Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

 

Miesto pôsobenia

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Lomb u. 1-7. 1139 Budapest

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

-výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom národnostnom jazyku, príprava na ďalšie štúdium v slovenskom jazyku na vysokých školách, príprava žiakov na kultúrne akcie a športové súťaže, organizácia školy v prírode, výletov a exkurzií na Slovensko.

Putovná výstava národnostných kresieb Národnostné pedagogické dni Medzištátne programy Code Week Edukačný deň Telekom Mimoriadne hodiny Školské noviny Študentské pero Video o škole Putovná súťaž slovenských dolnozemských reálií

Zabezpečenie vzdelávacej exkurzie pedagógov budapeštianskej školy na miesta patriace medzi pamiatky Považia, návštevou ktorých nadviažeme na začaté projekty V4 s partnerskou školou v Žiline.

Národnostné pedagogické dni, Medzištátne programy, Code Week 2019, Edukačný deň Telekom, Digitálny týždeň 2018, Tematické dni

Máme už interaktívne tabule, ktoré zvyšujú záujem študentov a účinnost' výučby. Chceme, aby v každej triede bola interaktívna tabul'a, aby sme mohli zvyšovat' dynamiku výučby.

Slovenská škola zabezpečuje vyučovanie jednojazyčne. Inštitúcia pozostáva z materskej školy, všeobecnej školy- s dvomi vzdelávacími stupňami a gymnázium. Súčasťou školy je aj kolégium. Škola prezentuje slovenskú kultúru na rôznych kultúrnych akciách.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom národnostnom jazyku, príprava na ďalšie štúdium v slovenskom jazyku na vysokých školách, príprava žiakov na kultúrne akcie a športové súťaže, organizácia školy v prírode, výletov a exkurzií na Slovensku.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je v slovenskom národnostnom jazyku, škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, pripravuje žiakov na kultúrne podujatia a športové súťaže, organizuje školy v prírode, výlety a exkurzie na Slovensku.

Slovenská škola v Budapešti sa snaží prezentovať slovenskú kultúru na rôznych podujatiach a akciách. Podieľa sa na organizovaní výletov, exkurzií a škôl v prírode pre svojich žiakov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je v slovenskom narodnostnom jazyku, škola priúravuje žiakov na výsokoškolské štúdium, pripravuje ich na kultúrne podujatia a športové súťaže, organizuje školy v prírode, výlety a exkurzie na Slovensku.

Slovenská škola zabezpečuje vyučovanie jednojazyčne. Škola prezentuje slovenskú kultúru na akciách a podujatiach venovaných slovenskej národnostnej menšine žijúcej v Maďarsku.

Kultúrne podujatia, výstavy, tematické programy nielen na našej inštitúcii, ale aj na slovenských samosprávach v Maďarsku.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
2022 12 2 304 2 665 62 900 € 12 700 €
2021 18 2 623 4 586 104 454 € 21 200 €
2020 19 2 316 4 470 56 250 € 18 600 €
2019 5 900 1 750 24 600 € 8 000 €
2018 3 270 276 15 200 € 3 000 €
2017 1 - - 4 400 € 2 200 €
2016 1 - - 2 000 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 59 8 413 13 747 269 804 € 65 700 € (24%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Maďarsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Maďarsko Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola

Maďarsko Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Általános Iskola Püspökhatvan

Maďarsko Bánhidai Szlovák ÁMK Jókai Mór Ált. Iskola

Maďarsko Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bükkszentkereszt/Répáshuta

Maďarsko Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Tagintézménye

Maďarsko Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Maďarsko Evanjelická materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Fekete Lajos Általános Iskola

Maďarsko Felső - Mátrai - Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Maďarsko Gárdonyi Géza Általános Iskola

Maďarsko Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola/Pálháza

Maďarsko II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Maďarsko III. Béla Ált. Iskola Tagintézménye Tát

Maďarsko Kincses József Általános Iskola

Maďarsko Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Lucfalva - Nagykeresztúr - Sámsonháza - Márkháza-Kisbárány Intézményfenntartó Társulás

Maďarsko Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium

Maďarsko Materská škola a základná škola Čabačud- Irminčok

Maďarsko Materská škola Alkár

Maďarsko Materská škola Annavölgy

Maďarsko Materská škola č. 1 na ulici Orosházi Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Dlaníček v Teranoch

Maďarsko Materská škola Dunaeďház

Maďarsko Materská škola Galgaguta

Maďarsko Materská škola Horné Peťany

Maďarsko Materská škola Jača

Maďarsko Materská škola Kestúc

Maďarsko Materská škola Moďoróš

Maďarsko Materská škola na Kölcseyho ulici Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola na ulici Szekfu Békéšska Čaba

Maďarsko Materská škola Níža

Maďarsko Materská škola Nové Mesto pod Šiatrom

Maďarsko Materská škola Pišpek

Maďarsko Materská škola Répášska Huta

Maďarsko Materská škola Santov

Maďarsko Materská škola Senváclav

Maďarsko Materská škola Síleš

Maďarsko Materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Materská škola Stará Huta

Maďarsko Materská škola Sudice

Maďarsko Materská škola Šámšon

Maďarsko Materská škola Šápov

Maďarsko Materská škola Šárišáp

Maďarsko Materská škola Tardoš

Maďarsko Materská škola v Čomáde

Maďarsko Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Maďarsko Materská škola „Dúha“(Dabaš-Šára)

Maďarsko Materská škola „Hétszínvirág“ Telekgerendáš

Maďarsko Materská škola „Hniezdo“ Lucina

Maďarsko Materská škola „Slnečný lúč“ Dabaš-Šára

Maďarsko Materská škola „Zlatá brána“ Čív

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Maďarsko Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda

Maďarsko Piliscsévi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Maďarsko Pilisszentlélek- Esztergomi Belvárosi Óvoda

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Répáshutai Tagiskola

Maďarsko Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskola

Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola Slovenský Komlóš

Maďarsko Slovenská národnostná materská škola Nová Huta

Maďarsko Slovenská národnostná škôlka Mlynky a Kuchyňa

Maďarsko Slovenská škola v Budapešti

Maďarsko Slovenská základná škola, materská škola a kolégium Sarvaš

Maďarsko Slovenské dokumentačné centrum / Knižnica

Maďarsko Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba

Maďarsko Slovenské pedagogické metodické centrum CSS

Maďarsko Szent - Györgyi Albert Általános Iskola Terényi Tagiskola

Maďarsko Szent János Katolikus Általános Iskola

Maďarsko Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár

Maďarsko Trefort Ágoston Ált. Iskola és Óvoda Csabacsüd-Örménykút

Maďarsko Vértesszőlősi Általános Iskola

Maďarsko Základná škola v Čabačude

Maďarsko Základná škola v Dabaši-Šáre

Maďarsko Základná škola v Níži


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com