Voľby do menšinových národnostných rád 2022

 

Miesto realizácie

Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.11.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Ministerka pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg Srbska Gordana Čomićová vypísala voľby členov národnostných rád národnostných menšín na 13. novembra.Rozhodnutím o vypísaní volieb, ktoré Čomićová podpísala v Paláci Srbska v Belehrade, vypísali voľby pre členov národnostných rád 22 menšín.

Voľby do Národnostných rád organizuje, realizuje a aj kontroluje Republiková volebná komisia. Komisia nekonštatovala žiadne nedopatrenia ani v priebehu a ani po ukončení volieb.

Pozorovateľom volieb bolo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku.

http://mduls.gov.rs/en/registers-and-databases/register-of-national-councils-of-national-minorities/

Výsledky volieb

Výsledky volieb sú na obrázku vyššie.

Nové zloženie NRSNM

Predsedkyňa: Dušanka Petráková

Členovia: Dušanka Petráková, Anna Žolnajová-Barcová, Miroslav Tomáš, Tatiana Bovdišová, Ján Tomáš (všetci z Kovačice), Vladimír Halaj, Alenka Kotvášová, Miroslav Jurica (všetci z Padiny), Miroslav Oravec z Pančeva, Jozef Omasta z Jánošíka, Ján Svetlík z Aradáča, Nenad Folťan z Hajdušice, Branislav Kulík z Nového Sadu, Tatiana Vujačićová a Ján Šuľan z Báčskeho Petrovca, Drahoslava Čiefová z Báčskej Palanky, Elena Turanská zo Selenče, Michal Hataľa z Hložian, Ján Pálik z Kysáča, Jaroslav Peťkovský z Kulpína, Anna Čásarová z Pivnice, Janko Benka z Lalite, Alexander Bako a Boris Babík zo Starej Pazovy, Pavel Surový z Kysáča, Mišo Filip a Janko Havran zo Starej Pazovy, Nataša Kolárová zo Šídu a Miluška Kolárová z Beočínu

Viac informácií

Pochybnosti k voľbám

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.storyteller.rs/volby-do-mensinovych-narodnostnych-rad-vypisali-na-13-novembra/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2023 do 30.10.2023

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 25.6.2023 do 30.10.2023

Srbsko Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov - od 15.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2023 do 15.11.2023

Srbsko Zabezpečenie a inplementácia slovenského hudobného nástroja - Fujary - od 15.5.2023 do 23.11.2023

Srbsko Popularizácia slovenských turistických zaujímavostí v našom prostredí - Navštív ma! - od 21.6.2023 do 23.11.2023

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 26.7.2023 do 29.11.2023

Srbsko Národnostná rada s Vami a pre Vás - od 23.5.2023 do 29.11.2023

Srbsko Didaktické pomôcky pre slovenské školy - od 25.8.2023 do 30.11.2023

Srbsko Workshop pre mladých slovenských recitátorov - od 1.9.2023 do 30.11.2023

Srbsko Súťaž o najoriginálnejší komiks slovenských detí a mládeže vo Vojvodine - od 1.9.2023 do 30.11.2023

Srbsko Škola online žurnalistiky pre mladých - od 1.9.2023 do 1.12.2023

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2023 do 20.12.2023

Srbsko Odborné historické termíny v slovenčine - excerpovanie materiálu na vytváranie súpisu odborných historických termínov z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách - od 15.1.2023 do 26.12.2023

Srbsko Dopisovateľská sieť slovenských vojvodinských médií - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci - od 10.1.2023 do 31.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com