Asociace Limbora, z. s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dittrichova 13, 120 00 Praha 2, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Spolok sa už vyše 70 rokov aktívne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov v Prahe a zapája sa aj do aktivít, ktoré presahujú rámec tradičnej ľudovej kultúry. Je zriaďovateľom troch súborov – Limbora pre mládež a dospelých, Limborka a Malá Limborka pre deti. Podieľa sa a je autorom niekoľkých projektov na vzdelávanie mládeže, detí a dospelých pre zachovanie slovenského jazyka, z ktorých viaceré majú dlhoročnú tradíciu (Vianoce s Limbora, Škola ozvien domova, Folklór bez hraníc, MFF Praha srdca národov, súťaže v speve, školy tanca ...). Limbora reprezentovala ľudové umenie v priebehu rokov na mnohých festivaloch v SR i vo svete.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 3 750 2 500 24 900 € 9 500 €
  12.12.2024 - 14.12.2024
Praha
Kultúra
Vianoce s Limborou
Žiadosť číslo 0273/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 500 6 100 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - technická spolupráca ( zvuk,...):400.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2500.00; Doprava (BV):1200.00; Ubytovanie (BV):1200.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00
2 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha
Kultúra
Detské súbory LIMBORKA a MALÁ LIMBORKA v roku 2024
Žiadosť číslo 0274/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 1 000 7 800 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):300.00; Platby za odborné služby - iné - odborná, umelecká a technická spolupráca pri príprave a vedení nácvikov,dramaturgia, animátori nácvikov,, príprava choreografií:2000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):3000.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):100.00; Nákup krojového vybavenia (BV):800.00; Nákup technického vybavenia (BV):1600.00
3 000 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Praha
Vzdelávanie
LIMBORA škola ozvien domova
Žiadosť číslo 0277/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 1 000 11 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - zhotovenie poto-, audio- a videozáznamu (BV):400.00; Platby za odborné služby - iné - odborná a umelecká spolupráca s lektormi, muzikantami a animátormi nácvikov:3000.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):3000.00; Doprava (BV):200.00; Nákup kancelárskych potrieb (BV):100.00; Nákup krojového vybavenia (BV):500.00; Nákup technického vybavenia (KV):3000.00; Nákup licencií (BV):600.00
4 500 €
2023 3 290 1 250 26 200 € 10 500 €
2022 6 628 22 700 56 100 € 26 500 €
2021 4 250 1 200 27 700 € 13 500 €
2020 4 370 1 800 25 900 € 9 700 €
2019 3 260 1 500 15 100 € 7 700 €
2018 4 320 1 900 31 000 € 4 500 €
2017 3 - - 25 300 € 5 500 €
2016 7 - - 43 820 € 10 500 €
2011 5 - - 36 780 € 12 700 €
  2016-2024 42 2 868 32 850 312 800 € 110 600 € (35%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 2 360 000 CZK
  2024 Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2024 [Praha]

MK ČR (RNK)

100 000 CZK
  2024 Limbora v roce 2024 [Praha]

MK ČR (RNK)

260 000 CZK
2023 6 1 086 673 CZK
2022 6 1 094 000 CZK
2021 5 919 000 CZK
2020 3 865 000 CZK
2019 0 0 CZK
2018 3 570 000 CZK
2017 2 400 000 CZK
2016 2 420 000 CZK
  2016-2024 29 5 714 673 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com