Divadelná postprodukcia

 

Miesto realizácie

školy, kde sa vyučuje slovensčina v Srbsku a v Chorvátsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Výmena detských divadelných predstavení, ktoré hrajú žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a predstavili sa s nimi na divadelnej prehliadke 3XĎ v Starej Pazove v prostrediach Ilok, Josipovac, Selenča, Pivnica, B. Petrovec, Erdevík, Ľuba, Binguľa, Kovačica, S. Pazova.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšený záujem žiakov o zapájanie sa do mimoškolských aktivít, obohacovanie slovnej zásoby, spolupráca medzi školami

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 3 600 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 930 € 0 € 19,53 € 1,95 € -

Žiadosť číslo 0619/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Iné - bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com