Festival Stretnutie v pivnickom poli 2022

 

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.11.2022 do 20.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Medzinárodný festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli je súťažné hudobno-spevácke kultúrne podujatie Slovákov v Srbsku. Má dlhoročnú tradíciu a je najstarším podujatím, ktoré prezentuje tradičnú slovenskú ľudovú pieseň v Srbsku. Tento festival bol Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásený za podujatie celomenšinového významu. Roku 2013 bola podpísaná zmluva, na základe ktorej spoluzakladateľmi festivalu sa stali NRSNM a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica. Organizátormi festivalu sú, okrem zakladateľov, Obec Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Všetky spomenuté inštitúcie sa podieľajú na financovaní tohto podujatia, a ich spoločným zámerom je odborné a kvalitatívne zlepšenie úrovne festivalu. Na dosiahnutí tohto cieľa sa každoročne podieľa i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý formou projektu financuje časť nákladov festivalu.

Očakávaný prínos projektu

Pri zvýšenej kvalite produkcie festivalu bude získaná lepšia kvalita a obsah výslednej hudby a spevu. Celý program nahráva Rádio televízia Vojvodiny. Z týchto nahrávok sa vytvoria audio záznamy, ktoré sa archivujú a odvysielajú v programoch slovenskej redakcie. Tieto materiály predstavujú jeden zo spôsobov zachovávania slovenskej identity v Srbsku a možnosť na využitie v budúcej činnosti, čo predstavuje ďalší dôvod, aby sme sa snažili zveľaďovať úroveň kvality programu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 10 100 €.

 

Viac informácií:

https://rada.org.rs/wp-content/uploads/2022/11/Plagat-STVPP-56-Pivnica.pdf

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 030 € 0 € 40,30 € 0,40 € -

Žiadosť číslo 0905/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com