Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.zvopsv.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Letné pobavenia pre deti. 4.ročník detského festivalu Tvorí celá rodina. Zabezpečenie didaktických pomôcok, príručiek a časopisov.

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Organizovanie odborných stretnutí a seminárov. Účasť na konferenciach a študijno-poznávacich zájazdoch.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 5 102 485 8 560 € 4 800 €
2022 6 116 712 11 606 € 2 900 €
2021 5 151 1 100 6 962 € 2 370 €
2020 6 382 1 185 8 049 € 4 700 €
2019 6 224 1 989 9 920 € 2 700 €
2018 13 255 2 852 30 357 € 2 000 €
2017 10 - - 18 725 € 3 100 €
2016 12 - - 23 333 € 3 100 €
2011 6 - - 16 525 € 5 760 €
  2016-2024 69 1 230 8 323 134 037 € 31 430 € (23%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com