Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.7.2023 do 29.11.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zvyšovanie povedomia o kultúrnych podobnostiach, rodovej rovnosti a rozdieloch medzi slovenskou a rusínskou národnou komunitou, žijúcou vo Vojvodine a akceptovanie týchto rozdielov ako výhody a bohatstva na Dolnej zemi prostredníctvom hudobného workshopu, kde sa mladí členovia slovenských a rusínskych združení prostredníctvom fujary zoznámia s týmto krásnym hudobným nástrojom slovenskej ľudovej kultúry, ktorú považujú za „kráľovnú medzi ľudovými nástrojmi. Tí najvytrvalejší zvládnu aj zručnosť hry na nástroji.

Očakávaný prínos projektu

Organizovanie spoločných aktivít s cieľom reagovať na podobné potreby mladých ľudí zo slovenských a
rusínskych etnických spoločenstiev a vytvárať podmienky pre vzájomnú komunikáciu, pestovanie rodovej rovnosti, spoznávanie a spájanie mladých ľudí rôznej etnickej a národnej príslušnosti a prekonávať tak predsudky.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 480 € 0 € 87,00 € 0,35 € -

Žiadosť číslo 0634/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com