Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. (SZSZ)

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Soukenická 1199/3, Nové Město, 110 00 Praha

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

SZSZ bolo ako občianske združenie registrované aj v zahraničí, konkrétne v Českej republike. SZSZ o sebe tvrdí, že je strešnou organizáciou slovenského sveta s vyše 120 členskými organizáciami v 24 krajinách sveta, s ÚSŽZ podpísalo memorandum o spolupráci. Svojim názvom aj vyhláseniami predsedu vyvoláva dojem, že zastupuje všetkých krajanov. Zastupuje však len pár krajanských spolkov. Kto presne je členom SZSZ, čo SZSZ robí pre krajanov, ako SZSZ kontaktovať, je veľmi ťažké.

Memorandum medzi ÚSŽZ a SZSZ [Pražská kaviareň]:

Niekoľko krajanských organizácií vyzýva dlhodobo ÚSŽZ, aby ukončilo exkluzívne memorandum medzi ÚSŽZ a SZSZ. Ak Úrad potrebuje strešnú krajanskú organizáciu, nech sa definuje obsah a podmienky nanovo, nech sú otvorené pre každú krajanskú organizáciu (aj pre SZSZ), ktorá bude mať záujem a bude ochotná podmienky plniť a nech sa pravidelne vyhodnocuje účelnosť a pokračovanie strešnej organizácie.

Existuje však ÚSŽZ, ktorý je v kontakt s väčšinou krajanských organizácií. Nie je potrebné kreovať strešnú krajanskú organizáciu. Stačí jedna organizácia.

Členovia SZSZ:

  • Členovia k 27.11.2020, medzi nimi je veľa dnes už neaktívnych spolkov, niektoré spolky odmietajú byť členmi SZSZ, aj tak sú v zozname vedení, existenciu niektorých spolkov nie je možné na internete overiť

Členské:

Členovia SZSZ majú povinnosť platiť ročne členské poplatky. Pri vystúpení zo SZSZ musia doplatiť členské za všetky roky členstva, ak ich už neuhradili. Výška členského nie je známa.

Vnútorné problémy SZSZ:

Diskusie:

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 5 1 958 17 400 26 000 € 400 €
  1.6.2024 - 31.12.2024
Bratislava, Slovenská republika
Informácie
Obnovenie činnosti Informačného centra slovenského zahraničia
Žiadosť číslo 0707/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 500 10 000 7 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Dlhodobý prenájom priestorov vrátane potrebného poistenia (BV):1400.00; Doprava (BV):1200.00; Nákup nábytku a zariadenia (BV):2400.00; Nákup technického vybavenia (BV):1600.00
0 €
  1.4.2024 - 31.12.2024
Nadlak, Arad, Temešvár (Rumunsko)
Kultúra
Krajania na Dňoch slovenského zahraničia v Rumunsku
Žiadosť číslo 0711/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 300 2 000 €
Požadované položky: Doprava (BV):1800.00; Iné - Parkovné:200.00
0 €
  1.4.2024 - 31.12.2024
Bratislava, Slovensko
Vzdelávanie
Odborná konferencia a valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Žiadosť číslo 0714/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
80 2 000 9 700 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):800.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):400.00; Ubytovanie (BV):6500.00; Strava (BV):2000.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Budapešť, Bratislava, Praha
Vzdelávanie
Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ
Žiadosť číslo 0562/CZ/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
28 100 4 200 €
Požadované položky: Krátkodobý prenájom priestorov (BV):600.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):350.00; Doprava (BV):950.00; Ubytovanie (BV):1500.00; Strava (BV):800.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Bratislava
Kultúra
Cena Milana Rastislava Štefánika
Žiadosť číslo 0571/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 5 000 2 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Vytvorenie ceny (3 ks., prikladáme faktúru):600.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):400.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):400.00; Doprava (BV):400.00; Ubytovanie (BV):400.00; Strava (BV):500.00
400 €
2023 4 1 908 18 000 23 400 € 1 500 €
2022 7 3 603 30 300 32 300 € 10 300 €
2021 9 38 953 97 300 37 600 € 6 700 €
2020 6 36 852 817 300 25 400 € 10 000 €
2019 6 2 912 19 500 23 100 € 11 100 €
2018 5 2 812 27 000 17 000 € 7 300 €
2017 7 - - 25 800 € 9 300 €
2016 7 - - 16 900 € 7 300 €
2011 7 - - 79 200 € 8 800 €
  2016-2024 63 88 998 1 026 800 306 700 € 72 700 € (24%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com