Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

DZSČR je reprezentatívna organizácia slovenskej a českej menšiny v RO. Usporiada zabehané a nové činnosti pre slovenskú komunitu v RO v oblasti kultúry, vzdelávania, vydavateľskej činnosti. Významnou zložkou sú spoločné projekty so Slovákmi z Dolnej zeme.

Jedinou organizáciou slovenskej menšiny v Rumunsku, ktorá zastupuje nielen slovenskú, ale aj českú menšinu vo vzťahu k rumunským orgánom, je Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (ďalej ako DZSČR). DZSČR vznikol 4. januára 1990 v Nadlaku (Nădlac), ktorý sa považuje za centrum kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Rumunsku. Vytvorila sa tak organizácia, združujúca najväčší počet občanov slovenskej a českej národností v Rumunsku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 57 9 190 64 082 723 700 € 325 200 €
  3.11.2022 - 27.11.2022
Oradea, Rumunsko
Informácie
Prehliadka spevákov a tanečníkov slovenskej ľudovej hudby
Žiadosť číslo 0406/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
150 200 15 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  7.10.2022 - 30.10.2022
Bodonoš, Rumunsko
Informácie
Vinobranie v Bodonoši
Žiadosť číslo 0358/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
130 150 4 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  6.10.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
Žiadosť číslo 0731/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 500 5 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.10.2022 - 30.10.2022
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0149/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
75 200 8 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.10.2022 - 30.10.2022
Oradea, Rumunsko
Vzdelávanie
Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách
Žiadosť číslo 0311/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 130 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.10.2022 - 11.12.2022
Rumunsko
kultúra
Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov
Žiadosť číslo 0354/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 180 6 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.10.2022 - 30.10.2022
Srbsko
Vzdelávanie
Účasť na Seminári slovenských dolnozemských pedagógov spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0150/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 500 1 000 €
Požadované položky: Doprava (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  23.9.2022 - 25.9.2022
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je ... 2022 – 22. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0140/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
180 700 24 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  20.9.2022 - 26.9.2022
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Zabezpečenie ozvučovacej, osvetľovacej techniky, zhotovenie audio a videozáznamu a priameho internetového odvysielania na Prehliadke Cez Nadlak je... 2022
Žiadosť číslo M087/RO/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
180 1 500 3 500 €
Požadované položky: Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)
2 500 €
  19.9.2022 - 30.11.2022
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Poézia – moja láska
Žiadosť číslo 0305/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 90 1 600 €
Požadované položky: Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.8.2022 - 27.11.2022
Békešská Čaba, Maďarsko
Vzdelávanie
Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0152/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 400 1 000 €
Požadované položky: Doprava (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  19.8.2022 - 18.9.2022
Gemelčička, Rumunsko
Informácie
Detský folklórny festival v Gemelčičke
Žiadosť číslo 0359/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
130 180 2 400 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.8.2022 - 21.8.2022
Radna-Lipova, Rumunsko
Informácie
Púť rímskokatolíckych Slovákov z Rumunska do Radnej
Žiadosť číslo 0401/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
550 600 7 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV)
0 €
  4.8.2022 - 28.8.2022
Oradea, Rumunsko
kultúra
Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0338/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 300 24 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.7.2022 - 31.10.2022
provincia Chaco, Argentína
kultúra
Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne
Žiadosť číslo 1117/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
15 200 16 000 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
0 €
  18.7.2022 - 18.12.2022
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa
Žiadosť číslo 0687/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
18 1 000 5 600 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup hudobných nástrojov (KV)
0 €
  18.7.2022 - 23.12.2022
Slovenská republika, Srbsko
Vzdelávanie
Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0182/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 500 5 000 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.7.2022 - 23.12.2022
Rumunsko, Slovenská republika
Vzdelávanie
Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0183/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 500 9 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup edukačného softwaru (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  18.7.2022 - 30.11.2022
Čerpotok, Rumunsko
médiá
Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku
Žiadosť číslo 0977/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 1 000 10 800 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup softwaru (BV)
0 €
  18.7.2022 - 30.11.2022
Čerpotok, Rumunsko
médiá
Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku
Žiadosť číslo 0981/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
5 1 000 5 100 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup softwaru (BV)
0 €
  14.7.2022 - 18.7.2022
Čerpotok, Rumunsko
kultúra
Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku - 16. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0148/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 400 20 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.7.2022 - 11.12.2022
Slovenská republika
kultúra
Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR
Žiadosť číslo 0694/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
30 240 5 900 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - kvalifikovaný sprievodca po Slovensku
0 €
  8.7.2022 - 10.7.2022
Detva, Slovenská republika
Informácie
Účasť na Krajanskom dvore 2022 v Detve
Žiadosť číslo 0199/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 5 000 5 200 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - mobilné stánky, tričká, zástery, letáky atď.
3 600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  8.7.2022 - 10.7.2022
Detva, Slovenská republika
Informácie
Účasť na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0200/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 5 000 6 400 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - služby (choreografia, orchester)
0 €
  7.7.2022 - 18.9.2022
Nadlak, Rumunsko
kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Arad a Timi?
