Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.zvopsv.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Letné pobavenia pre deti. 4.ročník detského festivalu Tvorí celá rodina. Zabezpečenie didaktických pomôcok, príručiek a časopisov.

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Organizovanie odborných stretnutí a seminárov. Účasť na konferenciach a študijno-poznávacich zájazdoch.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2023 5 102 485 8 560 € 4 800 €
  2.9.2023 - 2.9.2023
Nádvorie Kultúrneho centra v Báčskom Petrovci
Kultúra
8.detský festival Tvorí celá rodina
Žiadosť číslo 0752/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
65 95 2 615 € 800 €
  15.6.2023 - 15.7.2023
Materské školy, Skanzen - múzeum v prírode a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Vzdelávanie
Študijno-poznávací pobyt v Banskej Štiavnici
Žiadosť číslo 0786/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 50 948 € 900 €
  1.6.2023 - 1.10.2023
Slovenské materské školy v Jánošíku, Vojlovici, Hajdušici, Padine, Kulpíne, Hložanoch a Báčskom Petrovci.
Vzdelávanie
Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0370/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
14 140 1 759 € 1 500 €
  3.5.2023 - 15.7.2023
Srbsko, materské školy so slovenskou vyučovacou rečou - Slovenská republika
Vzdelávanie
Nákup kníh a predplatné na odborné a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0294/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 150 2 170 € 1 000 €
  2.5.2023 - 10.10.2023
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP
Žiadosť číslo 0371/RS/2023 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 50 1 068 € 600 €
2022 6 116 712 11 606 € 2 900 €
2021 5 151 1 100 6 962 € 2 370 €
2020 6 382 1 185 8 049 € 4 700 €
2019 6 224 1 989 9 920 € 2 700 €
2018 13 255 2 852 30 357 € 2 000 €
2017 10 - - 18 725 € 3 100 €
2016 12 - - 23 333 € 3 100 €
2011 6 - - 16 525 € 5 760 €
  2016-2023 69 1 230 8 323 134 037 € 31 430 € (23%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com