Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia. Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku, a je to, vynímajúc gymnázia v Báčskom Petrovci, jediná stredná škola s výučbou v slovenčine na území Srbska.

Na škole funguje divadelná odbočka Gymko - teater Taktiež od 2015 funguje Gymko ars-výtvarna odbočka, zmiešaný spevacky zbor, žiacky orchester a folklorna skupina.Zapojení sme do projektov týkajúcich sa tradicii a kulturného dedičstva.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň .Výučba v nej sa koná v srbskom a slovenskom jazyku.Na škole pôsobia rôzne odbočky.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je stredoškolská ustanovizeň všeobecného usmernenia a elektrotehnického usmernenia.

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 5 602 4 500 9 100 € 0 €
  1.7.2022 - 31.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Canyon-hudobný nástroj
Žiadosť číslo 0261/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
20 700 150 €
Požadované položky: Nákup hudobných nástrojov (BV)
0 €
  1.7.2022 - 31.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Nákup tlačiarne
Žiadosť číslo 0262/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
270 1 000 1 400 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)
0 €
  1.7.2022 - 31.8.2022
Kovačica
Vzdelávanie
Sviatočný chór
Žiadosť číslo 0263/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
30 700 450 €
Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)
0 €
  1.7.2022 - 31.8.2022
Kovačica, Republika Srbsko
Vzdelávanie
Nákup tlačiarne a počitačov
Žiadosť číslo M047/RS/2022 (M)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
270 1 000 6 000 €
Požadované položky: Nákup technického vybavenia
(BV)
0 €
  1.4.2022 - 30.10.2022
Kovačica, Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Padina
kultúra
Kým ostarie si Padina
Žiadosť číslo 0900/RS/2022 (R)
Nepodporená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
12 1 100 1 100 €
Požadované položky: Doprava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)
0 €
2021 4 490 1 880 6 500 € 2 200 €
2020 3 75 1 500 11 900 € 8 500 €
2019 4 140 2 000 25 900 € 12 600 €
2018 2 70 30 3 500 € 700 €
2017 2 - - 36 660 € 7 000 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2022 20 1 377 9 910 93 560 € 31 000 € (33%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com