Workshop pre mladých slovenských recitátorov

 

Miesto realizácie

Stará Pazova, Kovačica, Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.8.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

4 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Pod vedením odborných lektorov zoznámiť mladých recitátorov s aktuálnymi otázkami umeleckého prednesu poézie a prózy, s kritériámi hodnotenia recitačného vystúpenia, poskytnúť pomoc pri výbere textov.

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie kvality umeleckého prednesu na súťaži slovenských recitátorov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 3 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 600 € 1 000 € 65,00 € 0,65 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0893/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - občerstvenie, bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0893/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com