Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Letné pobavenia pre deti. 4.ročník detského festivalu Tvorí celá rodina. Zabezpečenie didaktických pomôcok, príručiek a časopisov.

Odborové, neziskové, mimovládne, občianske združenie. Podpora výchovy detí v materinskom jazyku. Organizovanie odborných stretnutí a seminárov. Účasť na konferenciach a študijno-poznávacich zájazdoch.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 6 116 712 11 606 € 2 900 €
2021 5 151 1 100 6 962 € 2 370 €
2020 6 382 1 185 8 049 € 4 700 €
2019 6 224 1 989 9 920 € 2 700 €
2018 13 255 2 852 30 357 € 2 000 €
2017 10 - - 18 725 € 3 100 €
2016 12 - - 23 333 € 3 100 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 58 1 128 7 838 108 952 € 20 870 € (19%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com