BONA FIDE, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Východní nám. 821/9, 141 00 Praha 4, Česká republika

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

BONA FIDE z.s. je nezisková organizace podporující česko – slovenské projekty. Kromě kulturních programů, rozhlasové relace Slovenská mozaika a pohádek pro děti, organizuje Festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze, komponované pořady, workshopy o literatuře a výstavy. Představení Zrod komedianta vzniklo v době pandemie, ve spolku BONA FIDE, který před dvaceti lety založili absolventi AMU v Praze.

BONA FIDE je krajanská organizácia, tvoriaca programy pre deti, rozhlasové relácie a kultúrne akcie. Vyprodukovala slovenskú rozprávkovú knihu s CD, divadelné predstavenia a výchovné programy. Zakladajúci členovia sú slovenskí absolventi pražskej Akadémie múzických umení.

Rozprávkové knihy pre deti

Audio rozprávky

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

19.11.2022 - 20.11.2022 | Informácie    

Slovenská mozaika - 19. - 20. 11.2022 - 17. november - Medzinárodný deň študentstva


5.11.2022 - 6.11.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika - ocenený Ladislav Mňačko


22.10.2022 - 23.10.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika s K.Aulitisovou a Ľ.Piktorom_Divadlo Piky


19.10.2022 - 14.11.2022 | Kultúra    

Ilustrácie - Daniela Olejníková


8.10.2022 - 9.10.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika s režisérom Petrom Budkom


24.9.2022 - 25.9.2022 | Informácie    

Slovenská mozaika s Adelou Režnou


19.9.2022 - 20.9.2022 | Informácie    

Slovenská detská literatúra v Prahe


2.9.2022 - 20.9.2022 | Kultúra    

Ako šlo vajce na vandrovku


27.8.2022 - 28.8.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika so Zuzanou Mináčovou


13.8.2022 - 14.8.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou


16.7.2022 - 17.7.2022 | Informácie    

Slovenská mozaika s Vierou Dubačovou


2.7.2022 - 3.7.2022 | Informácie   | 5 000

Slovenská mozaika s Martinom Klusom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR


4.6.2022 - 5.6.2022 | Informácie    

Bábkové predstavenie: Rozprávky


20.5.2022 - 21.5.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika Medzinárodný festival Praha srdce národov


