Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

Miesto realizácie

Štúdio rozhlasu v Novom Sade

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

5.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Suťaži sa v 5 kategoriach v prednese poezie – 4. kategorie (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ a fakulty, slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry ) a 1 kategoria v prednese prozy a pre učastnikov sa zabezpečia knižne dary a pre viťazov odmeny.

Očakávaný prínos projektu

zvýšená kvalita prednesu hovoreného slova, výslovnosť a dikcia u žiakov

Dodatočné informácie

Projekt sa môže v prípade pandémie realizovať natočením recitácií, postavením na portál a hlasovaním na portály a hodnotením poroty.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 4 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 280 € 500 € 21,33 € 5,33 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0374/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Ocenenia (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0374/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com