Czech & Slovak Club UK CIC

 

Miesto pôsobenia

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Sme pobočka CSC UK, ktoreho zákl. poslaním je uchovávanie národ. povedomia, kultúr. a jazykovej identity Slovákov. 1, Org. podujatia pre deti/dospelých 2, Účasť na medzinarod.festivaloch 3, Podpora Vzdel. centier, ľudových dielní, knižnice, folklor. suborov

Našim zákl. poslaním je uchovávanie národ. povedomia, kultúr. a jazykovej identity Slovákov. 1, Org. podujatia pre deti/dospelých 2, Účasť na medzinarod.festivaloch 3, Finančné zbierky 4, Podpora Vzdel. centier, ľudových dielní, knižnice, FS Breza a DFS Brezička

Našim zákl. poslaním je uchovávanie národ. povedomia, kultúr. a jazykovej identity Slovákov. 1, Org. podujatí pre deti/dospelých 2, Účasť na medzinarod.festivaloch 3, Finančné zbierky 4, Podpora Vzdel. centier, ľudových dielní, knižnice, FS Breza a DFS Brezička

Našim zákl. poslaním je zachovávanie národ. povedomia, kultúr. a jazykovej identity Slovákov. Organ. podujatí pre deti/dosp. Účasť na medzinarod.festivaloch. Finančné zbierky. Podpora Vzdel. centier, ľudových dielní, knižnice, FS Breza a DFS Brezička

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 22 1 413 9 774 92 757 € 35 550 €
  3.12.2022 - 4.12.2022
Nottingham High School, Waverley Mount, Nottingham, NG7 4ED
kultúra
Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Nottinghame
Žiadosť číslo 0370/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 240 640 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.12.2022 - 4.12.2022
Park Church, Boughey Road, Stoke-on-Trent, ST4 2BZ
kultúra
Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Stoke on Trent
Žiadosť číslo 0780/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 240 640 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  3.12.2022 - 4.12.2022
New Marston Primary School, Copse Lane, OX3 0AY, Oxford, Veľká Británia
kultúra
Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Oxforde
Žiadosť číslo 0314/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 320 625 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)
250 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Park Church, Boughey Road, Stoke-on-Trent, ST4 2BZ
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Stoke on Trent
Žiadosť číslo 0712/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 50 6 080 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
2 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Park Church, Boughey Road, Stoke-on-Trent, ST4 2BZ
Vzdelávanie
Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Stoke on Trent
Žiadosť číslo 0714/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
24 56 1 080 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV),Náklady na prepravu (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Birmingham, Veľká Británia
kultúra
Divadelné predstavenia vo Veľkej Británii
Žiadosť číslo 1130/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 500 2 150 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nottingham High School, Waverley Mount, Nottingham, NG7 4ED
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Nottinghame
Žiadosť číslo 0367/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
36 108 13 547 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
5 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Nottingham High School, Waverley Mount, Nottingham, NG7 4ED
Vzdelávanie
Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Nottinghame
Žiadosť číslo 0369/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
52 108 800 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Náklady na prepravu (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
kultúra
Detský Folkórny súbor Brezička Birmingham
Žiadosť číslo 0866/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
12 500 2 190 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
kultúra
Folklórny súbor Breza
Žiadosť číslo 0869/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
13 1 000 1 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
900 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
kultúra
Nákup krojových doplnkov a hudobných nástrojov
Žiadosť číslo 0867/GB/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
12 500 1 950 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup hudobných nástrojov (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
kultúra
Nákup krojov, krojových doplnkov a technického vybavenia
Žiadosť číslo 0870/GB/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
13 1 000 2 150 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
Vzdelávanie
Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii
Žiadosť číslo 1049/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 400 850 €
Požadované položky: Iné - poštovné, prepravné, balné
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
Vzdelávanie
Divadelné predstavenie slovenských detí
Žiadosť číslo 1050/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
15 250 1 660 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Iné - materiál na realizovanie predstavenia
800 €
Schválené položky: všetky oprávnené položky okrem položiek "Doprava" a "Strava"
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Birminghame
Žiadosť číslo 1051/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 350 24 450 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - cestov.doprava,ubyt.,strava,poštovné,tech.vybaven.
10 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Lordswood Girls’ School, Knightlow Road, Harborne, Birmingham, ?B17 8QB
kultúra
Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Birminghame
Žiadosť číslo 1052/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
70 240 1 140 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - nábytkové vybavenie knižnice
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Bracknell, Veľká Británia
Vzdelávanie
IV. konferencia riaditeľov Slovenských Vzdelávacích centier vo Veľkej Británii
Žiadosť číslo 1053/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
20 1 000 3 900 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Bracknell, Veľká Británia
Vzdelávanie
III. kolo Recitačnej súťaže pre deti v prednese slovenskej poézie a próze
Žiadosť číslo 1055/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 1 000 3 920 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV)
2 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Bracknell, Veľká Británia
kultúra
II. kolo Tanečných dielní pre DFS vo Veľkej Británii
Žiadosť číslo 1057/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 800 5 205 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Krojové vybavenie (BV),Ocenenia (BV)
1 200 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Londýn, Veľká Británia
kultúra
Slováčik roka 2021
Žiadosť číslo 1059/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
40 800 2 960 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV),Iné - poštovné
400 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
New Marston Primary School, Copse Lane, OX3 0AY, Oxford, Veľká Británia
Vzdelávanie
Vzdelávacie centrum v Oxforde
Žiadosť číslo 0307/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
52 156 14 130 €
Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby
6 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
New Marston Primary School, Copse Lane, OX3 0AY, Oxford, Veľká Británia
Vzdelávanie
Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Oxforde
Žiadosť číslo 0308/GB/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
52 156 740 €
Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Náklady na prepravu (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 18 1 331 10 840 96 953 € 31 450 €
2020 17 859 10 970 76 807 € 30 520 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 57 3 603 31 584 266 517 € 97 520 € (37%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo A Ray of Sunshine for a Child

