Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar oslobodjenja 81, P. O. Box 234 21 000 Novi Sad

Viac informácií

hl.rs

nvu@hl.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Hlas ljudu – novinsko-izdavačka ustanova

Činnosť: vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho mesačníka Vzlet), kníh, brožúr, hudobných kníh a iných publikácií, vydávanie časopisov a iných podobných periodických vydaní, ostatná vydavateľská činnosť, ostatné služby reklamy a propagandy, sekretárske a prekladateľské aktivity, predaj kníh, novín a kancelárskeho materiálu…

Vydavateľská činnosť: vydávanie diel, ktorými sa prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich nacionálnej identity.

Vydávanie týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a detského časopisu Zornička a sledovanie všetkých udalostí spätých so životom a právom Slovákov žijúcich v Srbsku a prevádzkovanie on-line vydaní www.hl.rs, www.vzlet.rs a www.hlasludu.info

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 11 90 280 125 400 104 550 € 26 800 €
  1.10.2024 - 31.12.2024
Bačsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Naj-Slovák, Naj-Slovenka, Naj-kolektív
Žiadosť číslo 0506/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
60 130 14 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):8000.00; Strava (BV):2000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):3000.00
0 €
  1.10.2024 - 31.10.2024
Bačsky Petrovec
Kultúra
Slávnostná akadémia z príležitosti 80 rokov pôsobenia NVU Hlas ľudu a prvého vydania novín
Žiadosť číslo 0527/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
200 3 500 14 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):3000.00; Strava (BV):3000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):5000.00
1 000 €
  1.10.2024 - 31.10.2024
Bačsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Medzinárodná konferencia 80 rokov Hlasu ľudu
Žiadosť číslo 0533/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
150 3 000 10 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):1000.00; Strava (BV):2500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):2000.00
4 000 €
  1.8.2024 - 30.8.2024
Báčsky Petrovec, Srbsko
Informácie
Hlas ľudu - 80 rokov tradície
Žiadosť číslo 0538/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
500 3 500 3 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1500.00
0 €
  1.7.2024 - 31.7.2024
Detva, Slovenská Republika
Kultúra
Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli
Žiadosť číslo 0535/RS/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 500 3 500 4 000 €
Požadované položky: Doprava (BV):1000.00; Ubytovanie (BV):1000.00; Strava (BV):1000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00
0 €
  14.6.2024 - 14.6.2024
Lug, Srbsko
Kultúra
51. Stretnutie pod lipami
Žiadosť číslo 0529/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 3 000 4 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):500.00; Doprava (BV):1800.00; Strava (BV):1200.00; Ocenenia (BV):150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):800.00
300 €
  1.5.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbská republika
Informácie
Hlas ľudu online
Žiadosť číslo 0525/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
80 000 100 000 10 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - technické služby spojené so zabezpečením webov, informačných portálov, aplikácií a počítačových softwarov (náklady na hosting, doménu a pod.) (BV):2500.00; Platby za odborné služby - grafické práce (BV):1000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto- a videozáznamu (BV):5000.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre pre dopisovateľov:1500.00
3 500 €
  1.4.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbsko
Médiá
Zornička
Žiadosť číslo 0450/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
1 100 1 100 3 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3000.00
3 000 €
  22.3.2024 - 31.12.2024
Nový Sad, Srbsku
Informácie
Monografia 80 rokov Hlasu ľudu
Žiadosť číslo 0537/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 1 000 6 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):5000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1000.00
1 500 €
  21.3.2024 - 31.12.2024
Bačsky Petrovec
Médiá
Produkcia vysielania Hlasu ľudu
Žiadosť číslo 0505/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 000 6 000 30 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):5000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):5000.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV):20000.00
10 000 €
  10.1.2024 - 31.12.2024
Nový Sad
Médiá
Mládežnícky časopis Vzlet
Žiadosť číslo 0500/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
670 670 5 100 €
Požadované položky: Doprava (BV):500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00; Iné - nákup zrkadlovky pre účely redakcie:600.00; Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3500.00
3 500 €
2023 5 107 13 310 278 200 € 8 000 €
2022 5 34 12 560 34 200 € 6 800 €
2021 4 27 3 630 24 500 € 2 000 €
2020 6 43 6 190 29 500 € 4 100 €
2019 7 50 20 060 22 500 € 5 400 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 6 - - 18 586 € 2 100 €
2011 7 - - 12 122 € 3 000 €
  2016-2024 51 90 541 181 150 524 158 € 58 200 € (11%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com