Registrácia krajana/krajanky

Andrej Probst Ťa navrhol na aktívneho krajana/aktívnu krajanku. Pomôž nám prosím vybudovať mapu aktívnych krajanov, ktorá bude zverejnená na www.krajan.sk za účelom prepojenia aktívnych krajanov medzi sebou navzájom a medzi krajanmi a občanmi a organizáciami na Slovensku s cieľom navzájom si pomáhať. Mapu aktívnych krajanov tvoríme metódou snehovej gule. Do mapy sa dá dostať len na osobné pozvanie od už registrovaného člena/členky. Prvými členmi sú členovia Pražskej kaviarne.

  1. Vyplň prosím vo formulári pár základných údajov o sebe ako o aktívnom krajanovi/aktívnej krajanke.
  2. Po odoslaní formulára sa vygeneruje pozývací odkaz na túto stránku (podobný, ako si obdržal/a Ty), ktorý slúži ako pozvánka pre ďalších kandidátov na aktívneho krajana/aktívnu krajanku. Návrh pozývacieho e-mailu, ktorý môžeš použiť, sa zobrazí po úspešnej registrácii.
  3. A to je pre túto chvíľu všetko.

Registračný formulár

(*)

(*)Oblasti záujmu:


Zoznam vybraných spolkov:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com