Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

XIV VUSB 12 21470 Backi Petrovac, Serbia

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Založené 1. októbra 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov. Jeho prvú budovu postavili v roku 1923 z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a v značnej mire vlastnou dobrovoľnou prácou Petrovčanov. Gymnázium sa stalo významnou kultúrnou ustanovizňou Slovákov v Juhoslávii. Tu začala pracovná dráha viacerých akademikov a doktorov vied (pôsobiacich v Juhoslávii i v Slovenskej republike), početných vedeckých a osvetových pracovníkov, umelcov a inžinierov.

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom je najvýznamnejšia stredoškolská vzdelávacia inštitúcia pre potreby Slovákov žijúcich v Srbsku. V súčasnosti školí 290 študentov z až 26 obcí Vojvodiny.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 462 9 620 28 981 € 12 000 €
  1.9.2022 - 30.9.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Pozorovanie sveta z iného aspekta
Žiadosť číslo 0120/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
55 150 1 860 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové transakcie
0 €
  1.9.2022 - 30.11.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Výmena vchodových dverí na budove gymnázia
Žiadosť číslo 1070/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
22 3 300 9 200 €
Požadované položky: vyrobenie a vstavanie dverí
8 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.8.2022 - 20.9.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčsky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
zvyšenie štandardu práce profesorov informatiky a elektrotechniky
Žiadosť číslo 0064/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 280 4 820 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové transakcie
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  15.8.2022 - 25.8.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
Rekonštrukcia podlahových dlaždíc v učebni chémie
Žiadosť číslo M059/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
290 100 4 100 €
Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)
0 €
  1.8.2022 - 25.8.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčky Petrovec, Srbsko
Vzdelávanie
vybavenie učebne a kabinetu
Žiadosť číslo 0112/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
30 290 5 960 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Iné - bankové transakcie
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.7.2022 - 31.12.2022
Gymnázium Jána Kollára so žiackým domovom
Vzdelávanie
Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku
Žiadosť číslo 0880/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
25 5 500 3 041 €
Požadované položky: Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové transakcie
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 50 280 7 820 € 3 760 €
2020 2 32 15 500 5 900 € 700 €
2019 1 250 5 500 60 837 € 45 000 €
2018 1 80 280 16 328 € 4 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 2 100 € 2 100 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 13 874 31 180 121 966 € 67 560 € (55%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com