Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch

 

Miesto realizácie

Našice, Nadlak a Békeščaba

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.4.2024 do 19.10.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

29

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie cestovných nákladov na účasť na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov a 20. ročníku Putovnej súťaži zo slovenských dlonozemských reálií pre stredoškolákov v Békešskej Čabe a na Odbornom stretnutí slovenských učiteľov a v Našiciach, kde bude organizovaná prednáška a prezentácia multimediálnych dodatkov a webových stránok a účastníkom - učiteľom z Chorvátska sa podelia prezenty- učebnice pre 1. stupeň zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry vypracované v Srbsku.

Charakteristika projektu

Projektom sa uhradia cestovné náklady pre učiteľov:
1. na účasť na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré sa uskutoční v Nadlaku v rámci dolnozemskej dohody pre 12 učiteľov zo Srbska (preprava kombíkom alebo minibusom)
2. preprava ore 12 žiakov a 3 učiteľov na 20. ročník Putovnej súťaži zo slovenských dlonozemských reálií pre stredoškolákov, ktoré sa uskutoční podľa dolnozemskej dohody v Békeščabe (preprava minibusom)
3. na stretnutie učiteľov slovenského jazyka v Našiciach, ktoré pravidelne organizuje Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pre učiteľov z Chorvátska, kde 2 učiteľky zo Srbska odprezentujú multimediálne dodatky k učebnicia zo slovenského jazyka a hudobnej kultúry, ktoré sú vydané po slovensky v Srbsku a odprezentuje sa webová stránka vzdelavanie.nrsnm.com, kde sú ukázkové hodiny a didaktické materiály pre slovenský jazk s prvkami národnej kultúry učiteľov zo Srbska. Cestovné tvovy sa uhradia na prepravu autom.

Očakávaný prínos projektu

- uhradené cestovné náklady, čím sa umožní účasť asi 12 učiteľov v Nadlaku, 5 učiteľov Chrvátska a 15 stredoškolákov s 3 pedagógmi na podujatiach; a 2 učiteľov v Našiciach.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 190 € 1 000 € 75,52 € 0,88 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0201/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - 2 prenášky- prezentácie multimediálnych dodatkov v Chorvátsku:100.00; Doprava (BV):1780.00; Nákup kníh a literatúry (BV):280.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0201/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com