Postavenie testov zo súťaží na portál

 

Miesto realizácie

www.vzdelavanie.nrsnm.com

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2024 do 30.6.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

110

Počet zasiahnutých

2 850

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Postavenie testov zo súťaží zo slovenského jazky, dejepisu, biológie, chémie, techniky a technológie, robotiky, matematiky, fyziky, geografie pre základné a stredné školy na okresnej, oblastnej a celoštátnej úrovni na portál www.vzdelavanie.nrsnm.com.

Charakteristika projektu

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolupracuje s Ministerstvom osvety Srbska pri realizácii súťaží na školskej, okresnej, oblastnej a celoštátnej úrovni. Súťaže sa podľa stanoveného kalendára, ktorý predpisuje minister konajú v marci, apríly a máji. Testy prekladajú odborníci z jednotlivých predmetov z našich slovenských škôl.
Po súťaži sa zeszy plánujú zlektorovať a postaviť na stránku NRSNM, kde budú sprístupnené učiteľom a žiakom.

Očakávaný prínos projektu

Projektom sa sprístupnia všetky testy z minulých ročníkov zo súťaží preložené do slovenčiny, aby sa žiaci mohli pripravovať na ďalšie kolá.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 714 € 0 € 24,67 € 0,95 € -

Žiadosť číslo 0502/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce (BV):372.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1612.00; Platby za odborné služby - iné - vypracovanie 6 testov zo slovenčiny pre ZŠ a 8 pre SŠ:700.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com