Krajanské organizácie a spolky

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z celého sveta

Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Chorvátsko Matica slovenská Rijeka

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Írsko Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Srbsko Matica slovenská v Srbsku

Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Spojené kráľovstvo Czech and Slovak Club UK CIC

Rumunsko Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Francúzsko Andrea Hanouti

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Rumunsko Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Cyprus Flamingos Eduworld Limited

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. (SZSZ)

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Slovenská republika Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

Srbsko Základná škola Maršal Tito Padina

Slovenská republika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Luxembursko ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Chorvátsko Savez Slovaka – Zväz Slovákov

Španielsko Slovensko španielska únia

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Česká republika Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

Srbsko Opština Kovačica

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava

Srbsko Fondacija Mira Brtka

USA Slovak Heritage Festival Inc.

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Kovačica, Srbsko

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

Česká republika BONA FIDE, z.s.

Spojené kráľovstvo Andrea Okely

Cyprus Flamingos - Slovak School

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Kanada Tanecny Subor Domovina

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Srbsko Základná škola Mladých pokolení Kovačica

Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Čierna Hora Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Chorvátsko Matica slovenska Radoš

Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku

Spojené kráľovstvo Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn

Kanada Slovak Canadian Heritage Museum

Belgicko AKODOMA vzw

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Maďarsko Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Maďarsko Slovenský spolok Identita

Srbsko Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča

Maďarsko Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com