Voľby do menšinových národnostných rád 2022

 

Miesto realizácie

Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.11.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Ministerka pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg Srbska Gordana Čomićová vypísala voľby členov národnostných rád národnostných menšín na 13. novembra.Rozhodnutím o vypísaní volieb, ktoré Čomićová podpísala v Paláci Srbska v Belehrade, vypísali voľby pre členov národnostných rád 22 menšín.

Voľby do Národnostných rád organizuje, realizuje a aj kontroluje Republiková volebná komisia. Komisia nekonštatovala žiadne nedopatrenia ani v priebehu a ani po ukončení volieb.

Pozorovateľom volieb bolo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku.

http://mduls.gov.rs/en/registers-and-databases/register-of-national-councils-of-national-minorities/

Výsledky volieb

Výsledky volieb sú na obrázku vyššie.

Pochybnosti k voľbám

Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.storyteller.rs/volby-do-mensinovych-narodnostnych-rad-vypisali-na-13-novembra/

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com