Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Lomb u. 1-7. 1139 Budapest

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

-výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom národnostnom jazyku, príprava na ďalšie štúdium v slovenskom jazyku na vysokých školách, príprava žiakov na kultúrne akcie a športové súťaže, organizácia školy v prírode, výletov a exkurzií na Slovensko.

Putovná výstava národnostných kresieb Národnostné pedagogické dni Medzištátne programy Code Week Edukačný deň Telekom Mimoriadne hodiny Školské noviny Študentské pero Video o škole Putovná súťaž slovenských dolnozemských reálií

Zabezpečenie vzdelávacej exkurzie pedagógov budapeštianskej školy na miesta patriace medzi pamiatky Považia, návštevou ktorých nadviažeme na začaté projekty V4 s partnerskou školou v Žiline.

Národnostné pedagogické dni, Medzištátne programy, Code Week 2019, Edukačný deň Telekom, Digitálny týždeň 2018, Tematické dni

Máme už interaktívne tabule, ktoré zvyšujú záujem študentov a účinnost' výučby. Chceme, aby v každej triede bola interaktívna tabul'a, aby sme mohli zvyšovat' dynamiku výučby.

Slovenská škola zabezpečuje vyučovanie jednojazyčne. Inštitúcia pozostáva z materskej školy, všeobecnej školy- s dvomi vzdelávacími stupňami a gymnázium. Súčasťou školy je aj kolégium. Škola prezentuje slovenskú kultúru na rôznych kultúrnych akciách.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom národnostnom jazyku, príprava na ďalšie štúdium v slovenskom jazyku na vysokých školách, príprava žiakov na kultúrne akcie a športové súťaže, organizácia školy v prírode, výletov a exkurzií na Slovensku.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je v slovenskom národnostnom jazyku, škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, pripravuje žiakov na kultúrne podujatia a športové súťaže, organizuje školy v prírode, výlety a exkurzie na Slovensku.

Slovenská škola v Budapešti sa snaží prezentovať slovenskú kultúru na rôznych podujatiach a akciách. Podieľa sa na organizovaní výletov, exkurzií a škôl v prírode pre svojich žiakov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je v slovenskom narodnostnom jazyku, škola priúravuje žiakov na výsokoškolské štúdium, pripravuje ich na kultúrne podujatia a športové súťaže, organizuje školy v prírode, výlety a exkurzie na Slovensku.

Slovenská škola zabezpečuje vyučovanie jednojazyčne. Škola prezentuje slovenskú kultúru na akciách a podujatiach venovaných slovenskej národnostnej menšine žijúcej v Maďarsku.

Kultúrne podujatia, výstavy, tematické programy nielen na našej inštitúcii, ale aj na slovenských samosprávach v Maďarsku.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 12 2 304 2 665 62 900 € 12 700 €
  4.6.2022 - 6.6.2022
Slovenská republika - Košický a Prešovský samosprávny kraj
Vzdelávanie
Spoznávame Slovensko - krajinu v jazyku, ktorý učíme naše deti I.
Žiadosť číslo 0156/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
47 400 6 800 €
Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - pošta,tlač foto,vstupné, darčeky, dielňa-lektor
3 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  4.4.2022 - 31.12.2022
Budapest
Vzdelávanie
Malí záhradkári
Žiadosť číslo 0946/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
343 200 1 600 €
Požadované položky: Iné - samostatné vyvýšené záhony, záhr. náradie, pomôcky
0 €
  3.4.2022 - 30.10.2022
Školský dvor . vonkajší areál školy
Vzdelávanie
Modernizácia školského areálu slovenskej školy
Žiadosť číslo 1069/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
343 550 10 800 €
Požadované položky: Nákup športových potrieb (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - nákup farieb a štetcov na maľbu asfaltu, steny
0 €
  3.4.2022 - 31.12.2022
Budapest
Vzdelávanie
Slovenská rodná dedina III
Žiadosť číslo 0944/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
343 200 5 500 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - vytvorenie makety dobovej, tradičnej pece
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.4.2022 - 20.8.2022
Budapešť(MR), Košice(SR)
Vzdelávanie
Matematika-PZ pre žiakov všeobecnej školy. Fyzika-PZ pre žiakov všeobecnej školy
Žiadosť číslo 0102/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 230 2 600 €
Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV),Distribúcia a preprava časopisov (BV),Iné - nákup nástenných máp a kariet
0 €
  31.3.2022 - 31.12.2022
Budapešť
Vzdelávanie
Pohyblivé noty
Žiadosť číslo 0356/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
100 160 3 000 €
Požadované položky: Iné - Nákup pohyblivých nôt a píslušenstvo k nim.
0 €
  31.3.2022 - 31.12.2022
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Modernizácia dvora materskej školy
Žiadosť číslo 0086/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
45 50 8 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
1 500 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  31.3.2022 - 31.12.2022
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť
kultúra
Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté"
Žiadosť číslo 0208/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
160 255 3 000 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
700 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  31.3.2022 - 31.12.2022
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Robotika pre každého
Žiadosť číslo 0075/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 20 5 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  31.3.2022 - 31.12.2022
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávanie
Projektová miestnosť pre edukačných aktivit
Žiadosť číslo 0076/HU/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
50 200 5 000 €
Požadované položky: Nákup nábytku a zariadenia tried (BV)
0 €
  1.1.2022 - 31.12.2022
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť
Vzdelávanie
Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti
Žiadosť číslo 0943/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
343 200 1 550 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Náklady na prepravu (BV),Iné - -piesok -maketový stôl
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Budapest
Vzdelávanie
Modernizácia tried
Žiadosť číslo 1075/HU/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 200 10 050 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV),Iné - poštovné a kuriér
3 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 18 2 623 4 586 104 454 € 21 200 €
2020 19 2 316 4 470 56 250 € 18 600 €
2019 5 900 1 750 24 600 € 8 000 €
2018 3 270 276 15 200 € 3 000 €
2017 1 - - 4 400 € 2 200 €
2016 1 - - 2 000 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 59 8 413 13 747 269 804 € 65 700 € (24%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Maďarsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Maďarsko Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Általános Iskola Püspökhatvan

