Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

DZSČR je reprezentatívna organizácia slovenskej a českej menšiny v RO. Usporiada zabehané a nové činnosti pre slovenskú komunitu v RO v oblasti kultúry, vzdelávania, vydavateľskej činnosti. Významnou zložkou sú spoločné projekty so Slovákmi z Dolnej zeme.

Jedinou organizáciou slovenskej menšiny v Rumunsku, ktorá zastupuje nielen slovenskú, ale aj českú menšinu vo vzťahu k rumunským orgánom, je Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (ďalej ako DZSČR). DZSČR vznikol 4. januára 1990 v Nadlaku (Nădlac), ktorý sa považuje za centrum kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Rumunsku. Vytvorila sa tak organizácia, združujúca najväčší počet občanov slovenskej a českej národností v Rumunsku.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 61 9 860 71 682 840 730 € 385 200 €
2021 54 8 548 64 000 626 000 € 130 400 €
2020 52 8 933 47 834 594 215 € 275 000 €
2019 51 8 769 43 774 388 020 € 67 720 €
2018 42 7 494 41 359 280 600 € 61 000 €
2017 48 - - 330 300 € 56 300 €
2016 47 - - 412 772 € 68 932 €
2011 48 - - 197 100 € 65 500 €
  2016-2023 403 43 604 268 649 3 669 737 € 1 110 052 € (30%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com