Krajania a krajanské organizácie

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z celého sveta

Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku/Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowakóv w Polsce

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo

Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Maďarsko Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku VPN ZSM

Chorvátsko Matica slovenská Rijeka

Srbsko Matica slovenská v Srbsku/Matica slovačka u Srbiji

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Írsko Vzdelávacie Centrum pre Slovenské Deti v Dubline / Educational Centre for Slovak Children Ireland Ltd.

Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice

Francúzsko Andrea Hanouti

Rumunsko Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Maďarsko Zväz Slovákov v Maďarsku

Nemecko Slovensko-nemecký kultúrny klub e. V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e. V.

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo/Maršala Tita 48 26 210 Kovačica

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Srbsko Obec Báčsky Petrovec

Srbsko Slovenské vydavateľské centrum

Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Budapešť

Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s.

Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Srbsko Základná škola Maršal Tito Padina

Luxembursko ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku

Chorvátsko Savez Slovaka – Zväz Slovákov

Rumunsko Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Slovenská republika Akadémia vzdelávania Martin, o.z.

Slovensko španielska únia

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Asocijacija slovačkih pedagoga

Srbsko Dom kultúry 3. októbra Kovačica

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Česká republika Obec Slovákov v Českej republike, z. s.

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Maďarsko Kultúrny spolok pre Mlynky

Srbsko Kultúrno osvetový spolok Jednota

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti

Srbsko Fondacija Mira Brtka

Maďarsko Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Maďarsko Čabianska organizácia Slovákov

Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov/Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

Srbsko Matica slovenská v Srbsku

Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku

Slovenská republika Československý ústav zahraniční Bratislava

Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kulpín

Srbsko Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica / Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Kanada Slovak Canadian Heritage Museum

Maďarsko Slovenská samospráva v Mlynkoch

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Srbsko Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika

Srbsko Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Slovenské vojvodinské divadlo

Česká republika BONA FIDE, z.s.

Belgicko AKODOMA vzw

Srbsko Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Cyprus Flamingos - Slovak School

Srbsko Základná škola Jana Amosa Komenského

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Srbsko Základná škola Mladých pokolení Kovačica

Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu

Kanada Tanecny Subor Domovina

Chorvátsko Matica slovenská Osijek

Srbsko Združenie vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

USA Slovak Heritage Festival

Srbsko Art centrum Chlieb a hry

Maďarsko Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Srbsko Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Opština Kovačica

Srbsko Obec Kovačica

Česká republika Slovensko-česká spoločnosť

Srbsko Združenie pre Muzeálne agrárne dedičstvo

Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com