Flamingos - Slovak School

 

Miesto pôsobenia

Cyprus Cyprus (3 200 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Jediná škola poskytujúca vyučovanie slovenského jazyka na Cypre. Okrem pravidelného vyučovania organizuje aj mimoškolské poznávacie, vzdelávacie a kultúrne aktivity nielen pre žiakov, ale aj pre všetky ostatné slovenské deti a ich rodiny žijúce na Cypre.

Pravidelné vyučovanie ONLINE aj pre deti z iných regiónov sveta, kde nemajú možnosť víkendového vzdelávania v slovenčine.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 3 190 300 19 600 € 9 000 €
  15.5.2022 - 17.12.2022
Cyprus
kultúra
Detské ľudové dielne
Žiadosť číslo 1091/CY/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 100 2 200 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 30.11.2022
Cyprus
Vzdelávanie
Vzdelávací seminár pre pedagógov centra
Žiadosť číslo 0935/CY/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
10 80 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Cyprus, EU
Vzdelávanie
Podpora činnosti školy
Žiadosť číslo 0934/CY/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 120 14 400 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Software, cloud, email, internet, telefón
7 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 2 150 200 13 700 € 6 200 €
2020 1 35 400 15 050 € 6 000 €
2019 2 60 800 23 500 € 7 200 €
2018 2 130 200 16 170 € 3 000 €
2017 2 - - 13 427 € 3 497 €
2016 1 - - 15 910 € 3 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 13 565 1 900 117 357 € 37 897 € (32%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Cyprus z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com