Vyjazdny kurz pre slovenskych učiteľov

 

Miesto realizácie

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MŠVVaŠ SR podporuje organizaciu výjazdných kurzov v realizacii CĎV UK v Bratislave.Školenie bude v Srbsku na gymnáziu v Báčskom Petrovci (Pivnici) podľa Kalendára z Chorvátska,Srbska Rumunska, a Maďarska (podľa záujmu). Lektorov určuje MŠVVaŠ SR a kalednárom podujatí potvrďuje jeho organizovanie, počet účastníkov, financovanie z časti a jeho akreditáciu. Účastníci dostanú aj kredity na 14 kreditov MŠ Srbska.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 1 000 € 0,00 € 0,00 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0375/RS/2017 (R): Podporená

Požadované položky: cestovné náhrady (doprava, ubytovanie, strava), platby za odborné služby (vypracovanie certifikátov), výdavky na propagáciu

Schválené položky: cestovné náhrady (doprava, ubytovanie, strava), platby za odborné služby (vypracovanie certifikátov), výdavky na propagáciu

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0375/RS/2017

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com