Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Bulevar oslobodjenja 81, P. O. Box 234 21 000 Novi Sad

Viac informácií

hl.rs

nvu@hl.rs

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Hlas ljudu – novinsko-izdavačka ustanova

Činnosť: vydávanie novín (týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho mesačníka Vzlet), kníh, brožúr, hudobných kníh a iných publikácií, vydávanie časopisov a iných podobných periodických vydaní, ostatná vydavateľská činnosť, ostatné služby reklamy a propagandy, sekretárske a prekladateľské aktivity, predaj kníh, novín a kancelárskeho materiálu…

Vydavateľská činnosť: vydávanie diel, ktorými sa prispieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich nacionálnej identity.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 5 34 12 560 34 200 € 6 800 €
  1.6.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
Informácie
Detský časopis Zornička
Žiadosť číslo M073/RS/2022 (M)
Podporená
Zmluva v registri
7 2 500 7 000 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV), Iné - Odmeny pre detské práce.
3 000 €
  3.4.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
informácie
Mládežnícky časopis Vzlet
Žiadosť číslo 0144/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 2 500 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
2 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
informácie
Detský časopis Zornička
Žiadosť číslo 0677/RS/2022 (R)
Nepodporená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
7 2 500 7 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)
0 €
  1.4.2022 - 31.10.2022
Padina
kultúra
Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov
Žiadosť číslo 0675/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 60 3 700 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nový Sad
informácie
Hlas ľudu on-line
Žiadosť číslo 0147/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
6 5 000 9 500 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 4 27 3 630 24 500 € 2 000 €
2020 6 43 6 190 29 500 € 4 100 €
2019 7 50 20 060 22 500 € 5 400 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 22 154 42 440 110 700 € 18 300 € (17%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com