Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

 

Miesto pôsobenia

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Str. Independentei Nr. 36 315 500 Nadlac jud. Arad

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

DZSČR je reprezentatívna organizácia slovenskej a českej menšiny v Rumunsku, ktorá vznikla v r. 1990. Svoju činnosť vykonáva v štyroch oblastiach: Slovenská bihorská oblasť, Aradská oblasť, Banátska oblasť a Česká juhobanátska oblasť.

Usporiada zabehané a nové činnosti pre slovenskú komunitu v Rumunsku v oblasti kultúry, vzdelávania, vydavateľskej činnosti a má vlastných zástupcov v obecných a mestských zastupiteľstvách, ako aj zástupcu v Parlamente Rumunska.

Spomedzi kultúrnych aktivít spomenieme celodolnozemskú Prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… (od r. 1999), Medzinárodný mládežnícky folklórny festival v Čerpotoku, ochotnícka divadelná činnosť (hlavne v Nadlaku), činnosť folklórnych súborov a skupín vo viacerých lokalitách (Nadlak, Čerpotok, Bodonoš, Varzaľ, Gemelčička, Butín atď.), rôzne podujatia viazané ku kalendárnym obyčajom a pod.

Pokiaľ ide o vzdelávaciu činnosť podporujeme zabezpečenie potrebných učebných pomôcok, vzdelávanie pedagógov a mimovyučovacie činnosti pre deti a žiakov, nakoľko školy s vyučovacím jazykom slovenským sú súčasťou verejného školského systému.

Vydávame vlastné časopisy mesačník Naše snahy (od r. 1990) a štvrťročník Naše snahy Plus (od r. 2005).

