Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Letné pobavenia pre deti. 4.ročník detského festivalu Tvorí celá rodina. Zabezpečenie didaktických pomôcok, príručiek a časopisov.

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Organizovanie odborných stretnutí a seminárov. Účasť na konferenciach a študijno-poznávacich zájazdoch.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 6 116 712 11 606 € 2 900 €
  5.10.2022 - 7.10.2022
Liptovská Štiavnica, Slovenská Republika
Vzdelávanie
Outdoorová edukácia pre učiteľky materských škôl „ZOBER MA VON“
Žiadosť číslo 0348/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
8 50 2 886 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Školné 8 osôb x 150 eur dvojdňové školenie
0 €
  1.10.2022 - 25.10.2022
Slovenská republika
Vzdelávanie
Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP
Žiadosť číslo 0257/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 50 880 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - konferenčný poplatok
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  21.8.2022 - 27.8.2022
Pivnica, nádvorie kultúrno umeleckého spolku
kultúra
7. detský festival Tvorí celá rodina
Žiadosť číslo 0321/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
65 95 2 465 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankové poplatky
500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 1.9.2022
Srbsko, materské školy so slovenskou vyučovacou rečou - Slovenská republika
Vzdelávanie
Nákup kníh, pomôcok a časopisov pre slovenské materské školy vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0113/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
17 320 2 405 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - Celoročné predplatné na detské časopisy
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 1.10.2022
Slovenské materské školy v Kovačici, Aradáči, Starej Pazove, Selenči a Silbaši.
Vzdelávanie
Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0114/RS/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
7 147 2 050 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - propagácia bankové poplatky
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.6.2022 - 1.10.2022
Predškolská ustanovizeň „Radosno detinjstvo“ Nový Sad, Srbsko
Vzdelávanie
Slovenčina rastie v mojom srdiečku
Žiadosť číslo 0115/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
15 50 920 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - bankové poplatky
0 €
2021 5 151 1 100 6 962 € 2 370 €
2020 6 382 1 185 8 049 € 4 700 €
2019 6 224 1 989 9 920 € 2 700 €
2018 13 255 2 852 30 357 € 2 000 €
2017 10 - - 18 725 € 3 100 €
2016 12 - - 23 333 € 3 100 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 58 1 128 7 838 108 952 € 20 870 € (19%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com