Prispievanie k posilňovaniu národnej identity a kultúry Slovákov v Srbsku

 

Miesto realizácie

R, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

40 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vynaložené je veľké úsilie našich predkov o zachovanie slovenskosti, vlastnej identity a hrdosti na svoje slovenské korene a práve preto sme povinní aj do budúcna udržať túto kontinuitu.Keďže čoskoro bude súpis obyvateľstva v Srbskej republike, v ktorom sa občania maju právo vyjadriť o svojej národnosti, je neyhnutné povzbudiť národné a kultúrne povedomie u Slovákov žijúcich v Srbsku a ovplyvniť ich, aby sa na sčitaní obyvateľstva vyjadili ako príslušníci slovenskeho národa a aby sme teda ako Slováci na tomto území nezanikli. Údaje o národnosti priamo súvisia s možnosťou používať jazyk menšín vo verejnom styku, na označenie miest a verejných inštitucií v jazyku menšín, s vyučovacím jazykom v školách a s možnosťou financovania a usporiadania kultúrnych aktivít menšín.
Vypracvaním propagačného materiálu, ktorý bude obsahovať informácie o živote, kultúre, histórii, zvykoch a tradícii Slovákov v Srbsku a ktorý poukáže na dôležitosť zachovania týchto hodnôt aj v budúcnosti plánujeme posilniť národnú identitu Slovákov v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Povzbudiť národné a kultúrne povedomie u Slovákov žijúcich v Srbsku a ovplyvniť ich, aby sa na blížiacom sa súpise obyvateľstva v Srbsku vyjadili ako príslušníci slovenskeho národa.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 230 € 0 € 105,75 € 0,11 € -

Žiadosť číslo 0685/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com