Slovenčina aj pre predškolákov

 

Miesto realizácie

MŠ, kde žijú slovenské deti: Biele Blato, Vojlovica, Nový Sad, Erdevík, Báčska Palanka, Čelarevo, Krčedín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 20.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie vy učovacieho procesu a učebných pomôcok do MŠ so srbskou vyučovacou rečou, kde sa realizujú hodiny slovenčiny za účelom navýšenia počtu slovenských detí, ktoré by mali predispozície zapísať sa do slovenských tried alebo na hodiny slovenčiny v ZŠ

Očakávaný prínos projektu

vylepšené podmienky na vyučovanie v slovenskej reči a zabezpečené odborné kádre po slovensky hovoriace

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 5 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 980 € 0 € 83,00 € 20,75 € -

Žiadosť číslo 0331/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com