Škola v prírode v SR

 

Miesto realizácie

SR

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.5.2023 do 5.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

44

Počet zasiahnutých

88

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Žiaci základných škôl v Srbsku, ktorí sa na školách vyučujú po slovensky alebo sa učia slovenský jazyk ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry majú možnosť každoročne pobudnúť v škole v prírode v SR.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšené jazykové kompetencie žiakov a spoznať krajinu svojich predkov, vzájomná komunikácia so žiakmi z Maďarska, poznanie krajiny svojich predkov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 18 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 910 € 0 € 111,59 € 55,80 € -

Žiadosť číslo 0275/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com