Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Lomb u. 1-7. 1139 Budapest

Viac informácií

szlovak-bp.edu.hu

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Sme národnostná viacúčelová inštitúcia. Zachovávanie národnostných tradícií, šírenie a uctievanie hodnôt národnostnej kultúry, spoznávanie dejín, literatúry a umenia slovenskej národnosti v Maďarsku považuje naša škola za mimoriadne dôležitú úlohu. V roku 1993/1994 bola zavedená predškolská príprava pre deti, našim cieľom je položiť základy slovenského jazyka. Vyučovanie slovenského jazyka sa začína od prvého ročníka. Šírenie hodnôt národnostnej kultúry, vytváranie a rozvíjanie schopností a zručností žiakov, ich príprava na strednú školu sa uskutočňuje nielen na vyučovacích hodinách, ale aj po vyučovaní, na rôznych mimoškolských aktivitách a krúžkoch. V gymnáziu kladieme veľký dôraz aj na starostlivosť o nadaných. Popri rozvíjaní schopností a zručností kladieme dôraz aj na rozvoj osobnosti, ako i environmentálnej výchove.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 9 3 835 3 705 116 550 € 17 800 €
  6.12.2024 - 7.12.2024
Budapešť (Budapest)
Kultúra
Celoštátne slovenské adventné stretnutie detí
Žiadosť číslo 0489/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 30 3 900 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honorár vystupujúcich a remeselníkov:250.00; Doprava (BV):250.00; Ubytovanie (BV):1300.00; Strava (BV):1600.00; Nákup materiálov a surovín (BV):250.00; Iné - upomienkové predmety, dekorácia:250.00
3 000 €
  15.7.2024 - 19.7.2024
Liptovský Trnovec (Slovensko)
Kultúra
Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných škôl
Žiadosť číslo 0488/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
35 5 10 700 €
Požadované položky: Doprava (BV):2500.00; Ubytovanie (BV):2400.00; Strava (BV):2500.00; Nákup materiálov a surovín (BV):800.00; Iné - prenájom ihriska, honorár sprevádzajúcich, vstupenky do múzeí:2500.00
3 000 €
  1.6.2024 - 31.12.2024
Slovenská republika - Nízke Tatry, Turčianske Teplice
Kultúra
Poznávacie pobyty na Slovensku
Žiadosť číslo 0105/HU/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
60 260 29 270 €
Požadované položky: Iné - Doprava, ubytovanie, stravovanie, vstupné do múzeí, wellnes a na kultúrne podujatia, skipasy, parkovné, ocenenia, služby inštruktorov lyžovania a animátorov, propagačné a reprezentačné náklady - drobné darčeky pre prijímajúce organizácie, prezentačné publikácie o Slovákoch v Budapešti, drobné spomienkové predmety - všetko podľa položiek v prílohách:29270.00
0 €
  1.5.2024 - 30.11.2024
Materská škola, základná škola, gymnázium a internát s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
Vzdelávanie
75. výročie založenia našej školy
Žiadosť číslo 0101/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 500 1 500 20 660 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3600.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):800.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Preklady:800.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1000.00; Doprava (BV):900.00; Ubytovanie (BV):1200.00; Strava (BV):2900.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):300.00; Nákup materiálov a surovín (BV):2500.00; Ocenenia (BV):360.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00; Iné - rovnošatky, tričká s logom školy:4000.00
4 000 €
  1.5.2024 - 15.12.2024
Materská škola, základná škola, gymnázium a internát s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť
Vzdelávanie
Tvorba učebníc, pracovných zošitov a slovníkov pre žiakov v slovenskom jazyku
Žiadosť číslo 0104/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 500 8 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5000.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - odmena autorom:1200.00; Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV):1300.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):200.00
1 800 €
  1.5.2024 - 12.12.2024
Slovensko - Modra, Uhrovec, Trenčianske Teplice, Mošovce, Martin, Kláštor pod Znievom
Kultúra
Cestujeme po Slovensku - Po stopách národného obrodenia II.(literárna exkurzia)
Žiadosť číslo 0106/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 260 8 530 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - služby sprievodcov, ktorí nás sprevádzajú zo Slovenska, sú to osoby, ktoré dávajú nám faktúru. 2 kvalifikovaní sprievodcovia:500.00; Doprava (BV):2500.00; Ubytovanie (BV):2800.00; Strava (BV):1700.00; Nákup kníh a literatúry (BV):200.00; Nákup materiálov a surovín (BV):200.00; Ocenenia (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - parkovné pre autobus:30.00
2 000 €
  1.4.2024 - 19.12.2024
Materská škola, základná škola, gymnázium a internát s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
Vzdelávanie
Stretnutia s literatúrou a filmom
Žiadosť číslo 0103/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 500 9 590 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - Porota, lektori, folklórne skupiny:3000.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):3360.00; Nákup školských potrieb (BV):1630.00; Iné - suroviny, čokolády, magnetky, leporelá, zošity, cestovné pre lektorov, členov poroty, folklórne a spevácke skupiny, tonery, ubytovanie pre lektorov:1600.00
2 000 €
  1.4.2024 - 19.12.2024
Materská škola, základná škola, gymnázium a internát s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
Vzdelávanie
Zážitkový školský dvor v znamení pohybu a ochrany životného prostredia
Žiadosť číslo 0107/HU/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
600 150 10 800 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - príprava projektu, výber zariadení do areálu, odborné služby týkajúce sa predpisu. Montovanie detských hier na dvore - predpis EU.:1000.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):1200.00; Nákup školských potrieb (BV):1600.00; Iné - spotrebný materiál, aranžérske potreby, potreby na maľovanie, kreslenie, modelovanie, nábytok do tried a skupín - lavice, stoličky, poličky, vešiaky, Nábytok na školský dvor:7000.00
0 €
  1.3.2024 - 30.3.2025
Materská škola, základná škola, gymnázium a internát s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
Vzdelávanie
Školské projekty
Žiadosť číslo 0102/HU/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 500 14 400 €
Požadované položky: Poplatky za odborné služby - iné - Vystupujúce Slovenské detské divadlá:5000.00; Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV):2600.00; Nákup školských potrieb (BV):3200.00; Iné - na tvorivé dielne predmety, cestovné pre vystupujúcich:3600.00
2 000 €
2023 12 1 548 2 890 50 050 € 16 300 €
2022 16 2 650 3 405 76 150 € 19 850 €
2021 18 2 623 4 586 104 454 € 21 200 €
2020 19 2 316 4 470 56 250 € 18 600 €
2019 5 900 1 750 24 600 € 8 000 €
2018 3 270 276 15 200 € 3 000 €
2017 1 - - 4 400 € 2 200 €
2016 1 - - 2 000 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 84 14 142 21 082 449 654 € 106 950 € (24%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Maďarsko Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Általános Iskola Püspökhatvan

