Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

XIV VUSB 12 21470 Backi Petrovac, Serbia

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Založené 1. októbra 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov. Jeho prvú budovu postavili v roku 1923 z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a v značnej mire vlastnou dobrovoľnou prácou Petrovčanov. Gymnázium sa stalo významnou kultúrnou ustanovizňou Slovákov v Juhoslávii. Tu začala pracovná dráha viacerých akademikov a doktorov vied (pôsobiacich v Juhoslávii i v Slovenskej republike), početných vedeckých a osvetových pracovníkov, umelcov a inžinierov.

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom je najvýznamnejšia stredoškolská vzdelávacia inštitúcia pre potreby Slovákov žijúcich v Srbsku. V súčasnosti školí 290 študentov z až 26 obcí Vojvodiny.


Gymnázium Jána Kollára so Žiackym domovom v Báčskom Petrovci je stredná škola založená 1. októbra 1919. Počas svojho 100-ročného pôsobenia fungovala ako gymnázium, učiteľská škola, vzdelávacie stredisko, potom zase gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. Od školského roku 1972/73 na škole je aj jedna trieda v každom ročníku so srbským vyučovacím jazykom. Od školského roku 2017/18 na gymnáziu máme odbory - kuchársky a od 2021/22 je aj odbor elektrotechnik informačných technológii. Naše gymnázium ukončilo viacej ako 4800 maturantov, z ktorých sú úspešní intelektuáli: riaditelia mnohých inštitúcii, profesori na vysokých školách, vedeckí pracovníci, lekári, právnici... Gymnázium sa snaží udržať krok s dobou, preto sa každoročne snaží zabespečiť moderné prostriedky na vyučovanie, aby sa prilákali žiaci a taktiež sa snaží aj obnovovať exsistujúcu 100ročnú budovu.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 6 1 982 2 720 17 398 € 8 200 €
  1.11.2024 - 30.11.2024
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom
Vzdelávanie
IV. výtvarný tábor slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku
Žiadosť číslo 0645/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 000 1 000 3 120 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Doprava (BV):150.00; Ubytovanie (BV):460.00; Strava (BV):700.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):250.00; Iné - bankové poplatky:60.00
2 000 €
  17.10.2024 - 20.10.2024
Báčsky Petrovec, Nový Sad, Belehrad, Republika Srbsko
Vzdelávanie
Zachovávanie dlhoročnej spolupráce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre
Žiadosť číslo 0320/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 120 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - organizácia - zabezpečenie ubytovania, stravovania, návšteva múzeí:100.00; Ubytovanie (BV):500.00; Strava (BV):900.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):350.00; Iné - bankové transakcie (50), vstupenky do múzeí (300):350.00
1 800 €
  8.10.2024 - 31.10.2024
Báčsky Petrovec, Republika Srbsko
Vzdelávanie
Vybavenie kabinetu umenia
Žiadosť číslo 0499/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
2 500 1 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV):800.00; Iné - bankové transakcie - 50 eúr
preprava - doručenie nábytku - 150 eúr:200.00
0 €
  25.9.2024 - 25.10.2024
Bratislava, Slovenská republika, Báčsky Petrovec, Republika Srbsko
Vzdelávanie
Obohacovanie slovenskej materinskej reči pomocou kníh
Žiadosť číslo 0434/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
250 500 510 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV):459.59; Iné - bankové transakcie:50.00
0 €
  5.8.2024 - 28.8.2024
Báčsky Petrovec, Republika Srbsko
Vzdelávanie
Počítače do učebni informatiky
Žiadosť číslo 0368/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
280 200 7 656 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV):7606.00; Iné - bankové transakcie:50.00
4 400 €
  3.6.2024 - 27.12.2024
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom
Vzdelávanie
Dotlač publikácií z edície Storočnica
Žiadosť číslo 0823/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
400 400 2 912 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2882.00; Iné - bankové poplatky:30.00
0 €
2023 5 439 1 030 11 595 € 5 000 €
2022 6 462 9 620 28 981 € 12 000 €
2021 2 50 280 7 820 € 3 760 €
2020 2 32 15 500 5 900 € 700 €
2019 1 250 5 500 60 837 € 45 000 €
2018 1 80 280 16 328 € 4 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 2 100 € 2 100 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 24 3 295 34 930 150 959 € 80 760 € (53%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com