Matica slovenská Osijek

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

J.J. Strossmayera 1, 31 000, Osijek

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Matica slovenská Osijek založená je roku 1993 má folklórnu, hudobnú a spevácku sekciu. Matica ma 95 aktívnych členov. Zúčastňuje sa na všetkých Zväzových manifestáciách, ako aj na kultúrnych manifestáciách v meste Osijeka a v okolí.

MS Osijek bola založená 15. júna v roku 1993, v ktorej post prvého predsedu zastával Andrija Lovas. MS zoskupuje Slovákov z Osijeku a okolitých miest: Višnjevca, Josipovca, Tenje, Antunovca, Livany, Briješća, Čepina a ďalšie obce. Jej misiou je uchovanie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúrnej, umeleckej a inej tvorivosti. V súlade s Ústavným zákonom ChR a vlastným štatútom, MS Osijek prezentuje kultúru svojich predkov, pracuje na uchovaní slovenského materinského jazyka, národnej kultúry a zvykov. Ciele pôsobenia - uchovanie vlastnej národnej kultúry, rozvoj priateľskej spolupráce so subjektmi a občanmi Chorvátskej republiky ako aj Slovenskej republiky, dosahuje v spolupráci s lokálnou samosprávou a občianskymi združeniami.

Významný pokrok MS Osijek dosiahla v roku 1996, kedy na používanie získava priestory v mestskej štvrti Gornji grad Osijek, čo umožnilo stretávanie sa väčšieho počtu členov. S pôsobením vtedy začala spevácka skupina, ktorá s hudobným sprievodom frekventantov tamburášskej školy "Batorek" nacvičovala slovenské ľudové piesne. Spevácka skupina v sprievode tamburášov mala prvé vystúpenie 9. júna 1996 na prehliadke folklóru v Josipovci, a v tom istom roku 22. júna vystúpili v Chorvátskom národnom divadle v Osijeku ako hostia na koncerte tamburáškej školy "Batorek". V tom období sa začalo aj s kurzom slovenského jazyka, ktorý prebiehal pod vedením prof. Any Žagar. Od roku 1996 sa MS Osijek zúčastňuje na všetkých podujatiach, ktoré organizuje Zväz Slovákov, usporadúva výstavy ručných prác svojich členov, organizuje prednášky o významných Slovákoch.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
2023 4 509 5 700 8 500 € 5 700 €
2022 2 54 550 5 000 € 1 600 €
2021 3 230 3 700 9 500 € 4 800 €
2020 5 116 6 500 54 850 € 45 300 €
2019 5 145 1 472 9 650 € 4 550 €
2018 4 97 1 725 8 600 € 3 700 €
2017 4 - - 8 000 € 2 500 €
2016 4 - - 6 350 € 1 100 €
2011 2 - - 8 363 € 3 500 €
  2016-2024 33 1 151 19 647 118 813 € 72 750 € (61%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Chorvátsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com