Slovenská samospráva v Mlynkoch

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat

-zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce -zachovávanie slovenského jazyka a kultúry predkov -aktivity: Pilíšska kavalkáda, narodeniny obce, Slovenské vianoce, Bodujeme, Nostalgický klub, komunikačná súťaž, podnikateľský ples, jazykový kurz

Hlavným cieľom samosprávy je zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce, zachovanie slovenskej národnostnej kultúry. Stále akcie sú: Šiškový festival, narodeniny obce, Slovenské vianoce, výstup na Pilíš, Bodujeme, jazykový kurz, nostalgický klub.

Samospráva zastupuje záujmy slovenských obyvateľov obce. Cieľom je zachovávanie slovenského jazyka a kultúry. Aktivity: slávnosť Cyrila a Metoda, Pilíšska kavalkáda, , narodeniny obce, Slovenský Mikuláš a Vianoce, Nostalgický klub, jazykovy kurz.

Hlavným cieľom samosprávy je zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov obce, zachovanie slovenskej národnostnej kultúry. Stále akcie sú: Šiškový festival, narodeniny obce, Slovenské vianoce, výstup na Pilíš, Bodujeme, jazykový kurz, nostalgický klub

-zastupovanie záujmov slovenských obyvateľov -zachovávanie slovenského jazyka a kultúry predkov -aktivity: Pilíšska kavalkáda, narodeniny obce, Slovenské vianoce, Bodujeme, Nostalgický klub, komunikačná súťaž, podnikateľský ples, jazykový kurz, tábor

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 4 1 160 4 150 27 150 € 3 000 €
2021 3 535 2 650 12 000 € 1 500 €
2020 6 561 5 150 32 260 € 10 600 €
2019 4 166 2 280 7 500 € 1 350 €
2018 5 850 7 040 16 006 € 3 800 €
2017 4 - - 19 960 € 3 900 €
2016 4 - - 16 020 € 3 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 30 3 272 21 270 130 896 € 27 650 € (21%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com