Významnou zložkou sú spoločné projekty so Slovákmi z Dolnej zeme, a to tak v oblasti vzdelávania, kultúry či informovania.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 39 8 733 54 830 635 790 € 110 100 €
  27.12.2024 - 29.12.2024
Gemelčička, Rumunsko
Kultúra
Detský folklórny festival v Gemelčičke
Žiadosť číslo 0232/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 320 5 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):400.00; Doprava (BV):900.00; Strava (BV):2400.00; Ocenenia (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00
1 000 €
  13.12.2024 - 15.12.2024
Oradea, Bihor
Kultúra
Koncert rímskokatolíckych slovenských zborov
Žiadosť číslo 0256/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 1 000 46 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Doprava (BV):6000.00; Ubytovanie (BV):20000.00; Strava (BV):15000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):4000.00
1 000 €
  5.12.2024 - 15.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Výstava medovníkov a tradičných vianočných dekorácií v Nadlaku s tvorivými dielňami
Žiadosť číslo 0715/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 2 000 4 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):400.00; Ubytovanie (BV):840.00; Strava (BV):2400.00; Nákup materiálov a surovín (BV):460.00
1 000 €
  8.11.2024 - 8.11.2024
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Poézia – moja láska
Žiadosť číslo 0233/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
70 280 4 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Strava (BV):1600.00; Ocenenia (BV):800.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00; Iné - 20 ks x 40 Eur - sady pier a tašky na notebok pre pripravujúcich učiteľov a pototu:800.00
0 €
  25.10.2024 - 27.10.2024
Baile Felix, Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Porady učiteľov pôsobiacich na školách s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku
Žiadosť číslo 0471/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 400 29 700 €
Požadované položky: Doprava (BV):2100.00; Ubytovanie (BV):14400.00; Strava (BV):10800.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):2400.00
4 500 €
  14.10.2024 - 29.11.2024
Nadlak, Békešská Čaba
Vzdelávanie
Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe
Žiadosť číslo 0312/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
36 150 6 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 2 x 4 os. x 80 Eur/os. - platby za poskytnuté služby pre lektorov a animátorov:640.00; Doprava (BV):1200.00; Ubytovanie (BV):900.00; Strava (BV):2400.00; Nákup materiálov a surovín (BV):760.00; Iné - tričká s popisom pre všetkých účastníkov:600.00
3 000 €
  10.10.2024 - 26.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
Žiadosť číslo 0234/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
280 800 7 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):400.00; Ubytovanie (BV):1820.00; Strava (BV):3630.00; Ocenenia (BV):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00
2 500 €
  10.10.2024 - 30.11.2024
Svätý Peter, Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť Nadlačanov na Dni školy v Svätom Petre
Žiadosť číslo 0408/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 600 1 100 €
Požadované položky: Doprava (BV):1100.00
800 €
  4.10.2024 - 6.10.2024
Baile Felix, Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách
Žiadosť číslo 0226/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
100 400 15 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):600.00; Ubytovanie (BV):8000.00; Strava (BV):6000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1200.00
0 €
  3.10.2024 - 30.11.2024
Békešská Čaba, Maďarsko (putovná súťaž), Kovačica, Srbko (seminár pre učiteľky MŠ)
Vzdelávanie
Účasť na Putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov a na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0062/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 180 1 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):1500.00
1 000 €
  3.10.2024 - 21.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Seminár slovenských dolnozemských pedagógov. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0074/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
60 500 9 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):260.00; Platby za odborné služby - iné - 3 x 80 Eur/os. honoráre pre lektorov:240.00; Doprava (BV):900.00; Ubytovanie (BV):4200.00; Strava (BV):4200.00
3 000 €
  24.9.2024 - 30.9.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je ... 2024 – 24. ročník spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0019/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 2 000 44 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):2500.00; Platby za odborné služby - iné - platby za odborné služby - orchester (12 členov), dirigent , rozpisovanie notového materiálu (2 osoby), moderovanie (2 osoby), odborná porota (5 osôb):5000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):2500.00; Doprava (BV):1800.00; Ubytovanie (BV):14025.00; Strava (BV):11250.00; Ocenenia (BV):2550.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):3375.00
9 000 €
  20.9.2024 - 22.9.2024
Oradea, Rumunsko
Kultúra
Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0313/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