Maďarsko Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Ált. Iskola

Maďarsko Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bükkszentkereszt/Répáshuta

Maďarsko Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Tagintézménye

Maďarsko Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Maďarsko Evanjelická materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Fekete Lajos Általános Iskola

Maďarsko Felső - Mátrai - Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Gárdonyi Géza Általános Iskola

Maďarsko Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola/Pálháza

Maďarsko II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Maďarsko III. Béla Ált. Iskola Tagintézménye Tát

Maďarsko Kincses József Általános Iskola

Maďarsko Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Lucfalva - Nagykeresztúr - Sámsonháza - Márkháza-Kisbárány Intézményfenntartó Társulás

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium

Maďarsko Materská škola a základná škola Čabačud- Irminčok

Maďarsko Materská škola Alkár

Maďarsko Materská škola Annavölgy

Maďarsko Materská škola č. 1 na ulici Orosházi Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Dlaníček v Teranoch

Maďarsko Materská škola Dunaeďház

Maďarsko Materská škola Galgaguta

Maďarsko Materská škola Horné Peťany

Maďarsko Materská škola Jača

Maďarsko Materská škola Kestúc

Maďarsko Materská škola Moďoróš

Maďarsko Materská škola na Kölcseyho ulici Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola na ulici Szekfu Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Níža

Maďarsko Materská škola Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Materská škola Pišpek

Maďarsko Materská škola Répášska Huta

Maďarsko Materská škola Santov

Maďarsko Materská škola Senváclav

Maďarsko Materská škola Síleš

Maďarsko Materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Materská škola Stará Huta

Maďarsko Materská škola Sudice

Maďarsko Materská škola Šámšon

Maďarsko Materská škola Šápov

Maďarsko Materská škola Šárišáp

Maďarsko Materská škola Tardoš

Maďarsko Materská škola v Čomáde

Maďarsko Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Materská škola „Dúha“(Dabaš-Šára)

Maďarsko Materská škola „Hétszínvirág“ Telekgerendáš

Maďarsko Materská škola „Hniezdo“ Lucina

Maďarsko Materská škola „Slnečný lúč“ Dabaš-Šára

Maďarsko Materská škola „Zlatá brána“ Čív

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda

Maďarsko Piliscsévi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentlélek- Esztergomi Belvárosi Óvoda

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskola

Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Slovenská národnostná materská škola Nová Huta

Maďarsko Slovenská národnostná škôlka Mlynky a Kuchyňa

Maďarsko Slovenská škola v Budapešti

Maďarsko Slovenská základná škola, materská škola a kolégium Sarvaš

Maďarsko Slovenské dokumentačné centrum / Knižnica

Maďarsko Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba

Maďarsko Slovenské pedagogické metodické centrum CSS

Maďarsko Szent - Györgyi Albert Általános Iskola Terényi Tagiskola

Maďarsko Szent János Katolikus Általános Iskola

Maďarsko Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár

Maďarsko Trefort Ágoston Ált. Iskola és Óvoda Csabacsüd-Örménykút

Maďarsko Vértesszőlősi Általános Iskola

Maďarsko Základná škola v Čabačude

Maďarsko Základná škola v Dabaši-Šáre

Maďarsko Základná škola v Níži


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Maďarsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com