Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov

 

Miesto realizácie

gymnázium v Kovačici

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 12.5.2022 do 14.5.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

4 450

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MŠVVaŠ SR podporuje organizaciu výjazdných kurzov v realizacii CĎV UK v Bratislave. Školenie bude pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ z Chorvátska a Srbska na gymnáziu a PU v Kovačici podľa Kalendára MŠVVŠ SR na rok 2022. Lektorov určuje MŠVVaŠ SR a kalednárom podujatí potvrďuje jeho organizovanie, počet účastníkov, financovanie z časti a jeho akreditáciu. Účastníci dostanú aj kredity na 12 kreditov ministerstva v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

povzdvihovanie odborných kompetencijí slovenských učiteľov – spolupráca medzi učiteľmi a medzi slovenskými dolnozemskými školami.

Dodatočné informácie

Podujatie je možné organizovať on- line.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 210 € 1 500 € 27,63 € 0,50 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0375/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0375/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com