400 900 70 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Doprava (BV):6000.00; Ubytovanie (BV):32000.00; Strava (BV):24000.00; Ocenenia (BV):1600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):6000.00
0 €
  20.9.2024 - 22.9.2024
Slovenská republika
Vzdelávanie
Poznávací zájazd pre slovenskú mládež zo župy Bihor na Slovensko
Žiadosť číslo 0675/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
120 600 41 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 6 x 400 Eur/os./ pobyt - lektori a animátori:4800.00; Doprava (BV):5600.00; Ubytovanie (BV):14400.00; Strava (BV):14400.00; Nákup materiálov a surovín (BV):2400.00
3 000 €
  2.9.2024 - 30.11.2024
Nadlak, Rumunsko a Kysáč, Srbsko
Vzdelávanie
Škola mladých Štúrovcov
Žiadosť číslo 0386/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 5 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 5 x 80 Eur/os. - sprevádzajúci pedagógovia z Nadlaku v Kysáči:400.00; Doprava (BV):960.00; Ubytovanie (BV):630.00; Strava (BV):3380.00; Nákup materiálov a surovín (BV):330.00
2 500 €
  19.8.2024 - 29.11.2024
župa Bihor, Rumunsko
Vzdelávanie
Dotovanie slovenských škôl v bihorskej oblasti
Žiadosť číslo 0654/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
204 500 13 780 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):12350.00; Nákup licencií (BV):1430.00
0 €
  5.8.2024 - 6.9.2024
Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora pre zápis žiakov do slovenskej školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0227/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 200 7 200 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):3100.00; Nákup školských potrieb (BV):3500.00; Iné - tričká s popisom:600.00
6 000 €
  1.8.2024 - 25.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 3. etapa
Žiadosť číslo 0266/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 2 000 1 800 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV):1600.00; Iné - platby za poštovné a kuriérske služby:200.00
1 000 €
  18.7.2024 - 22.7.2024
Čerpotok, Rumunsko
Kultúra
Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku - 18. ročník. Spoločný dolnozemský projekt
Žiadosť číslo 0140/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 400 46 620 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - orchester, réžia, choreografia, moderátori:4000.00; Doprava (BV):2220.00; Ubytovanie (BV):17500.00; Strava (BV):17400.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):3500.00
7 000 €
  15.7.2024 - 30.8.2024
Rumunsko
Vzdelávanie
Podpora pre žiakov navštevujúcich slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0460/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
400 1 500 60 000 €
Požadované položky: Nákup školských potrieb (BV):60000.00
0 €
  15.7.2024 - 15.9.2024
Slovenská republika
Vzdelávanie
Poznávací zájazd slovenskej mládeže z Nadlaku na Slovensku
Žiadosť číslo 0520/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 80 6 080 €
Požadované položky: Doprava (BV):2080.00; Ubytovanie (BV):2400.00; Strava (BV):1600.00
2 000 €
  15.7.2024 - 30.10.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Nákup vybavenia pre klubové aktivity slovenskej mládeže v Nadlaku
Žiadosť číslo 0676/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
70 400 1 400 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia (BV):1400.00
0 €
  11.7.2024 - 15.7.2024
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Krajanskom dvore 2024 v Detve
Žiadosť číslo 0141/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 100 6 720 €
Požadované položky: Doprava (BV):1920.00; Ubytovanie (BV):1200.00; Strava (BV):1200.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):900.00
4 200 €
  9.7.2024 - 15.7.2024
Detva, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0340/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 5 000 8 720 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 5 os. x 4 dni x 50 Eur/os./deň - hudba:1000.00; Doprava (BV):2500.00; Ubytovanie (BV):1800.00; Strava (BV):2420.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):1000.00
6 000 €
  8.7.2024 - 22.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Informácie
Portréty osobností Slovákov v Nadlaku - 2. časť
Žiadosť číslo 0418/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 2 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 12 x 80 Eur/portrét - zhotovenie audio a videozáznamu
12 x 120 Eur/portrét - réžia, scenografia a moderovanie videohovoru:2400.00; Iné - nákup externých diskov na archiváciu:300.00
1 500 €
  27.6.2024 - 1.7.2024
Dulovce, Slovenská republika
Kultúra
Účasť na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach
Žiadosť číslo 0309/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 300 6 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 5 x 160 Eur/os. - orchester:800.00; Doprava (BV):1800.00; Ubytovanie (BV):1200.00; Strava (BV):1600.00; Iné - doplnenie častí krojov:800.00
4 600 €
  20.6.2024 - 31.8.2024
Slovenská republika, rôzne miesta
Vzdelávanie
Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR
Žiadosť číslo 0088/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
105 600 18 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 9 os. x 150 Eur./os - platby za odborné služby - sprevádzajúci pedagógovia:1350.00; Doprava (BV):15700.00; Iné - 110 x 15 Eur/os. - poistenie pre účastníkov:1650.00
9 000 €
  13.6.2024 - 14.6.2024
