosť číslo 0396/IE/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
170 620 36 676 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - poskytovanie kvalifikovanej a odbornej pedagogickej práce a s ňou spojenej prípravy:24336.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):12340.00
20 000 €
2023 3 260 1 200 51 100 € 28 000 €
2022 4 750 2 600 79 600 € 20 800 €
2021 1 225 800 35 700 € 20 000 €
2020 4 625 2 100 101 900 € 21 000 €
2019 5 86 1 660 62 500 € 21 400 €
2018 5 340 1 260 75 100 € 23 000 €
2017 7 - - 68 100 € 13 000 €
2016 6 - - 61 600 € 13 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 36 2 456 10 240 572 276 € 180 200 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Írsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com