Spojené kráľovstvo Aberdeen CZSK

Spojené kráľovstvo Andrea Bakošová

Spojené kráľovstvo Andrea Okely

Spojené kráľovstvo Anna Pazdúrová

Spojené kráľovstvo Association of Slovak healthcare professionals and their friends in the UK and Slovakia

Spojené kráľovstvo Cambridge University Czech and Slovak Society

Spojené kráľovstvo CE Conference

Spojené kráľovstvo Central and Eastern european culture in the united kingdom

Spojené kráľovstvo Cesi a Slovaci v High Wycombe a okolí

Spojené kráľovstvo Cesi a Slovaci Warrington

Spojené kráľovstvo Cesi a Slovaci zijuci v Newcastle upon Tyne a okoli

Spojené kráľovstvo CeskoSlovenska komunita v Southhampton a okoli

Spojené kráľovstvo COMPAS

Spojené kráľovstvo CZ a SK v Glasgow, Skotsko (Scotland!

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Community and School Bristol CIC

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Society - University of Kent

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Club UK CIC

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Professionals in Manchester

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak School and Community Manchester

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Society (University of London)

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Society at University of Aberdeen

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Society of St. Andrews

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Society St.Andrews

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Society Warwick

Spojené kráľovstvo Czech Club Birmingham CIC&Slovak Club Birmingham CIC

Spojené kráľovstvo Czech&Slovak Society, University of Derby

Spojené kráľovstvo Czechoslovak Society at Unversity of Exeter

Spojené kráľovstvo Czechoslovakia Manchester

Spojené kráľovstvo Česi a Slováci v Medway a v Kentu

Spojené kráľovstvo Česi a Slováci v Southamptonu

Spojené kráľovstvo Česi a Slováci v UK

Spojené kráľovstvo Česká a Slovenská spoločnosť v Sheffielde

Spojené kráľovstvo Československá rodina v Škótsku

Spojené kráľovstvo Čestí a Slovenskí priatelia v Londone

Spojené kráľovstvo Čestí a slovenskí profesionáli v Londýne

Spojené kráľovstvo Češi a Slováci v Bournemouth

Spojené kráľovstvo Češi a Slováci v Coventry

Spojené kráľovstvo Čeští a Slovenskí Priatelia v Londone

Spojené kráľovstvo Čeští a Slovenskí profesionáli v Londýne

Spojené kráľovstvo Dana Klampárová

Spojené kráľovstvo Education Centre For Slovak Children (NI)

