Matica slovenská Osijek

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

J.J. Strossmayera 1, 31 000, Osijek

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica slovenská Osijek založená je roku 1993 má folklórnu, hudobnú a spevácku sekciu. Matica ma 95 aktívnych členov. Zúčastňuje sa na všetkých Zväzových manifestáciách, ako aj na kultúrnych manifestáciách v meste Osijeka a v okolí.

MS Osijek bola založená 15. júna v roku 1993, v ktorej post prvého predsedu zastával Andrija Lovas. MS zoskupuje Slovákov z Osijeku a okolitých miest: Višnjevca, Josipovca, Tenje, Antunovca, Livany, Briješća, Čepina a ďalšie obce. Jej misiou je uchovanie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúrnej, umeleckej a inej tvorivosti. V súlade s Ústavným zákonom ChR a vlastným štatútom, MS Osijek prezentuje kultúru svojich predkov, pracuje na uchovaní slovenského materinského jazyka, národnej kultúry a zvykov. Ciele pôsobenia - uchovanie vlastnej národnej kultúry, rozvoj priateľskej spolupráce so subjektmi a občanmi Chorvátskej republiky ako aj Slovenskej republiky, dosahuje v spolupráci s lokálnou samosprávou a občianskymi združeniami.

Významný pokrok MS Osijek dosiahla v roku 1996, kedy na používanie získava priestory v mestskej štvrti Gornji grad Osijek, čo umožnilo stretávanie sa väčšieho počtu členov. S pôsobením vtedy začala spevácka skupina, ktorá s hudobným sprievodom frekventantov tamburášskej školy "Batorek" nacvičovala slovenské ľudové piesne. Spevácka skupina v sprievode tamburášov mala prvé vystúpenie 9. júna 1996 na prehliadke folklóru v Josipovci, a v tom istom roku 22. júna vystúpili v Chorvátskom národnom divadle v Osijeku ako hostia na koncerte tamburáškej školy "Batorek". V tom období sa začalo aj s kurzom slovenského jazyka, ktorý prebiehal pod vedením prof. Any Žagar. Od roku 1996 sa MS Osijek zúčastňuje na všetkých podujatiach, ktoré organizuje Zväz Slovákov, usporadúva výstavy ručných prác svojich členov, organizuje prednášky o významných Slovákoch.

Miesto pôsobenia na mape

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2022 2 54 550 5 000 € 1 600 €
  11.6.2022 - 25.6.2022
Osijek
kultúra
6. Dni slovenskej kultúry v Osijeku
Žiadosť číslo 0315/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
50 400 3 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)
1 000 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
  1.1.2022 - 31.12.2022
Osijek, Strossmayera 2
kultúra
Nájomné
Žiadosť číslo 0316/HR/2022 (R)
Podporená
Zmluva v registri
4 150 2 000 €
Požadované položky: Propagácia (BV),Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV)
600 €
Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti
2021 3 230 3 700 9 500 € 4 800 €
2020 5 116 6 500 54 850 € 45 300 €
2019 5 145 1 472 9 650 € 4 550 €
2018 4 97 1 725 8 600 € 3 700 €
2017 4 - - 8 000 € 2 500 €
2016 4 - - 6 350 € 1 100 €
2011 2 - - 8 363 € 3 500 €
  2016-2022 29 642 13 947 110 313 € 67 050 € (61%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Chorvátsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Chorvátsku:

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com