Maďarsko Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Ált. Iskola

Maďarsko Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bükkszentkereszt/Répáshuta

Maďarsko Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Tagintézménye

Maďarsko Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Maďarsko Evanjelická materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Fekete Lajos Általános Iskola

Maďarsko Felső - Mátrai - Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Gárdonyi Géza Általános Iskola

Maďarsko Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola/Pálháza

Maďarsko II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Maďarsko III. Béla Ált. Iskola Tagintézménye Tát

Maďarsko Kincses József Általános Iskola

Maďarsko Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Lucfalva - Nagykeresztúr - Sámsonháza - Márkháza-Kisbárány Intézményfenntartó Társulás

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium

Maďarsko Materská škola a základná škola Čabačud- Irminčok

Maďarsko Materská škola Alkár

Maďarsko Materská škola Annavölgy

Maďarsko Materská škola č. 1 na ulici Orosházi Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Dlaníček v Teranoch

Maďarsko Materská škola Dunaeďház

Maďarsko Materská škola Galgaguta

Maďarsko Materská škola Horné Peťany

Maďarsko Materská škola Jača

Maďarsko Materská škola Kestúc

Maďarsko Materská škola Moďoróš

Maďarsko Materská škola na Kölcseyho ulici Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola na ulici Szekfu Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Níža

Maďarsko Materská škola Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Materská škola Pišpek

Maďarsko Materská škola Répášska Huta

Maďarsko Materská škola Santov

Maďarsko Materská škola Senváclav

Maďarsko Materská škola Síleš

Maďarsko Materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Materská škola Stará Huta

Maďarsko Materská škola Sudice

Maďarsko Materská škola Šámšon

Maďarsko Materská škola Šápov

Maďarsko Materská škola Šárišáp

Maďarsko Materská škola Tardoš

Maďarsko Materská škola v Čomáde

Maďarsko Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Materská škola „Dúha“(Dabaš-Šára)

Maďarsko Materská škola „Hétszínvirág“ Telekgerendáš

Maďarsko Materská škola „Hniezdo“ Lucina

Maďarsko Materská škola „Slnečný lúč“ Dabaš-Šára

Maďarsko Materská škola „Zlatá brána“ Čív

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda

Maďarsko Piliscsévi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentlélek- Esztergomi Belvárosi Óvoda

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskola

Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Slovenská národnostná materská škola Nová Huta

Maďarsko Slovenská národnostná škôlka Mlynky a Kuchyňa

Maďarsko Slovenská škola v Budapešti

Maďarsko Slovenská základná škola, materská škola a kolégium Sarvaš

Maďarsko Slovenské dokumentačné centrum / Knižnica

Maďarsko Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba

Maďarsko Slovenské pedagogické metodické centrum CSS

Maďarsko Szent - Györgyi Albert Általános Iskola Terényi Tagiskola

Maďarsko Szent János Katolikus Általános Iskola

Maďarsko Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár

Maďarsko Trefort Ágoston Ált. Iskola és Óvoda Csabacsüd-Örménykút

Maďarsko Vértesszőlősi Általános Iskola

Maďarsko Základná škola v Čabačude

Maďarsko Základná škola v Dabaši-Šáre

Maďarsko Základná škola v Níži


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com