Spojené kráľovstvo Erika Krížová

Spojené kráľovstvo Eva Danková

Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Lipa (SCIO)

Spojené kráľovstvo FS Morena

Spojené kráľovstvo Glasgow Slovak and Czech Society

Spojené kráľovstvo Glasgow University Slovak and Czech Society

Spojené kráľovstvo Glasgowček

Spojené kráľovstvo Horenka

Spojené kráľovstvo Ivana Puchríková

Spojené kráľovstvo Iveta Power

Spojené kráľovstvo Jana Harkabusova

Spojené kráľovstvo Karin Koštialová

Spojené kráľovstvo Lenka Torok - Slovenskí rodičia v Berkshire

Spojené kráľovstvo LSESU Czech and Slovak Society

Spojené kráľovstvo Malé Česko-slovensko v Readingu a okolí

Spojené kráľovstvo Manchester University Czechoslovak Society

Spojené kráľovstvo Mária Tomkuliaková

Spojené kráľovstvo Marta Majerčík

Spojené kráľovstvo Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans

Spojené kráľovstvo Michal Bodnár

Spojené kráľovstvo Miriam Sherwood

Spojené kráľovstvo Miroslav Pomichal

Spojené kráľovstvo Odviati

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Spojené kráľovstvo Oxford University Czech and Slovak Society

Spojené kráľovstvo Petra Priebojova

Spojené kráľovstvo Pishter Ltd.

Spojené kráľovstvo Pohyby-portál pre Čechy a Slováky v UK

Spojené kráľovstvo Portál Slovákov v Británii

Spojené kráľovstvo Povestná svorka glasgowská

Spojené kráľovstvo Rays of sunshine-Lúč pre dieťa

Spojené kráľovstvo Scottish Czech and Slovak Fund

Spojené kráľovstvo Slováci a Česi v Severnom Írsku

Spojené kráľovstvo Slovaci v Brightone

Spojené kráľovstvo Slovak and Czech Community in Scotland (and their friends)

Spojené kráľovstvo Slovak and Czech Society at the University of Edinburgh

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Spojené kráľovstvo Slovak School and Community Manchester

Spojené kráľovstvo Slovak Theatre in London Ltd. (Slovenské divadlo v Londýne)

Spojené kráľovstvo Slovenská a Česká kresťanská komunita Birmingham

Spojené kráľovstvo Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM)

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne

Spojené kráľovstvo Slovenské centrum

Spojené kráľovstvo Slovenské centrum Londýn

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire

Spojené kráľovstvo Slovensko Britská Obchodná Komora

Spojené kráľovstvo Slovenský klub v Birminghame/Slovak club Birmingham CIC

Spojené kráľovstvo Slovenský kruh vo Veľkej Británii

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Spojené kráľovstvo Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn

Spojené kráľovstvo Spoločnosť pre vedu a umenie - britská odbočka

Spojené kráľovstvo Stonožka (Czech and Slovak School Bristol)

Spojené kráľovstvo Školáčik

Spojené kráľovstvo The Czech & Slovak Club England

Spojené kráľovstvo UCLU Czech and Slovak Society

Spojené kráľovstvo UK CEE Mediation Consultancy

Spojené kráľovstvo Velehrad

Spojené kráľovstvo Velká Británie-online magazín

Spojené kráľovstvo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

Spojené kráľovstvo Združenie britských Čechov a Slovákov/British Czech and Slovak Association

Spojené kráľovstvo Zuzana Frankova

Spojené kráľovstvo Zuzana Šefčíková


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com