Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine

 

Miesto realizácie

Nový Sad R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

40 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt má byť realizovaný prostredníctvom verejnej výzvy na súťaž v kreslení komiksu so slovenskými legendami resp. hrdinami alebo históriou slovenskej komunity, po slovensky, ktorú vyhlási NRSNM. Berúc do úvahy, že komiks je považovaný za deviate umenie, ktoré existuje od staroveku a sprevádza každého z nás od detstva, umožňuje nám predstaviť svoje myšlienky, emócie a vedomosti prostredníctvom série obrazov sprevádzaných textovým dialógom a vysvetlením. Mladá slovenská generácia vo Vojvodine je našou budúcnosťou a preto nás úprimne zaujíma pohľad žiakov a študentov na tému spojenú s rezortom zachovania slovenskeho národného povedomia a vzťahu k slovenkému materiskému jazyku. Verejná sútaž by bola rozčlenená do troch kategórií: v prvých dvoch budú žiaci základných škôl od 1. až 8. ročníka, zatiaľ čo v 3. budú žiaci stredných škôl. Práce by boli zaslané do súťaže so súhlasom osoby poverenej školou a organizátora verejnej výzvy. Práce bude hodnotiť trojčlenná porota, v ktorej bude najmenej jeden akademický maliar alebo etablovaný komiksový umelec. Víťazi získajú i vecné ceny v podobe športového vybavenia a tých ktorý nezískajú hlavné ceny, odmeníme cenou útechy, s cieľom povzbudiť a nasmerovať našich mladých k športu a zdravému životu v súčasnej ére mobilných telefónov a elektronických zariadení, najmä po online lekciách všadeprítomných v dôsledku pandémie COVID-19. Po ukončení súťaže y bolo slávnostné odovzdávanie cien a výstava najlepších prác s priliehavým programom. Práce najlepších účastníkov budú uverejnené v slovenskom týždenníku Hlasu ľudu a na webovej stránke NRSNM

Očakávaný prínos projektu

Prebudiť u detí príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny tvorivosť, povzbudiť rodovú rovnosť a nasmerovať ich k tomu, aby začali myslieť mimo rámca, čiže aby rozvíjali svoju fantáziu, motivovať ich. Keďže komiksy budú písané po slovensky posilní sa aj povedomie o príslušnosti k slovenskému ľudu netradičným spôsobom, čiže prostredníctvom sveta, ktorý si sami vytvoria. • povzbudiť a nasmerovať našich mladých k športu a zdravému životu v súčasnej ére mobilných telefónov a elektronických zariadení, najmä po online lekciách všadeprítomných v dôsledku pandémie COVID-19.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 1 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 830 € 0 € 19,15 € 0,10 € -

Žiadosť číslo 0673/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com