5.5.2022 | Vzdelávanie    

Význam rozprávky vo vývoji dieťaťa Workshop pre rodičov


23.4.2022 - 24.4.2022 | Kultúra    

Slovenská mozaika s Katarínou Štrbovou Bielikovou


4.4.2022 | Kultúra    

Premiéra: Zrod komedianta


1.4.2022 | Kultúra    

Rozprávky pre slovenské, české a ukrajinské deti


26.3.2022 - 27.3.2022 | Informácie    

Slovenská mozaika - Krátka dlhá cesta Fedora Gála


1.1.2022 - 2.1.2022 | Informácie    

Slovenská mozaika s Andrejom Probstom


18.12.2021 - 19.12.2021 | Kultúra    

Slovenská mozaika so Zuzanou Horovou


11.12.2021 - 12.12.2021 | Kultúra    

Slovenská mozaika s Braňom Holičkom


8.12.2021 | Vzdelávanie    

Slovensko-české adventné čítanie / Čítanie


4.12.2021 - 5.12.2021 | Kultúra    

Slovenská mozaika so Zuzanou Kronerovou


20.11.2021 - 21.11.2021 | Kultúra    

Slovenská mozaika s Mekym Žbirkom


6.11.2021 - 7.11.2021 | Kultúra    

Slovenská mozaika o Alexandrovi Dubčekovi


9.10.2021 - 10.10.2021 | Informácie    

Slovenská mozaika s Fedorom Gálom

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 4 3 920 456 000 20 300 € 6 400 €
  3.10.2022 - 8.10.2022
Praha
Informácie
Festival tvorby pre deti
Žiadosť číslo 0347/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 2 500 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
1 900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.2.2022 - 22.12.2022
Praha a mestá v ČR
Vzdelávanie
Čitajme, počúvajme a učme sa!
Žiadosť číslo 0511/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 1 000 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Nákup kníh a literatúry (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.1.2022 - 20.12.2022
Praha a mestá v ČR
kultúra
Rozprávky
Žiadosť číslo 0229/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 2 500 3 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Praha a celá ČR
médiá
Slovenská mozaika
Žiadosť číslo 0293/CZ/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 450 000 10 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na archiváciu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 5 3 530 67 500 18 200 € 8 750 €
2020 5 4 670 133 000 19 800 € 9 100 €
2019 5 58 22 000 13 800 € 8 200 €
2018 5 38 17 000 13 100 € 6 800 €
2017 4 - - 12 300 € 4 500 €
2016 5 - - 13 300 € 3 800 €
2011 3 - - 11 600 € 0 €
  2016-2022 36 12 216 695 500 122 400 € 47 550 € (39%)

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2022 7 1 392 489 CZK
  2022 Festival tvorby pro děti [Praha]

MK ČR (RNK) - Tradiční festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze, který se uskuteční ve dnech 3.-8. 10. 2022. Loutková představení, doplňkové výstavy ilustrací.

120 000 CZK
  2022 ROZPRÁVKY JSOU POHÁDKY [Praha]

MK ČR (RNK) - Loutková představení českých a slovenských pro děti pořádaná celoročně. Ve dnech 3. 6. 2022 proběhlo představení v ZOO Děčín, 4. 6. 2022 v Knihovně na Vinohradech.

160 000 CZK
  2022 Slovenská mozaika [Praha]

MK ČR (MA) - rozhlasový pořad na Radiu Zet, 26 dílů, stopáž 11 minut

95 000 CZK
  2022 [Praha]

Úřad vlády ČR

431 165 CZK
  2022 1039 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Rozprávky jsou pohádky - Projekt přinese dětem prostřednictvím workshopů krásné pohádky přednesené kultivovaným divadelním slovenským i českým jazykem, poukáže na příbuznost a vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků, na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i kultury. Dětem ze slovenské národnostní menšiny v ČR poskytne kontakt s mateřským jazykem přímo v ději pohádek a umožní jim aktivně tvořit a mluvit slovensky a jejím českým kamarádům ukáže, že slovenština je blízky jazyk, kterému ihned porozumí. Projekt zavede děti do pohádkové – rozprávkové krajiny, kde se mluví dvěma jazyky. Projekt bude uskutečněn formou workshopů a divadelních představení spojených s rozvojem jazykového vzdělávání. Náklady na přepravu osob a materiálu k realizaci akce na území hl. m. Prahy, poštovné, telekomunikační služby, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, internet, propagaci, technické zajištění, personální zajištění.

60 000 CZK
  2022 3004 [Praha]

Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin - Rozprávky jsou pohádky - Festival tvorby pro děti - Programy tohoto festivalu se zaměřují na rozvíjení kulturního i společenského propojení slovenské národnostní menšiny s majoritou, vzájemné úctě a toleranci. Cílem je zorganizování a realizace festivalu, který skrze literární, dramatickou a výtvarní tvorbu pro děti upozorní na kvalitní oceněnou tvorbu pro děti a v nemalé míře svým obsahem i na potírání negativních projevů extrémismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie. Festival bude prezentovat literaturu pro děti, loutkové pohádky ze slovenské a české produkce, výstavy ilustrací i knih pro děti, uspořádá literární workshopy. Pro dospělé návštěvníky, pedagogy, rodiče poskytne konfrontaci tvorby pro děti, dětskému divákovi krásný umělecký zážitek a poznání, že podobnost obou jazyků i kultur je velice blízká, a že vznik a existence společného státu Čechů a Slováků byl významným mezníkem v naší historii. Náklady na zajištění exponátů/materiálů nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy, grafiku, tisk, technické zajištění, umělecké smlouvy, personální zajištění projektu - DPP, ubytování účinkujících v Praze, materiál vztahující se k workshopům a výtvarným dílnám, fotodokumentaci, audio a video záznamy (nikoliv za účelem jejich prodeje).

200 000 CZK
  2022 Dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022 [Praha]

MŠMT

326 324 CZK
2021 8 1 269 489 CZK
2020 6 1 107 208 CZK
2019 3 350 000 CZK
2018 2 270 000 CZK
2017 3 270 000 CZK
2016 3 270 000 CZK
  2016-2020 32 4 929 186 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com