Som Slovák a som na to hrdý

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.3.2022 do 30.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

41 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V Srbsku žije početná slovenská menšina, ktorá si počas vyše dvesto šesťdesiat rokov vybudovala vlastnú autochtónnu kultúru a ktorá túto kultúru dnes naplno prežíva a zveľaďuje. Je vložené veľké úsilie našich predkov o zachovanie slovenskosti, vlastnej identity a hrdosti na svoje slovenské korene a práve preto sme povinní aj do budúcna udržať túto kontinuitu. Keďže sa nám blíži súpis obyvateľstva v Srbsku, v ktorom sa občania maju právo vyjadriť o svojej národnosti, je neyhnutné povzbudiť národné povedomie u Slovákov žijúcich v Srbsku s cielom ovplyvniť ich, aby sa na budúcom sčitaní obyvateľstva vyjadili ako príslušníci slovenskeho národa s cieľom aby sme ako Slováci na tomto území nezanikli. Keďže údaje o národnosti priamo súvisia s možnosťou používať jazyk menšín vo verejnom styku, na označenie miest a verejných inštitucií v jazyku menšín, s vyučovacím jazykom v školách a s možnosťou financovania a usporiadania kultúrnych aktivít menšín.
Výrobov krátkych videí, ktoré budú obsahovať informácie o živote, histórii, zvykoch a tradícii Slovákov v Srbskej republike a ktoré poukážu na dôležitosť zachovania týchto hodnôt aj v budúcnosti plánujeme posilniť nárotnú identitu Slovákov v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Povzbudiť národné povedomie u Slovákov žijúcich v Srbsku s cielom ovplyvniť ich, aby sa na blížiacom sa súpise obyvateľstva v R. Srbsko, vyjadili ako príslušníci slovenskeho národa

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 530 € 2 000 € 35,30 € 0,09 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0682/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0682/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com