Budem žiakom v slovenskej triede

 

Miesto realizácie

slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku a TV

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.5.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

- súťaž vo vypracovaní najzaujímavejšej prezentácie na zápis žiakov do slovenskej triedy

Očakávaný prínos projektu

- upevňovanie národného povedomia a spolupatričnosti

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 1 100 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 610 € 0 € 40,25 € 0,32 € -

Žiadosť číslo 0333/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com