Žiadosť číslo 0689/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
70 3 000 12 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
0 €
  4.7.2022 - 30.11.2022
župa Bihor a Sălaj, Rumunsko
Vzdelávanie
Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj
Žiadosť číslo 0754/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
270 270 9 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup športových potrieb (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.7.2022 - 6.7.2022
Nadlak, Rumunsko/Bratislava, Slovenská republika
Informácie
Účasť na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave
Žiadosť číslo 0410/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
16 500 5 600 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - orchester, rozpis piesní, koordinácia
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 15.11.2022
nadlak, Arad, Temešvár - Rumunsko
kultúra
Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ
Žiadosť číslo 0411/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 300 6 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 30.11.2022
Rumunsko
kultúra
Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR
Žiadosť číslo 0693/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
40 80 12 000 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
  1.7.2022 - 27.11.2022
Nová Huta, Rumunsko
kultúra
Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty
Žiadosť číslo 0738/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
200 500 15 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  20.6.2022 - 31.8.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0154/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 280 7 000 €
Požadované položky: Doprava (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  17.6.2022 - 8.7.2022
Baia Sprie, Rumunsko
kultúra
Letný remeselnícky tábor pre slovenské deti z Bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0403/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 130 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.6.2022 - 31.7.2022
Oradea, Rumunsko
kultúra
Medzinárodné dni slovenskej mládeže
Žiadosť číslo 0360/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
120 140 8 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  16.6.2022 - 31.7.2022
Slovenská republika
kultúra
Účasť na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach
Žiadosť číslo 0198/RO/2022 (R)
Nepodporená
podujatie zrušené zo strany organizátora
30 300 3 900 €
Požadované položky: Doprava, Ubytovanie, Strava, Nákup materiálov a surovín, Iné (platby za služby: choreografia, orchester, kroje)
0 €
  15.6.2022 - 31.8.2022
Nadlak, Rumunsko
kultúra
Tanečné dielne pre FS Sálašan (sústredenie)
Žiadosť číslo 0733/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 300 5 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.6.2022 - 25.9.2022
Oradea, Rumunsko
kultúra
Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj
Žiadosť číslo 0688/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
70 350 15 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
0 €
  1.6.2022 - 1.6.2022
župa Bihor, Rumunsko
Informácie
Medzinárodný deň detí v župe Bihor
Žiadosť číslo 0405/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 440 8 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  25.5.2022 - 25.5.2022
rôzne mestá a obce Rumunska
Informácie
25. máj - deň slovenčiny v Rumunsku
Žiadosť číslo 0334/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 200 5 000 17 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  16.5.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko a Békešská Čaba, Maďarsko
Vzdelávanie
Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe
Žiadosť číslo 1021/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
90 300 4 800 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
0 €
  15.5.2022 - 10.9.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť žiakov v Škole v prírode v SR
Žiadosť číslo 0153/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
44 150 3 000 €
Požadované položky: Doprava (BV)
0 €
  2.5.2022 - 30.11.2022
Nadlak, Rumunsko
médiá
Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku
Žiadosť číslo 0972/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 8 000 4 700 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup softwaru (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  2.5.2022 - 30.5.2022
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0309/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 280 3 200 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV)
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.4.2022 - 31.10.2022
Nadlak, Rumunsko
kultúra
Prejavy nášho bytia
Žiadosť číslo 0407/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 7 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Ocenenia (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.4.2022 - 31.7.2022
Baia Sprie, Rumunsko
kultúra
Sústredenie pre spevácke skupiny z Rumunska
Žiadosť číslo 0336/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 150 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  11.4.2022 - 16.12.2022
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa
Žiadosť číslo 1111/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 6 000 250 000 €
Požadované položky: rekonštrukčné práce strechy a interiéru, nákup materiálov
250 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  5.4.2022 - 30.4.2022
Rumunsko
Vzdelávanie
Celoštátne kolo súťaže zo slovenského jazyka v Rumunsku
Žiadosť číslo 0333/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 200 7 000 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Ocenenia (BV)
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.4.2022 - 30.11.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR)
Žiadosť číslo 0167/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 600 2 600 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 30.7.2022
Svätý Peter, Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť Nadlačanov na Dni školy v Svätom Petre
Žiadosť číslo 0703/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 300 1 000 €
Požadované položky: Doprava (BV)
0 €
  21.3.2022 - 30.7.2022
Rumunsko
Vzdelávanie
Kroje pre spevácky súbor Cerova
Žiadosť číslo 0736/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
22 22 10 000 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.3.2022 - 18.12.2022
Nadlak, Rumunsko/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
kultúra
Detské divadlo v Nadlaku
Žiadosť číslo 0965/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 600 3 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Krojové vybavenie (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  7.3.2022 - 30.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus
Žiadosť číslo 0247/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 3 000 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Iné - notebok, tlačiareň a softvér
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.2.2022 - 15.12.2022
župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku
Žiadosť číslo 0313/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 250 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  14.2.2022 - 18.12.2022
Nadlak, Rumunsko/Slovenská republika/Maďarsko/Srbsko
kultúra
Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku
Žiadosť číslo 0959/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 1 000 5 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
1 300 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.2.2022 - 31.3.2022
župa Bihor, Rumunsko
kultúra
Divadelná hra Život jednej rodiny v slovenskej komunite
Žiadosť číslo 0745/RO/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
60 200 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
0 €
  1.2.2022 - 30.12.2022
Nadlak, Rumunsko
informácie
Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy
Žiadosť číslo 0246/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 15 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - noteboky, fotoaparát, diktafóny, externé disky
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.1.2022 - 12.12.2022
rôzne lokality v Rumunsku
kultúra
Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska
Žiadosť číslo 0335/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 120 15 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  10.1.2022 - 30.6.2022
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0319/RO/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 250 16 000 €
Požadované položky: Iné - ubytovanie a strava v internáte
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 54 8 548 64 000 626 000 € 130 400 €
2020 52 8 933 47 834 594 215 € 275 000 €
2019 51 8 769 43 774 388 020 € 67 720 €
2018 42 7 494 41 359 280 600 € 61 000 €
2017 48 - - 330 300 € 56 300 €
2016 47 - - 412 772 € 68 932 €
2011 46 - - 188 250 € 64 100 €
  2016-2022 397 42 934 261 049 3 543 857 € 1 048 652 € (30%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Rumunsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com