Nábor žiakov do slovenských tried

 

Miesto realizácie

TV- slovenské vysielania, FB stránka NRSNM, stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.4.2024 do 30.9.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Prostredníctvom 2 hosťovaní našich odborníkov v slovenských médiách na tému motivácie rodičov, aby sa rozhodli zapísať si dieťa do slovenských tried, vysielaním krátkej reklamy a rozdelením letáčikov po školách a na FB prezentovať pozitívne stránky zápisu žiakov do slovenských tried.
Cieľom projetu je: nábor žiakov do slovenských tried za pomoci šírenia pozitívnych informácií a skúseností prostredníctvom TV vysielania, letáčikov a sociálnych sietí

Charakteristika projektu

Projektom sa budú prezentovať pozitívne stránky zápisu detí do slovenských tired:
- prostredníctvom 2 hosťovaní našich odborníkov (predpokladaní hostia: osvetové poradkyne Tatiana Naďová, Anna Hrková a Jarmila Pantelićova, členka Národnej osvetovej rady Svetlana Zolňanová, prof. psychológie Ružena Šimoniová Černáková a školské psychologičky Tatiana Topoľská, Kristína Ďurčianská a Olena Grňvoá, ako aj spisovatelia Miroslav Gašpar a Mária Kotvášová Jonášová) v slovenských médiách /RTV Nový Sad 2 a TV Petrovec)na tému motivácie rodičov, aby sa rozhodli zapísať si dieťa do slovenských tried,
- vysielaním krátkej reklamy (TV Petrovec, TV S. Pazova a Kovačica ktoré aj vypracujú reklamu). Počet vysielaní reklamy závisí od výšky schválených prostriedkov.
- rozdelením letáčikov po školách a na FB stránky NRSNM, ktoré zostane natrvalo na stránke.
- verejnou prezentáciou slovenských stredných škôl.

Očakávaný prínos projektu

- zachovanie slovenských základných a stredných škôl vo všetkých prostrediach

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 430 € 1 700 € 121,50 € 0,97 € 0,0405 €

Žiadosť číslo 0178/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):550.00; Platby za odborné služby - iné - odborné služby- hosťovanie v médiách a vypracovanie reklamy:500.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):150.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0178/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com