Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Viac informácií

www.gymko.edu.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia. Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku, a je to, vynímajúc gymnázia v Báčskom Petrovci, jediná stredná škola s výučbou v slovenčine na území Srbska.

Na škole funguje divadelná odbočka Gymko - teater Taktiež od 2015 funguje Gymko ars-výtvarna odbočka, zmiešaný spevacky zbor, žiacky orchester a folklorna skupina.Zapojení sme do projektov týkajúcich sa tradicii a kulturného dedičstva.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň .Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.Na škole pôsobia rôzne odbočky.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 3 680 3 000 3 800 € 1 600 €
2022 7 1 092 6 500 15 750 € 6 650 €
2021 4 490 1 880 6 500 € 2 200 €
2020 3 75 1 500 11 900 € 8 500 €
2019 4 140 2 000 25 900 € 12 600 €
2018 2 70 30 3 500 € 700 €
2017 2 - - 36 660 € 7 000 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 25 2 547 14 910 104 010 € 39 250 € (38%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com