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Deň Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0225/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 1 200 18 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Doprava (BV):2250.00; Strava (BV):9000.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1250.00; Ocenenia (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):4500.00
1 500 €
  23.5.2024 - 30.9.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Prejavy nášho bytia
Žiadosť číslo 0339/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 1 000 9 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):400.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - 250 Eur - scenár a réžia programu
5 x 50 Eur/os. - orchester:500.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):500.00; Doprava (BV):800.00; Ubytovanie (BV):2600.00; Strava (BV):4200.00; Ocenenia (BV):600.00
2 000 €
  17.5.2024 - 26.5.2024
Rôzne mestá a obce v Rumunsku
Kultúra
25. máj - deň slovenčiny v Rumunsku
Žiadosť číslo 0190/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 200 5 000 22 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):600.00; Platby za odborné služby - iné - moderovanie, réžia programu, scénografia,
honoráre pre orchester:3000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1200.00; Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):3500.00; Strava (BV):4500.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1200.00; Ocenenia (BV):1500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):2500.00
1 500 €
  6.5.2024 - 20.12.2024
Slovenská republika/Rumunsko
Vzdelávanie
Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry a učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku
Žiadosť číslo 0130/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 2 400 10 000 €
Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):10000.00
7 000 €
  26.4.2024 - 29.4.2024
Bistri?a a Nadlak, Rumunsko
Vzdelávanie
Celoštátne kolo súťaže zo slovenského jazyka v Rumunsku
Žiadosť číslo 0188/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
56 220 9 240 €
Požadované položky: Doprava (BV):1600.00; Ocenenia (BV):7640.00
3 000 €
  8.4.2024 - 5.7.2024
Čerpotok, Rumunsko
Kultúra
Kroje pre spevácky súbor Cerova
Žiadosť číslo 0517/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
16 500 5 550 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV):5550.00
0 €
  8.4.2024 - 5.7.2024
Čerpotok, Rumunsko
Kultúra
Kroje pre FS Cerovina
Žiadosť číslo 0518/RO/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
36 5 000 7 000 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV):7000.00
0 €
  4.3.2024 - 30.11.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Detské divadlo v Nadlaku
Žiadosť číslo 0265/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 1 000 7 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - scenár, réžia, lektori na sústredenie:800.00; Doprava (BV):2700.00; Ubytovanie (BV):1450.00; Strava (BV):2150.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):400.00
2 000 €
  3.3.2024 - 13.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Médiá
Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus
Žiadosť číslo 0186/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 2 000 4 300 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):700.00; Platby za odborné služby - iné - 4 x 250 Eur/číslo - honoráre pre prispievateľov:1000.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2600.00
3 000 €
  1.3.2024 - 27.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Médiá
Pretlačová príprava a tlač časopisu Naše snahy
Žiadosť číslo 0185/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 5 000 18 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1800.00; Platby za odborné služby - iné - 12 x 200 Eur/číslo - platby za príspevky dopisovateľom:2400.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):14400.00
3 500 €
  8.1.2024 - 20.12.2024
Bodonoš, Rumunsko
Vzdelávanie
Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši
Žiadosť číslo 0458/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 100 39 600 €
Požadované položky: Ubytovanie (BV):7200.00; Strava (BV):32400.00
10 000 €
  8.1.2024 - 30.12.2024
Nadlak, Rumunsko
Kultúra
Tanečné dielne pre FS Sálašan (sústredenie)
Žiadosť číslo 0189/RO/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
55 5 000 9 730 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - vypracovanie a nácvik novej choreografie/umeleckého programu, hudobných úprav a hudobného prednesu a pod. (BV):4000.00; Platby za odborné služby - iné - 24 x 50 Eur/os. platby za šitie a vyšívanie krojov:1200.00; Nákup materiálu pre ľudovoumeleckú výrobu (BV):2400.00; Ubytovanie pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):1050.00; Strava pre účasť školiteľa/metodika na projekte (BV):1080.00
3 000 €
2023 57 9 441 557 865 931 000 € 414 400 €
2022 61 9 860 71 682 840 730 € 385 200 €
2021 54 8 548 64 000 626 000 € 130 400 €
2020 52 8 933 47 834 594 215 € 275 000 €
2019 51 8 769 43 774 388 020 € 67 720 €
2018 42 7 494 41 359 280 600 € 61 000 €
2017 48 - - 330 300 € 56 300 €
2016 47 - - 412 772 € 68 932 €
2011 48 - - 197 100 € 65 500 €
  2016-2024 499 61 778 881 344 5 236 527 € 1 634 552 € (31%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Rumunsko z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com